Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Consortium jeugdcloud

The next step!
by

Alares Den Haag

on 2 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Consortium jeugdcloud

Jeugdcloud consortium Inspiratie Terugkoppeling individuele gesprekken 13.30 - 13.50 Terugkoppeling gesprekken
13.50 - 14.00 Vragen
14.30 - 15.00 The next step! 'Wie helpt mij?- app'
15.00 - 15.30 Afspraken over het vervolg Apps communiceren met andere ICT Samen en simpel! Een basis-administratie app Ontwerpen met professionals Voldoen aan wettelijke eisen Professionals bedienen Agendafunctie Cliëntvriendelijk Secretariaatvriendelijk Ketenvriendelijk Betrekken van gemeenten en cliëntenraden Pluscoach registratiesysteem Gemeenschappelijke deler ICT omgeving met: klant- en managementinformatie Klantproces leidend Het consortium vormgeven... The next step! Het vervolg Vrijdag 1 maart 2013 APPS Tijd voor actie! Voorbereiden bijeenkomsten
Ontwikkelen concept functioneel ontwerp met tekenaar
2 bijeenkomsten werkgroep cliënten
2 bijeenkomsten werkgroep professionals
1 expert bijeenkomst
4 bijeenkomsten werkgroep trekkers
Definitief functioneel ontwerp
Ontwikkelen PvA
Go / no go bijeenkomst
Consortium vorming (overeenkomst voorbereiden) Gaan we met een app een transformatie veroorzaken? Waarom iets nieuws? Kunnen we dit niet met bestaande leveranciers/systemen? Waarom een app? Hoe hangt de app samen met andere systemen en ontwikkelingen binnen mijn organisatie? Hoe sluit dit aan bij de visie van mijn organisatie, mijn strategie, de ontwikkelingen in de branche en de veranderingen rondom de transitie van de jeugdzorg? Welke apps/voorbeelden zijn er al op dit gebied? Hoe benutten we aanwezige ervaring binnen en buiten de deelnemende organisaties optimaal? Hoe betrekken we eindgebruikers (cliënten en professionals)? Hoe organiseren we de aanwezigheid andere sectoren/ketenpartners/gemeenten in het consortium en bij implementatie? Hoe ziet het implementatietraject er uit? Welke afspraken maken we met elkaar als consortium? Hoe houden we de snelheid erin? Welke risicofactoren zijn er? Hoe gaan we daar mee om? 1. Een groep jongeren/ouders
2. Een groep professionals
3. Een groep trekkers per organisatie
4. Gemeenten Vier groepen: "Wie helpt mij?" - app Wie helpt mij? Online hulp Zorgmarktplaats Gezinsdossier Online communities Inspraak Samenwerken Onderzoek Ranking Gaming De "Wie helpt mij?"- app Eén gezin, één plan als basis Tijdsregistratie Afspraken Doelen Agendafunctie Facebooktimeline-look Wanneer is welke professional bij mij? Voor cliënten en professionals Voor de zomervakantie FO en PvA Generalistische medewerkers met specialismen Andere manier van dossiervorming Anders registeren Vanuit de klant Combineren met huidige ICT Systeemonafhankelijk Timeline Bestuurlijke innovatie Jeugdzorg in de buurt Versimpeling van registreren Cliënt heeft de regie Administratie terugdringen Kennisdelen, samen ontwikkelen en staat centraal Over onze eigen schaduw Tijdsregistratie app Aansluiten op huidige ICT Anders organiseren Dashboard van cliëntregistratie Aansluiten op bestaande ontwikkelingen Cliënt centraal Online gezinsdossier Versimpelen Kennisdelen, samen organiseren en gemeente, woongroepen en pleegouders Beter inzichtelijk krijgen Onderzoek app Prestatie-indicatoren Parameters Bepalen: Gebruikersvoordelen Verbinden aan toekomstvisie Cliëntgericht Functionaliteiten moeten toegevoegde waarde hebben Afstemmen met gemeenten Tijdsregistratie Locatie herkenning Eigen hulpverlener Gadget Data basisset ? ICT in jeugdzorg Samen naar de toekomst Cliënt en hulpverlener Functioneel ontwerp & Plan van aanpak Doelstelling
Acties
Randvoorwaarden
Begroting
Deelnemers Waarom hulp? 1-1-13 Afspraak Resultaat 4-1-13 Blogpost Hoe gaat het vandaag 12-1-13 Gebeurtenis Resultaat 19-1-13 Afspraak Resultaat 21-2-13 Gebeurtenis Resultaat 28-2-13 Afspraak Resultaat 1-3-13 Afspraak Doelstelling 1-4-13 Afspraak Doelstelling 1-5-13 Afspraak Doelstelling Geschiedenis Toekomst Maak afspraak Maak blogpost
Maak gebeurtenis 1-3-13 Afspraak Doelstelling 1-4-13 Afspraak Doelstelling 1-5-13 Afspraak Doelstelling Cliënt 1-3-13 Afspraak Doelstelling 1-4-13 Afspraak Doelstelling Agenda 1-1-13 Afspraak Resultaat 19-1-13 Afspraak Resultaat 28-2-13 Afspraak Resultaat 15 uur Zoek client
Maak afspraak Voorbeelden (jeugd)zorg Nadelen Geen tijdsregistratie Geen app Vergt 100% implementatie
Niet onafhankelijk Van de jeugdzorgaanbieders Niet domeinoverstijgend Niet leven 'volgend' Niet van de client Goed voorbeeld Publiek
Open kennis delen
Open consultatie Mashup Onafhankelijk
Full transcript