Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Indirekt reciprocitás, reputáció

Indirekt reciprocitás
by

Syi

on 26 April 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Indirekt reciprocitás, reputáció

_____________________________

_____________________________
preferencialogika
G.H. von Wright
a preferenciarendezés tulajdonságai
a Jó és a Rossz formulája
alternatív megközelítések
ismételt játékok, de a felek nem ismerik egymást
véletlenszerűen találkoznak a játékosok
új játékosnevek: Ego = Donor; Alter = Recipiens; plusz játékos = Valaki/Senki
új döntési alternatívák: a játékos vagy segít vagy nem (C = segít, D = nem segít)
a segítség hozadéka (benefit) = b
a segítség költsége (cost) = c
az indirekt reciprocitás helyzete fogolydilemmaként jellemezhető
az indirekt reciprocitás
jellemzői
Milyen cselekvési stratégia (sorozatdöntési szabály) szerint cselekszenek a játékosok?
kép-mutató, benyomáspont módszertan
Nowak-Sigmund 1998
minden játékos G minősítéssel indul
minden játékban a Donor saját cselekvési szabálya szerint dönt
három cselekvési szabályt követhetnek a Donorok: AllC, AllD, Disc:Co
minden játékot értékelés követ (a Többi értékel)
a Recipiens értékelése nem változik
a Donor minősítése rossz lesz (B), ha nem segített (D)
a Donor minősítése jó lesz (G), ha segített (C)
a szimulációs kísérletek eredménye: a stratégia képes fenntartani a kooperációt
Mit veszünk figyelembe a stratégiában?
Disc:Co = diszkriminatív, életszerű
Disc:Oc = diszkriminatív, nem életszerű (vagy ez az ördögi szabály?)
lehetne valószínűségi szabály is:
Jóval p=1 kooperál, Rosszal q < 1 kooperál
közös elem:
a Donor Jó lesz, ha Jóval kooperál
a Donor Rossz lesz, ha Jóval dezertál
különbség:
a Rosszal szembeni cselekvés értékelésében van: „költséges büntetés”
_________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________
_____________
_____________
image scoring
simple standing
stern-judging
shunning
_________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________
image scoring
simple standing
stern-judging
shunning
G
C D
G B
G B
G B
G B
B
C D
G B
G G
B G
B B
_________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
D
G B
B B
B G
B G
B B
C
G B
G G
G G
G B
G B
G
C
D
C
D
AllC
AllD
Disc:Co
Disc:Oc
B
C
D
D
C
Recipiens reputációja
_____________
_____________
ekvivalens megjelenítés
4 másodrendű értékelési szabály
4 másodrendű értékelési szabály
4 elsőrendű cselekvési szabály
másodrendű stratégia =
elsőrendű cselekvési szabály +
másodrendű értékelési szabály
a cselekvési és értékelési
szabályok modellezése
másodrendű stratégia stratégia3.0 értelmezésben
függ a Recipiens reputációjától (ezért lehet diszkriminatív)
elsőrendben 4 lehetséges cselekvési szabály van
16 lehetséges másodrendű értékelési szabály van, ebből 4 érdekes (mert kooperációt eredményezhet)
a stratégia3.0 stabil-e (ESS vagy ¬ESS) és
a stratégia3.0 képes-e fenntartani a kooperációt?
kérdés
elsőrendű stratégia
másodrendű stratégia
harmadrendű stratégia
a Donor cselekvését (C/D)
a Donor cselekvését (C/D)
a Recipiens reputációját (G/B)
a Donor cselekvését (C/D)
a Recipiens reputációját (G/B)
a Donor reputációját (G/B)
Milyen stratégiák vannak?
kevés információ kell hozzá (csak a cselekvést kell ismerni)
mindenki egyértelműen ítélhet (akkor is, ha valaki nem ismeri a Recipiens reputációját)
az értékelési rendszer nem veszi figyelembe a Recipiens minősítését
ha a Donor a rossz Recipienst támogatja, akkor közvetve „bátorítja” a dezertálást
ha a Donor a rossz Recipienst nem segíti, akkor Rosszá válik
azaz: az értékelés nem figyel a cselekvés következményeire
az értékelési szabálynak diszkriminálni kellene a reputáció szerint
a stratégia előnye:
a stratégia hátránya:
értékelési szabály
értékelési lehetőség
stratégia1.0 = egyszeri döntés
stratégia2.0 = sorozatdöntés
stratégia3.0 = cselekvési szabály + értékelési szabály
a stratégia fogalmának átértelmezése
Recipiens reputációja
értékelési szabály
Donor
cselekvési lehetőség
Recipiens
Többiek
Milyen értékelési szabályok léteznek?
C/D
G/D
Donor reputációja
Donor új reputációja
cselekvési szabály
Donor cselekvése
Többiek értékelése
Ha a Donor a jelenben segíti a Recipienst, akkor a jelenben lesznek költségei (cost - c), ha nem segít, akkor költsége sincs. Ha Valaki a Többiek közül a jövőben megsegíti őt, amikor ő kerül a Recipiens helyzetébe, akkor a Donornak a jövőben lehet hozadéka (benefit - b), ha Senki sem segíti őt, akkor nem lesz nyeresége a játékban. Ha azt feltételezzük, hogy a hozadék értéke magasabb, mint a költségeké (b > c), akkor igaz a következő állítás:
