Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LİDERLİK

No description
by

SİNEM CEYLAN

on 11 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LİDERLİK

LİDERLİK
HAZIRLAYANLAR

SİNEM CEYLAN / ALİ GÜNDÜZ
LİDERİK TANIMI
TARİHSEL SÜRECİ
KONU İÇERİĞİ
*Lider tanımı
*Liderlik Tanımının Tarihsel Süreci
*Liderlik Yaklaşımları/Teorileri
*Liderlik Tipleri
*Yöneticilik-Liderlik

*Hastanelerde Liderlik

*Hemşirelik ve Liderlik

*Hemşirelikte Liderliğin Yararları

*Hemşirelikte Liderliği
Olumsuz Etkileyen Faktörler

*Hemşirelik Araştırmaları

“Liderlik, sosyal hareketlerin özeginde olabilmektedir.”  
E.F. Mumford (1906)
“Liderlik, sosyal hareketlerin kontrol edilmesi sürecinde, grupta bir kisinin ön plana çıkmasıdır.”

Bu dönemde ilk liderlik kuramı yani “Özellik Kuramı” ortaya  konulmustur.
Bogardus (1934)
‘‘Liderlik sadece kisilik ve grup olayları degil aynı zamanda birçok kisinin zihinsel kontagı ve bu kontak içinde bazı kisilerin, diger kisiler üzerinde etkin oldugu varsayılan bir süreçtir.”
C.E Kilbourne (1935)
“Liderlik, hayranlık  duyulan kisilik özelliklerinin pek çoguna
sahip oldugunu ortaya koyabilmektir.” seklinde liderligi tanımlamıstır.
R.M Stogdill 
(1950)
“Amaçların olusturulması  ve gerçeklestirilmesi
için  grubu etkileme süreci’’
Dönemin standart liderlik tanımı,
grup ya da örgüt amaçlarını basarıya ulastırmak için grup ya da
örgütsel yapıyı kurmak veya yasatmak seklindedir
.
Katz ve Kahn (1978) ise
“Liderlik, örgüt üyelerini örgütün rutin yönelimlerine mekanik bir uyum saglamanın ötesinde performans göstermeye güdüleyecek etki fazlalıgı yaratmaktadır.”
1990 lı yıllar
Milli Eğitim Dergisi ,Levent Eraslan-Bahar 2004 S.162

20.yy. ilk yıllarında
C.H. Cooley (1902)
Milli Eğitim Dergisi ,Levent Eraslan-Bahar 2004 S.162

Milli Eğitim Dergisi ,Levent Eraslan-Bahar 2004 S.162

Milli Eğitim Dergisi ,Levent Eraslan-Bahar 2004 S.162

Milli Eğitim Dergisi ,Levent Eraslan-Bahar 2004 S.162

1950 yılının baslarında, daha sonra modern liderlik çalısmalarına kaynaklık edecek 
Ohio State ve Michigan Üniversitelerinde
 liderlik üzerine
ilk deneysel çalısmalar
yapılmaya baslanmıstır.

DANIŞMAN

YRD. DOÇ. DR. SEVİL ŞAHİN
H.Koontz ve C.O’Donnell
 (1955)
“Liderlik, ortak bir amacı
basarmak için
insanları etkilemektir’’
Milli Eğitim Dergisi ,Levent Eraslan-Bahar 2004 S.162
1970’lerde ise
R.Stogdill (1974)
Liderlik, beklentiler ve iliskiler
çerçevesinde yapıyı
harekete geçirme ve
muhafaza etme
davranısıdır.” 
Milli Eğitim Dergisi ,Levent Eraslan-Bahar 2004 S.162

“Kültürel liderlik,”
“Süper liderlik”
“Moral liderlik”,
“Ögrenen liderlik”,
‘‘Vizyoner liderlik”,
“Kuantum tipi liderlik paradigması”,
‘‘Dönüsümcü liderlik”
Bu dönemde, C.Norris (1990)
 
“Liderlik, sezgisel ve analitik düsünceyi
tümüyle kullanarak
yaratıcı olmaktır’’
W.Pogonis (1992)
“İnsanları belli bir amacı
gerçeklestirmek için uzmanlık,
empati, gibi aktif, önemli ve
birbiriyle bütünlesen davranıslar sergileyerek etkileme”
Erçetin, sule. Lider Sarmalında Vizyon.Nobel Yayıncılık, Ankara,2000

Sullivan ve Harper (1996
“Liderlik, amaç, kültür,
strateji, temek kimlikler ve
kritik süreçler gibi örgütü
var eden ussal ve iyi düsünülmüs
eylemleri yönetmek, gelecegi yaratmak ve ekip kurmaktır.” 
Erçetin, sule. Lider Sarmalında Vizyon.Nobel Yayıncılık, Ankara,2000


Nitekim Katz ve Kahn
bu ortak noktaları
a) örgütsel yetki,
b) bazı özellikleri alan kisi,
c) bir eylem biçimi olarak belirlerken


a)örgüt ya da grup üyelerini etkileme
b) örgüt ya da grup üyelerinin amaçlarına
ulasmalarına yardımcı olma, biçiminde gruplamıstır.

