Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leerlingenniveau

No description
by

Walter Fernandes

on 21 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leerlingenniveau

Wanneer is het belangrijk om zorg te leveren op leerlingniveau?

• Minder betrokkenheid of welbevinden.
• Ontwikkeling op cognitief gebied gaat sneller/langzamer dan verwacht.
• Rugzakleerling met specifieke onderwijsbehoeften
• Bijgesteld individueel ontwikkelingsperspectief voor lln. die niveau groep 8 niet halen. Deze leerling kan op geen enkele wijze meer meedoen met de groepsdoelen.
Leerlingenniveau
Bijeenkomst 3
Verzamelen van relevante gegevens en interpretatie op leerlingniveau; het onderzoeksmatig handelen.
Opzet van motiverende gesprekken: OEN, OMA en LSD
Feedup, feedback en feedforward geven.
Formulier leerlinggesprekken
Reflecteren op eigen handelen.
Vandaag behandelen wij
• Ik weet wanneer ik een plan op groepsniveau of op leerlingniveau afsluit.
• Ik weet welke kennis, informatie en hulpmiddelen ik kan inzetten op leerlingniveau.
• Ik ken de opzet van verschillende vormen van gesprek met kinderen en met ouders.
• Ik ben me bewust van mijn rol en taken als leerkracht in de begeleiding, evaluatie en conclusies.
• Ik kan professioneel verslag doen van de opbrengsten en belemmeringen.
Doelen
De Muynck, B, Both, D, Visser Vogel, E .
Opbrengstgericht leren, meer dan presteren.
Een integrale aanpak van OGW en HGW.
Uitgeverij Coutinho. Bussum 2013.

Hoofdstuk 3, leerlingniveau.

• Marzano,R.J. (2008). Wat werkt op school: research in actie. Middelburg: Meulenber
Belangrijk: neem je verantwoordelijkheid, maar zonder alles zelf te doen!
Werk samen
met leerling, ouders, collega’s, IB-er, directie, professionals in andere disciplines, hulpverleners buiten school.
De cyclus:
• Waarnemen.

Observeer - vrij en gestructureerd - in verschillende situaties, vraag evt. ook een andere collega te observeren. Wat valt er op aan de lln.? Reflecteer ook op jezelf. Bekijk daarnaast de leerresultaten. Hoe is de werkhouding en gedrag rondom het maken van een toets?

Bespreek dit alles samen met de lln. : “ ga er in als OEN” = open, eerlijk en nieuwsgierig en “ laat OMA thuis” = opvattingen, mening en aanname. LSD= luisteren, samenvatten en doorvragen.

Vraag informatie aan ouders, collega’s tijdens een lln. bespreking.

Blz. 90, 91 geven een voorbeeld van een formulier leerlingbespreking. Aan bod komen de stimulerende en belemmerende factoren.
Uitgangspunt: hoe kan ik morgen verder met hem/haar?

• Plannen.
Kennis van de juiste ontwikkelingsfase van het kind.
‘zone van de naaste ontwikkeling’.

Klassenmanagement en organisatie.

Maak doelen zichtbaar voor de leerlingen.

• Handelen
Leerlinggesprekken gaan nu over het proces van werken; zowel cognitief als persoonlijk. Ook de vaardigheden komen aan de orde. De leraar helpt de lln. de verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Eventueel een kind-plan opstellen, zie blz. 113 voor opzet.

• Evalueren

Je beoordeelt het resultaat - opbrengstgericht - en kijkt naar het nieuwe traject en de nieuwe doelen. Wat heeft nu echt gewerkt en wat niet? Welk deel had te maken met mij als leraar? Welke stappen hebben de kinderen nu effectief gezet?

Evalueer de opbrengsten ook met de kinderen, de IB-er en de ouders. Hulpmiddel voor een gesprek als evaluatie op blz. 134; formulier leerlinggesprek.

Analyseren van toetsresultaten:
kwantitatief = scores vergelijken op landelijk-, groeps- en leerlingniveau.
kwalitatief = een specifieke toets- en foutenanalyse.

Leerstijl bepalen = individuele stijl om te leren. Heeft o.a. gevolgen voor instructie, werkvorm, feedback geven. (Zie ook leerstijlen binnen ‘meervoudige intelligentie’ )
• Begrijpen.
Maken van keuzes. (Probeer zoveel mogelijk de lln. te clusteren)
Neem niet automatisch het belangrijkste doel. Dit kan een stap te ver zijn. Denk aan de basisbehoeftes

relatie
competentie
autonomie

• Wegen.
Wat gaat er goed
Wat wil je bereiken? Wat zijn je idealen?
Hoe beleef je (een specifiek vak) en wat vind je van de resultaten?
Wat vind je nog moeilijk?
Wat is voor jou nu precies lastig ?
Wat zou jou kunnen helpen? oplossingen aan laten dragen.
Wat kun je daar zelf aan doen?
Op welke manier kan ik jou daarin ondersteunen?

Geef ouders in deze fase je visie door.
Vraag hen om feedback.
Dat maakt kwetsbaar, maar levert uiteindelijk het meeste op.

Ten slotte: onderscheid directe factoren (taken en instructie - vanuit de leerkracht - en aanpakgedrag vanuit de leerling - )
en indirecte factoren (school- en kindfactoren).
Opzetten van een informatief leerlinggesprek:
Leerstijlen van Kolb.
Mensen hebben een voorkeur voor een van de vier stijlen, effectief leren vraagt om alle vier de stijlen te doorlopen.:
concreet ervaren – waarnemen en overdenken – abstract denken en een theorie vormen – actief experimenteren.
Dit resulteert in de denker, de dromer, de beslisser en de doener.
http://www.leraar24.nl/video/2957
Leerlinggesprek: feedup, feedback, feedforward geven

Feedup:
wat moet je straks weten, wat zijn de doelen?
Feedback:
hoe is het proces gegaan? Wat is de vooruitgang, het resultaat.
Feedforward:
hoe ga ik mijn nieuwe taak aanpakken?

• Op taak-niveau
• Op proces-niveau
• Op metacognitief-niveau
• Op niveau van de persoon
Reflecteer op jezelf.
model Korthagen blz. 118.

Denk in kwaliteiten en niet teveel in tekorten.
Opzetten van een motiverend gesprek

• Motivatie moet intrinsiek zijn ,niet opgelegd
• Niet overtuigen, dit werkt averechts
• Nodig uit en blijf kalm
• Wees directief
• Onderzoek de
intrinsieke motivatie
en spoor de ambivalentie t.a.v. de gedragsverandering op. Realiseer je dat de bereidheid tot gedragsverandering wisselend is!


Het voeren van een professioneel leerlinggesprek en/of motivatiegesprek. n.a.v. de opbouw zoals in het college is besproken.
• Stageopdracht:
Full transcript