b > b – c > 0 > – c
Ez az egyenlőtlenség viszont teljesen megegyezik a fogolydilemma mintázatával:
T > R > P > S)
Donation Game
Donor segít a jelenben
Donor nem se-gít a jelenben
Valaki segít a jövőben
Senki sem segít a jövőben
b - c
- c
b
0
C
D
C
D
1,4
3,3
2,2
4,1
preferenciamátrix
kifizetési mátrix
Ego
Donor
Alter
Recipiens
Valaki
Többi
kérdés:
a Donor nem ismeri a Recipienst = Donor nem ismeri a Recipiens megelőző döntéseit
olyan címkét kell a játékosokhoz ragasztani, amely a korábbi döntéseik alapján a Többiek által kialakított véleményét, értékelését tükrözi
az első formális modell: image scoring / kép-mutató
fekete-fehér világ: csak ‘jó’ és ‘rossz’ minősítés van
G = a jó játékos = ‘Jó’ (Good)
B = a rossz játékos = ‘Rossz’ (Bad)
a Donor és a Recipiens mindig más és más
elég a Donor döntéseit elemezni
nem egy individuumot vizsgálunk, hanem egy közösséget, amelynek tagjai ugyanazt a stratégiát követik az egymást követő játékokban
a stratégia két összetevője
speciális ismétlődő
fogolydilemma
példa értékelési szabályra
a helyzet specialitása
cselekvési szabály
reputáció
az egyszeri játékokban a stratégia az egyszeri döntéseket jelentette
a direkt reciprocitásos ismétlődő játékokban a stratégia az egymást követő döntések sorozatára vonatkozott
Milyen szempontok szerint, hogyan értékelik a Többiek a játékosokat?
kérdés:
Milyen stratégiák képesek fenntartani a kooperációt?
kérdés:
a döntés szempontjai
az értékelés szempontjai
a Jó és a Rossz
Good/Bad
G/B
stratégia
benyomáspont, kép-mutató
elsőrendű értékelés (érzéketlen a reputációra)
felírható másodrendű alakban is (redundáns módon ismételve van a szabály a Jó és Rossz Recipiensre)
image scoring értékelési szabály
egyszerű hírnévápoló szabály (bűnbánó tit for tat)
megbocsátó, elnéző, megértő, jóindulatú
igazolt büntetés
simple-standing értékelési szabály
stern-judging értékelési szabály
shunning értékelési szabály
szigorúan ítélkező szabály
hajlíthatatlan, engesztelhetetlen, kérlelhetetlen
nem-megbocsátó
elkerülő szabály (strict discriminator)
Rosszal érintkezni csak rosszat jelenthet, jobb a Rosszat elkerülni
más = rossz – „suba a subával, guba a gubával”
„15. Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyáádfiát;
16. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
17. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.”
Máté 18:15-17
másodrendű értékelési szabályok
szabályok
szabályok
szabályok
szabályok
Donor jó lesz, ha Jóval kooperál
Donor rossz lesz, ha Jóval dezertál
Donor jó lesz, ha Rosszal kooperál (elnéző)
Donor rossz lesz, ha Rosszal dezertál (büntet)
Donor jó lesz, ha Jóval kooperál
Donor rossz lesz, ha Jóval dezertál
Donor jó lesz, ha Rosszal kooperál (megbocsátó)
Donor jó lesz, ha Rosszal dezertál (büntet)
Donor jó lesz, ha Jóval kooperál
Donor rossz lesz, ha Jóval dezertál
Donor rossz lesz, ha Rosszal kooperál (a néma hallgat, vagyis nem büntet, ezért cinkos)
Donor jó lesz, ha Rosszal dezertál (büntet)
Donor jó lesz, ha Jóval kooperál
Donor rossz lesz, ha Jóval dezertál
Donor rossz lesz, ha Rosszal kooperál (korpa közé keveredik)
Donor rossz lesz, ha Rosszal dezertál
Adakozzatok!
„azt hiszem csak el, amit a saját szememmel látok”
„a rossz elnyeri méltó büntetését”
„vétkesek közt cinkos, aki néma”
„aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók”
G-Recipiens azonos értékelése
diszkriminatív altruizmus: Disc
a harmadrendű stratégiákban figyelembe vesszük a Donor reputációját is
másodrendű cselekvési szabályok a két alternatíva (C vagy D) közüli választást a Donor, illetve a Recipiens reputációjától (B vagy G) teszik függővé
elméletileg 16 másodrendű cselekvési szabály van, de nem mind életszerű és/vagy stabil
csak a Recipiens reputációjára figyel
ha a Recipiens jó, akkor a Donor támogatja
ha a Recipiens rossz, akkor a Donor nem támogatja
ez másodrendű szabály és a scoring-módszerhez kapcsolódik
harmadrendű stratégiák
_________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________
_____________
GG GB
C C
D D
C D
C D
D D
D D
AllC
AllD
Disc:Co
Disc:Or
Disc:And
Disc:Self
BG BB
C C
D D
C D
C C
C D
C C
Donor és Recipiens reputációja
6 másodrendű cselekvési szabály
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_________________________
_________________________
GG GB
G G
G G
G G
G G
G B
G B
G B
G B
1) standing
2) simple-standing
3)
4) strict-standing
5)
6)
7) stern-judging
8) judging
BG BB
G G
G G
G B
G B
G G
G G
G B
G B
C
8 stabil, kooperatív harmadrendű értékelési szabály
harmadrendű értékelési szabályok