Erçetin, sule. Lider Sarmalında Vizyon.Nobel Yayıncılık, Ankara,2000

George ve Jones ise
WARREN BENNİS
“Liderlik, tıpkı güzellik gibidir. Onu tanımlanması güçtür; ama gördüğünüzde tanırsınız”
Bennis, 2006
Liderlik yaklaşımları organizasyonel
amaçları başarmak için gereken yolları kolaylaştıran modellerdir.
Özellikler Yaklaşımı
Liderlik Teorileri
Lider, kişilik özellikleri, bireysel yetenekleri ve
fiziksel özellikleri açısından izleyicilerden farklıdır
ve bu farklılık onun lider olmasının yegâne nedenidir

Lider olunmaz, doğulur
Davranışsal Yaklaşım
Lider, kurumsal amaçları gözetmenin yanında, grup

üyelerinin çabalarını desteklemeli, onların kişisel

değerlerini gözetici davranışlar sergilemelidir

Durumsallık Yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı, birbirinden farklı durumların standart yöntemlerden çok değişik yöntemlerle açıklanabileceği ve içinde bulunulan durumlara uygun olacak birden çok yöntemin var olduğunu öne sürmektedir
Liderlik Tipleri
*Otokratik Liderlik

*Demokratik Liderlik

*Katılımcı Liderlik

*Liberal (Serbestiyetçi) Liderlik

*Karizmatik Liderlik

*Babacan (Paternalist) Liderlik

Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik

İşlemsel (Transaksiyonel) Liderlik
Öztürk ve arkadaşlarının,

Örneklemini 369 hemşirenin oluşturduğu
Hastanelere Göre Yönetici Hemşirelerin
Liderlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
çalışmasında

%68 ‘i yöneticilerinden memnun,
%51 onların tutum ve davranışlarından memnundur.
Memnun olanların yöneticilerini
daha fazla transformosyonel lider gördüğü
saptanmıştır


Öztürk, H., Bahçecik, N., Paslı Gürdoğan, E., (2012) Hastanelere Göre Yönetici Hemşirelerin Liderlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı
Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik
İstenen değişikliğin başarılması için, lider ve iş görenlerin ortak amaçlar ile hareket etmesi, izleyenlerin etkileyici bir vizyonla harekete geçirilme,problemlerin üstesinden gelmeleri için cesaretlendirilme, tutum ve varsayımlardaki değişimleri etkileme sürecidir
İşlemsel (Transaksiyonel) Liderlik
*Lider ve astları arasında değişim ve pazarlığa dayalı bir ilişki

*Ödül- cezalandırma sitemi uygular

*Liderler hedeflerinin netleştirdikleri ölçüde etkili

*Astlarını uzun dönemli geliştirme üzerinde odaklanmayı ihmal


**Hemşirelerin yöneticilerini
transformosyonel lider (2.65) olarak
kabul etmesi bu bulguyu desteklemektedir.
** Hastanelere göre ise özel hastanede çalışan
hemşireler yöneticilerini daha
transformosyonel lider olarak kabul etmekte,
**Aynı zamanda transaksiyonel liderlik
yaklaşımları sergilediğini de belirtmektedir.

Öztürk, H., Bahçecik, N., Paslı Gürdoğan, E., (2012) Hastanelere Göre Yönetici Hemşirelerin Liderlik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı
LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
?????
*Güçlü vizyon ve misyona
**Yenilikçi
*İletişim yeteneği kuvvetli
**Takım ruhu felsefesine inanan
*Birlikte çalıştığı kişilerde güçlü **İstek ve umutlar oluşturan
*Ulaşılabilir
**Gerçekçi
*Başkalarını etkileyebilen

*GÜVEN

Liderler, mevcut duruma eleştirel bir tarzda yaklaştıkları için sürekli mevcut yapıyı reddederler. İlerleme peşindedirler, kişisel yetenek ve vizyonlarını kullanarak insanlara neler yapabilecekleri konusunda ilham verirler


