Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ekologi

läran om samspelet i naturen, ekosystem, näringskedjor och energiflöden, mm
by

Joakim Bergeå

on 5 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ekologi

Alla organismer som finns inom ett visst område bildar tillsammans med miljön ett ekosystem
läran om hur olika levande varelser samt miljöfaktorer påverkar varandra
Ekologi
Ekosystem kan vara små eller stora, t.ex
Ekosystem
Vem äter
vem?

Näringskedja
Näringsväv
Ekologisk nisch
Energipyramid
en skog
eller
hela vår planet
Ekosystem består av
Miljöfaktorer (ex)
Växtsamhälle
Djursamhälle
Nedbrytare
ljus
vind
nederbörd och dess pH
en stubbe,
temperatur
berggrundens egenskaper
tillgång på närsalter
Population
Population
Population
Population
Population
Producent
Förstahandskonsument
Andrahandskonsument
Tredjehandskonsument
(Toppkonsument)
Växter tar upp närsalter (gödningsämnen) ur marken genom sina rötter
Djur får sedan i sig ämnena genom att äta växter eller andra djur (som i sin tur har ätit växter)
Ämnen cirkulerar
När växter och djur har dött sönderdelas de av svampar, bakterier och andra nedbrytare
Ämnena återanvänds och tar inte slut i ekosystemet. Man säger att ämnen cirkulerar genom ekosystemet
På detta sätt blir närsalterna åter tillgängliga för växterna
Energin flödar
Till skillnad från ämnen som cirkulerar säger man att
energin flödar genom ekosystemet
Energi kan aldrig förintas eller nyskapas, bara omvandlas från en form till en annan. Detta kallas för energiprincipen.
Genom fotosyntesen omvandlar växter ljusenergi till
kemiskt bunden energi (socker).

Sockret kan sedan omvandlas till olika former av energirik näring,
t.ex. fett, proteiner, etc.
Energirik näring överförs sedan från organism till organism genom näringskedjorna.
När näringen förbränns i cellerna (cellandning) frigörs energin och kan användas. Då bildas värme.

Värmen sprids i atmosfären och slutligen ut i rymden. Därför måste ny energi hela tiden tillföras ekosystemet i form av solljus
Den typ av föda och de platser i ett ekosystem som en art utnyttjar kallas artens ekologiska nisch
Olika arter kan leva tillsammans utan att konkurrera med varandra om de har olika nischer
Två arter som har samma nisch konkurrerar med varandra tills bara en av dem återstår
För att ett ekosystem ska vara artrikt måste det därför vara omväxlande med plats för många nischer
Full transcript