másodrendű cselekvési szabályok
elméletileg 256 harmadrendű értékelési szabály létezik, de ezek közül nem mind életszerű és/vagy stabil, és csak 8 képes a kooperációt fenntartani
a harmadrendű értékelések összetehetők két másodrendűből
például: ‘standing’ = Jó-ra simple-standing + Rossz-ra image-scoring
GG GB
B G
B G
B G
B G
B G
B G
B G
B G
BG BB
B B
B G
B G
B B
B B
B G
B G
B B
D
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_________________________
C
G B
G G
G G
G G
G G
G B
G B
G B
G B
1) standing
2) simple-standing
3)
4) strict-standing
5)
6)
7) stern-judging
8) judging
D
G B
B G
B G
B G
B G
B G
B G
B G
B G
C
G B
G G
G G
G B
G B
G G
G G
G B
G B
D
G B
B B
B G
B G
B B
B B
B G
B G
B B
donor: B
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_____________________________
jó Donor
simple-standing
simple-standing
simple-standing
simple-standing
stern-judging
stern-judging
stern-judging
stern-judging
1) standing
2) simple-standing
3)
4) strict-standing
5)
6)
7) stern-judging
8) judging
rossz Donor
image-scoring
simple-standing
stern-judging
shunning
image-scoring
simple-standing
stern-judging
shunning
cselekvési szabály
Disc:Or
Disc:Co
Disc:Co
Disc:Co
Disc:Or
Disc:Co
Disc:Co
Disc:Co
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
_________________________
_____________________________
donor: G
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
a 8 kiemelt stratégia közös vonásai
a kooperációs minta fenntartása (jutalmazni kell a Jók közti kooperációt)
1a) p(GG) = C – Jónak Jóval szemben kooperálni kell
1b) d(GG,C) = G – ha valaki 1a) szerint cselekszik, Jó marad
létezik még egy stabil és kooperációt fenntartani képes stratégia:
a kívülállás stratégiája
játékosok szerepminősítései
reputációs információ terjedése
a másod- és harmadrendű stratégiák egyre több információt igényelnek
a reputációs rendszer csak akkor működne szabály szerint, ha mindenki ismerné mindenki más reputációját (ez a feltétel sokszor nem teljesül)
különböző társadalmi technikák szükségesek a hiányzó információ betöltésére:
játékos
kívülálló
résztvevő
donor
recipiens
hozzájáruló
támogató
(kooperátor_1)
dezertáló
(allD)
büntető
diszkriminátor
kooperátor_2
(allC)
ítélkező
(judger)
elkerülő
(shunner)
pontozó
(scorer)
hírnévápoló
(stander)
közös tulajdonságok:
két szempontra figyel egyszerre
a Donor akkor támogat, ha a Recipiens jó (G) vagy a Donor rossz (B)
ez a módszer jobban figyel a Donor jövőjére, mert ha rossz a Donor minősítése, akkor a jövőbeni támogatás megszerzése érdekében akkor is segítséget nyújt, ha egy rossz Recipienssel kerül szembe
ez a standing és az 5. értékeléshez kapcsolt stabil cselekvési szabály
ha Jó a Donor reputációja, akkor nem segíti a Recipienst
csak akkor segíti a jó Recipienst, ha a saját reputációja rossz
ez ekvivalens azzal a megfogalmazásal, hogy Donor akkor támogat, ha a Recipiens Jó és a Donor rossz (innen a stratégia neve)
ez a stratégia inkább a jelenre „koncentrál”
a Donor csak akkor támogatja a Recipienst, ha a Donornak rossz a minősítése
amikor a Donor támogatja a Recipienst, akkor lényegtelen számára, hogy a Recipiens jó-e vagy rossz
ez a szabály „önző”, csak a Donor jövőjére figyel
Disc:Or
Disc:And
Disc:Self
Disc:Co
4 érdekes diszkriminatív cselekvési szabály
AllC
AllD
a Donor minden játszmában feltétel nélkül segít a Recipiensnek
a módszer érzéketlen a reputációra
a Donor sosem segít a Recipiensnek (ez is feltétel-nélküli stratégia)
a módszer érzéketlen a reputációra
a szankció antinómiája
a harmadrendű értékeléseket úgy modellezhetjük, hogy külön vizsgáljuk meg, mit ír elő a szabály a Jó és a Rossz (Donorok) számára
elméletileg 4096 harmadrendű stratégia létezik (16 cselekvési x 256 értékelési szabály)
ebből csak 8 olyan, ami e-stabil (ESS) és fenntartja a kooperációs mintát a közösségben
8 stabil kooperatív harmadrendű stratégia
a dezertálót nem szabad segíteni (aki nem segíti a Jót, az Rossz)
2a) d(GG,D) = B – ha Jó nem segít a Jón, akkor Rossz lesz
2b) d(BG,D) = B – ha Rossz nem segít a Jón, akkor Rossz marad
a büntetés szükségessége és igazolása
3a) p(GB) = D – a Jónak büntetnie kell a Rosszat (nem szabad segítenie)
3b) d(GB,D) = G – a Rossz büntetését jutalmazni kell (a rossz segítsége)
a megbánás és a megbocsátás lehetősége
4a) p(BG) = C – a Rossz segítenie kell a Jónak (megbánás)
4b) d(BG,C) = G – ha Rossz segít a Jón, akkor Jó lesz (megbocsátás)
1
2
3
4
kívülállás
pletyka
előítélet, sztereotípia
stigma, goodwill, brand, rang, presztízs
státusszimbólum, státusjegy
másodrendben dezertál: nem büntet