Şimşek ve Ark. 2008

ETKİLİ LİDERLİK ORTAK DAVRANIŞLARI
LİDERLİĞİN SIRRI
‘‘ Ben ne istiyorum’’ yerine
‘‘Ne yapılması gerekiyor? ’’ Sonrada
‘‘farklılıklar yaratmak için ne yapmalıyım’’
sorusunu sorarlar

YÖNETİCİLİK
LİDERLİK
İdarecidir
Tekrarcıdır
Devam Ettiricidir
Sistem ve yapılar üzerine odaklanır
Denetime Güvenir
Kısa Vadeli görüşe sahiptir
Nasıl ve Ne Zaman Sorularını sorar
Herzaman Gözlerini Tabanda Gezdirir
Klasik Anlamda İyi Asker
Düşünceleri Doğrudur
Mevcut durumu kabul eder
Yenilikçidir
Orjinaldir
Geliştiricidir
İnsanlar üzerine odaklanır
Dürüsttür,doğruluğa güvenir
Uzun vadede perspektife sahiptir
Neden be Niçin soruları önemlidir
Gözlerini yatay düzlemde gezdirir
Kendisidir
Doğru düşüncededir
Mevcut duruma kafa tutar
Bennis 1989,Keçecioğlu s,10,1998
Yönetici saygı görmek ister,Lider saygıyı hak eder.


Öyleyse bir LİDER ol,YÖNETİCİ değil!..

Zimbabwe’de Harare şehrindeki bir hükümet binasının duvarındaki bir posterden alıntıdır
Hastanelerde Liderlik
Hazırlanan planların her şeyi kapsayamaması, hastanelerin içinde yaşadığı çevrenin son derece dinamik ve değişken olması, hastanelere sürekli yeni ünitelerin eklenmesi sonucunda büyüme eğiliminde olması
Tengilimoğlu, D., Yiğit, A., (2005). Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:3 : 374-400
Sağlık sektöründe bir yandan gelişen ve değişen toplumun beklenti ve gereksinimlerine cevap vermek, diğer yandan kaliteli, verimli, yerinde ve zamanında hizmet sunmak, tüm bunlarla birlikte küreselleşmenin etkileriyle de başa çıkmak,
Duygulu ve ark., 2011
Bu sektörde yer alan hastanelerin
her düzey sorumlularının çok özel, nitelikli, bilgili, vizyon sahibi,kısaca transformasyonel (dönüşümcü) lider olmalarını zorunlu kılmaktadır
Duygulu ve ark., 2011
HEMŞİRELİKTE LİDERLİK NEDEN ÖNEMLİDİR
?????
“İlerlemeyen hiçbir sistem ayakta kalamaz.
İlerliyor muyuz yoksa kendimizi mi tekrarlıyoruz? Hemşirelikte yapacak daha çok şeyimiz var”
FLORANCE NİGHTİNGALE,1893
Bilimsel gelişmeleri takip etmek, hemşirelik bakımındaki yenilikleri uygulamaya geçirmek, hasta ve sağlıklı bireylerin denilen gereksinimlerini saptayabilmek ve bunlar doğrultusunda çalışanlarla birlikte değişim yaratabilmek için hemşirelerin liderlik becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.
Şahin E., Terzioğlu F.,(2009)., Kadın-Liderlik Ve Hemşirelik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Cilt 25, Sayı 3 2009:95-104.
Hemşirelerin sahip olduğu dönüştürücü, bütünleştirici, savunucu, iyileştirici, katılımcı ve problem çözücü güçlerini kullanarak, mağdur rolünden vazgeçmeli, başarılı olmak için bu güçlerinin farkında olmalı, risk almalı ve seslerini yükseltmelidir
Şahin E., Terzioğlu F.,(2009)., Kadın-Liderlik Ve Hemşirelik. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Cilt 25, Sayı 3 2009:95-104.
Hemşireliğin kendi kendini yönetmesi
ve kendi kararlarını kendisinin verebilmesi kuralı meslekleşmesinin değişmez ölçütüdür ve bu noktada hemşirelikte liderliğin önemi bir kat daha artmaktadır.
Terzioğlu, F., Taşkın, L., (2008). Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına Ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları .C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2):62-67.
21. yüzyılda liderlik anlayışı ise hemşirelerden
Fikir üretebilme, problem çözme yeteneğini kullanma, güç ve otoriteyi paylaşma, güven oluşturma, bireysel gelişimi ön planda tutma, başarıları ödüllendirme, diğerlerinin gelişimine önderlik etme, öğrenmeyi teşvik etme , risk alma, vizyon sahibi olma, değişim , geleceğe meydan okuma gibi liderlik özellikleri beklemektedir

