Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pół roku RAŚ w koalicji

Zaprezentowano na koferencji prasowej 11.01.2016 r.
by

Natalia Pińkowska

on 12 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pół roku RAŚ w koalicji

Pół roku współrządzenia województwem śląskim: wymierne efekty
Polityka transportowa
Oficer rowerowy
dla województwa śląskiego
Zmiany w Kolejach Śląskich
Remont linii kolejowej do Cieszyna
Współpraca
z samorzadami

Spotkania z gminami - ochrona środowiska
GZM i województwo:
Deklaracja realizacji
wspólnej polityki rowerowej
Apel sejmiku o rekompensatę dla samorządów podniesienia kwoty wolnej od podatku
Przyszłość Elektrociepłowni Szombierki
Planowanie strategiczne i przestrzenne
Biuro ds. Planowania Przestrzennego
Prace nad Strategią Rozwoju Rolnictwa
i Terenów Wiejskich
Inicjatywa strategiczna:
Kierunek Śląskie 3.0
Kultura i dziedzictwo
2015:
Rok Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej
Dokończenie prac
nad podręcznikiem edukacji regionalnej
Uchwała sejmiku: Poparcie dla starań
o wpisanie tarnogórskich podziemi
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Regulamin Szlaku Zabytków Techniki
Rok 2017: Rokiem Reformacji
Klub Radnych
w Sejmiku
Województwa Śląskiego

Aleksander Kopia
Cele:
opracowanie strategii rowerowej województwa
wyznaczanie i ujednolicanie standardów w zakresie transportu i turystyki rowerowej
integracja środowisk rowerowych
edukacja
promocja
upowszechnianie
Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
Wspólny zakup oprogramowania
Prawne aspekty gospodarki ściekowej
Dotychczas poruszane tematy:
Dla spółki:
10-letnia umowa przewozowa
Podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
Gotowy w terminie budżet spółki na 2016 r.
i zatwierdzony biznesplan do roku 2020
Dla pasażera:
Przywrócenie komunikacji Częstochowa-Lubliniec
Elektroniczne bilety e-KŚ na smartfonie (bez konieczności druku)
Reorganizacja infolinii i strony www
Podjęcie rozmów o wprowadzeniu
wspólnego biletu
(autobus – tramwaj – pociąg)

Zespół roboczy ds. wypracowania koncepcji zagospodarowania Elektrociepłowni Szombierki:
samorząd wojewódzki
miasto Bytom
społecznicy
Fortum
Specyfika regionu:
miasta z dużym udziałem
użytków rolnych
Cele:
zrównoważony transport zbiorowy
zahamowanie chaotycznej suburbanizacji
Ponownie wydzielone ze struktury Wydziału Rozwoju Regionalnego, Biuro analizuje dokumenty oddziałujące na przestrzeń
w województwie śląskim
oraz koordynuje ich powstawanie
Rozszerzenie projektu remontu linii kolejowej Katowice-Wisła o odcinek GOLESZÓW - CIESZYN
Pierwszy krok do przywrócenia połączeń Bielsko-Biała – Cieszyn (linia 190)
Lepsze skomunikowanie Cieszyna

Połączenie
z Republiką Czeską

Pierwszy program strategiczny powstały w regionie dla regionu
Zaproszenie do współpracy
skierowane do różnych środowisk w województwie
Wydawnictwa i konferencje
Medal pamiątkowy
Pomniki w Bytomiu i Świętochłowicach
Kwota brakująca do dokończenia prac przekazana Instytutowi Badań Regionalnych

Podręcznik powinien być dostępny do zajęć dydaktycznych od roku szkolnego 2016/17

Markowy produkt turystyczny

Jasne warunki współpracy
Zespół przygotowujący obchody rozpoczął pracę
Sejmik województwa jednogłośnie przyjął rezolucję
o oficjalnych obchodach 500-lecia reformacji
standardy
sieciowanie
wypożyczalnie
informacja
integracja
promocja
Full transcript