kooperál, de nem büntet

nem kooperál és nem is büntet
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
másodrendben kooperál: büntet

kooperál és büntet

nem kooperál, de büntet
elsőrendben kooperál

elsőrendben dezertál
másodrendben dezertál: segít

első- és másodrendben segít

másodrendben segít, elsőrendben nem
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
másodrendben kooperál: nem segít

elsőrendben segít, másodrendben nem

első- és másodrendben sem segít
elsőrendben kooperál: segít

elsőrendben dezertál: nem segít
_____________________________

_____________________________
másodrendben dezertál: segít

első- és másodrendben segít

másodrendben segít, elsőrendben nem
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
másodrendben kooperál: nem segít

elsőrendben segít, másodrendben nem

első- és másodrendben sem segít
elsőrendben kooperál: segít

elsőrendben dezertál: nem segít
kooperál = segít
büntet = nem segít
segít = elsőrendben kooperál, másodrendben dezertál
nem segít = másodrendben kooperál, elsőrendben dezertál
vagy
image scoring módszer
"Az erőszakolók kettőtől kilenc évig terjedő börtönt kaptak, amiért megerőszakoltak egy nőt, de hat havi börtönt és 200 ostorcsapást az áldozatra is kiróttak."

(Börtönbüntetés egy megerőszakolt nőnek, Index, 2007.11.14.)
értékválasztás
"Elküldtél engem, férgekhez a férget,
kik ellenedre s fricskád nélkül éltek.
Én inkább ültem volna itt a pusztán,
sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán.
De böjt s jámborság néked mint a pélva,
mert vétkesek közt cinkos, aki néma.
Atyjafiáért számot ad a testvér:
nincs mód nem menni, ahova te küldtél."
(Babits Mihály, Jónás könyve)
He who mixes with the bran, will be eaten by the pigs.
Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel.
If a stone was thrown at you, throw back some bread in return
Suba subához, guba gubához.
Sheepskin coat to sheepskin coat, (shepherd's) cloth coat to cloth coat.
'Marry your equal.'
hírnév, presztízs, imidzs, kép, brand, goodwill, márka, tekintély, autoritás (?), hitelesség, kredit, arc (arcvesztés), meritokrácia, bizalom, hitel, kölcsön
______________________________________
http://prezi.com/sfl8hlzdaktl/preferencialogika/
1.
2.
3.
"Nincs olyan kontextus, amelyben tisztességes demokrata a Jobbikot pozitívan említheti. " részlet egy blogbejegyzésből
az indirekt reciprocitás elméletek új fogalmat hoznak be a társadalom modelljébe: az értékelés fogalmát, amihez értékelési módszert kell kötni
ismételt fogolydilemma játék ismeretlenek között
cselekvéselmélet
indirekt reciprocitás
cselekvéselmélet
Full transcript