Terzioğlu, F., Taşkın, L., (2008). Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolünün Liderlik Davranışlarına Ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları .C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008, 12(2):62-67.
Hemşirelikte Liderliği Olumsuz Etkileyen Faktörler
Riske girme ve sorumluluk alma az
Kendini yeterince güçlü hissetmeme
Toplumsal cinsiyet kavramından önemli ölçüde etkilenme
Mesleği benimseyememe
Eğitim farklılıkları, rol karmaşası
Mesleki çıkarlarda birlik oluşturamama
Olumsuz hemşirelik imajı
Güven azlığı
Hekimlerin otorite olarak algılanması
Yasal işlem tehdidi veya işten çıkarılma
korkusu
Sağlık kurumlarında görülen hiyerarşik yapı
Siyasal katılımların yetersizliği

Olumsuz hemşirelik imajı
Güven azlığı
Hekimlerin otorite olarak algılanması
Yasal işlem tehdidi veya işten çıkarılma korkusu
Sağlık kurumlarında görülen hiyerarşik yapı
Siyasal katılımların yetersizliği

Sağlık Bakanlığına Bağlı 9 ,
Özel Sektöre Bağlı 5 Hastaneden çalışan 140 Servis Sorumlu Hemşireleri ile görüşülmüş ,

HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI
Devlet ve özel hastanelerde çalışan
servis sorumlu hemşirelerinin İnsana Yönelik Liderlik yönelimlerinin düşük olduğunu ve liderlik ve yöneticilik konusunda yeterli eğitim almadıkları

Devlete ve Özel Sektöre Bağlı Hastanelerde Çalışan Servis Sorumlu Hemşirelerinin işe ve İnsana Yönelik Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi, Erkan ve Abaan,2006
Devlete ve Özel Sektöre Bağlı Hastanelerde Çalışan Servis Sorumlu Hemşirelerinin işe ve İnsana Yönelik Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi, Erkan ve Abaan,2006
Erkan ve Abaan 2006 yılında
Diğer taraftan servis sorumlu hemşirelerinin
İŞE YÖNELİK LİDERLİK yönelimlerinin fazla olduğu belirlenmiştir

Devlete ve Özel Sektöre Bağlı Hastanelerde Çalışan Servis Sorumlu Hemşirelerinin işe ve İnsana Yönelik Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi, Erkan ve Abaan,2006
UYSAL VE ARKADAŞLARI
Hastane çalışanlarının yöneticilerini otokratik, demokratik, katılımcı, liberal, karizmatik, paternalist, işlemsel ve dönüşümcü liderlik tiplerinden hangileriyle ilişkilendirildiklerine dair algılarını ve iş üretkenlik düzeylerini ve algılanan liderlik tipleriyle iş üretkenliği arasındaki ilişkilerini incelemiş;
Araştırma Örneklemi; 525 çalışan

Uysal, Ş., A., Keklik, B., Erdem, R., Çelik, R., (2012). Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri İle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi .Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Çalışanların ;
otokratik
liberal
karizmatik
babacan
dönüşümcü (transformasyonel) liderlik algılaması
ile iş üretkenliği arasında anlamlı bir ilişki vardır

Çalışanların ;
demokratik
katılımcı
işlemsel (işe yönelik) liderlik algılaması ile
iş üretkenliği arasında anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır

Uysal, Ş., A., Keklik, B., Erdem, R., Çelik, R., (2012). Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri İle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi .Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
F.Hamidifar 2009 yılında
Araştırma Evreni;386 çalışan

İş doyumu ile benimsenen liderlik tipi etkisini ölçen çalışmada dönüşümcü ve işlemsel liderlik tiplerinin çalışanları daha çok tatmin ettiği ortaya çıkmıştır.

Hamidifar F., (2009) “A Study of the Relationship between Leadership Styles and Employee Job Satisfaction at Islamic Azad University Branches in Tehran, Iran”, Islamic Azad University Branches,

DUYGULU VE KUBLAY (2008)
Yönetici Hemşirelerin ve Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerin Liderliğe İlişkin Değerlendirmeleri ve Yönetici Hemşirelerin Sahip Oldukları Liderlik Özellikleri araştırmasında
Araştırma Örneklemi; 30 Servis Sorumlu Hemşiresi
(SSH) ve 151 Servis Hemşiresi

SSH’lerin %66,7’si mesleki hedefin olduğu,
%80,0’i kendilerini bir lider olarak görme

SSH’lerin %58,6’sı hekimleri lider olarak görme
birlikte çalıştıkları hemşirelerin
%56’ı çalıştıkları ortamda hemşireleri lider olarak görme

