Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Животот и работата во училиштето

Како е организирано училиштето
by

Ч2 13

on 5 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Животот и работата во училиштето

design by Dóri Sirály for Prezi
македонски
математика
запознавање на околинаб
ликовно
цели
животот и работата
во училиштето

моето училиште
моето училиште
Во моето училиште има многу простории
училници
канцеларии
библиотека
тоалет
спортска сала
медиотека
Дали знаете
кој ја организира
работата во
целото училиште?
Работата во училиштето
ја организира
директорот
што работат наставниците?
наставниците.........
помогни ми
Ако сакаш да бидеш умен......
научи се мудро да прашуваш,
внимателно да слушаш,
мирно да одговараш
и да престанeш да зборуваш........ кога нема што повеќе да кажеш!!!!!!!!

Во училиштето сите го почитуваат куќниот ред
Јас ги почитувам вработените во училиштето
Кои се вработени во училиштето?
директор
педагог
психолог
секретар
наставник
библиотекарка
хигиеничари
хаусмајстор
директорот се грижи
за работата на
целото училиште
секретарката издава потврди
и работи со документи
педагогот и психологот
му помагаат на учениците
и наставниците
хаусмајсторот
врши поправки
библиотекарката

издава книги

на учениците и наставниците
хигиеничарката се
грижи за хигиената
наставничката ги учи учениците
во моето училиште
сите го почитуваат куќниот ред
животот и работата
во училиштето
Како се однесуваш за време на часовите?
Како си помагаат другарчињата во одделението?
Како се грижиш
за училницата и
за училишниот двор?
во
учениците во одделението соработуваат
се почитуваат
си помагаат
и вработените во училиштето
си помагаат , соработуваат, се почитуваат
сите се праведни едни кон други
И вработените во училиштето
соработка
почитување
помагање
праведност
моето училиште
раководство
вработени
куќен ред
резиме
одговорност
приватност
Мудриот се учи да може......
паметниот за да знае.....
..
Full transcript