Duygulu, S., Kublay G., (2008). Yönetici hemşirelerin ve birlikte çalıştıkları hemşirelerin liderliğe ilişkin değerlendirmeleri ve yönetici hemşirelerin sahip oldukları liderlik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
SSH’ler (%23,3) sahip oldukları liderlik özelliği “çalışkan olma”
birlikte çalıştıkları hemşireler tarafından ise SSH’lerin en göze çarpan liderlik özelliği olarak “bilgili olma” (%25,2) belirtilmiştir.
Bir yöneticide var olması gereken özelliklerden “vizyon sahibi olma
En fazla tekrarlanan özellik; “iyi iletişim kurabilme’’(SSH %56,7’, birlikte çalıştıkları hemşireler %44,4).
Hem SSH (%50,0), hem de birlikte çalıştıkları hemşireler (%51,7) “sorumluluk sahibi olmayı,
gücü en fazla temsil eden özellik olarak tanımlamışlardır
Duygulu, S., Kublay G., (2008). Yönetici hemşirelerin ve birlikte çalıştıkları hemşirelerin liderliğe ilişkin değerlendirmeleri ve yönetici hemşirelerin sahip oldukları liderlik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
Molero ve Arkadaşları (2007)
Dönüşümcü liderlik tipinin demokratik liderlikle güçlü bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır.(%82) Ayrıca dönüşümcü liderlik tipinin işletmenin çıktılarındaki değişim yüzdesini önemli oranda pozitif olarak etkilediği görülmüştür.
Dönüşümcü liderlik ile demokratik, otokratik ve görev odaklı liderlikler arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Araştırma Örneklemi;147
Molero F., I Cuadrado., M Navas and J. F Morales, (2007) “Relations and Effects of Transformational Leadership: A Comparative Analysis with Traditional Leadership Styles”, The Spanish Journal of Psychology, 10(2)
Duygulu, S., Kublay G., (2008). Yönetici hemşirelerin ve birlikte çalıştıkları hemşirelerin liderliğe ilişkin değerlendirmeleri ve yönetici hemşirelerin sahip oldukları liderlik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
Bu araştırmaya göre denilebilir ki performans, tatmin ve ekstra çalışma
gibi işletme çıktıları dönüşümcü liderlik tipinde artmaktadır.

Molero F., I Cuadrado., M Navas and J. F Morales, (2007) “Relations and Effects of Transformational Leadership: A Comparative Analysis with Traditional Leadership Styles”, The Spanish Journal of Psychology, 10(2)
Serinkan ve İpekçi ‘nin 2006 yılında yaptığı çalışmada
Yüz yüze anket yöntemi kullanılmış olup toplam 30 anket yapılmıştır.

Liderlik tipi: Demokratik Liderlik

Liderin ilk 5 özelliği;

*Dürüstlük,* sorumlulukları belirleme,* işbirliği ve ekip, *bilgileri paylaşma,* dikkat

Dönüşümcü liderliğe yatkınlık
“Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun”
PLATO
“Milletler üzüntü ve keder bilmemelidir. Önderlerin (Liderlerin) vazifesi,
hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir.” (1937)
M.KEMAL ATATÜRk
TEŞEKKÜRLER...
Demekratik liderlik
Otokratik Liderlik
Bu liderler pozisyonel güçlerine (yasal güç,cezalandırma güçü, ödülendirme güçüne) güvenirler.
Grup üyeleri grup dışında tutulurlar, amaç ve vizyonların belirlenmesinde onlara hiç bir söz hakkı tanınmaz.
Karar alma sürecinde iğer grup üyeleri ile birlikhareket edilir, bu liderler sorumluuğu paylaşma eğilimindedirler.
Astların duygusal ve ahlaki olgunlaşma sürecine yardımcı olurlar.
Katılımcı liderlik tarzı ;güven, saygı ve bağımlılık yaratır. Yönetici yetkisinin paylaşma eğilimindedir.
Amaçların, planların ve politikalrın belirlenmesinde iş bölümü yapılmasında astların daima fikirleri ve üşünceleri alınır.
Katılımcı Liderlik
Karizmatik Liderlik
Bu liderler güçlü vizyona sahiptirler.
Vizyonu başarmak için riskler almaya isteklidirler
grubun diğer üyelrinin ihtiyaclarına duyarlılık sergilerler
Hayal kurma, empati kurma ve güçlendirme peşindedirler
Rol tanımlarını ve performans güçlendirmeinin iyi yaparak iş doyumu ve kolektif çalışma hevesini oluşturular
Full transcript