Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

5 teser om funktionel respons på elevtekster

No description
by

Lea Christensen

on 14 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 5 teser om funktionel respons på elevtekster

Funktionel respons på elevtekster 5 teser Formativ evaluering: RESPONS MÅ GIVES UNDERVEJS RESPONS MÅ VÆRE SELEKTIV Vygotskij: 'Zonen for nærmeste udvikling' RESPONS MÅ VÆRE EN DIALOG Kommentarer må være forståelige for eleven RESPONS MÅ VÆRE FORSTÅELIG OG LÆRINGSFREMMENDE Den læringsfremmende tilbagemelding er PROCESRESPONS under skriveprocessen. Eleven har svært ved at generalisere feedback - derfor skal det være på en konkret tekst.
Den konkrete tekst forbedres
Eleven får en oplevelse af mestring
Bidrager til udvikling af skrivekompetence Elevrespons: Bidrager til at udvikle et metasprog om skrivning
Eleverne bliver deltagere i en læringsproces, da de gennem respons til andre også reflekterer over sin egen skriveudvikling. Hvis elevrepons skal være nyttig, er det en færdighed, der skal øves - der må skabes en kultur. Læreren er den kvalificerede læser, som kan 'diagnosticere' elevtekster fra makro- til mikroniveau Selektiv respons indebærer, at man ikke giver eleven hele diagnosen - Man må skille mellem hvad man 'ser' og hvad man 'siger'
Respons må tilpasses elevens skriveudviklings-niveau
Fordrer en 'førskrivningsfase'
Definerer formålet med skrivningen
Modellerer eksempeltekster
Drøfter kriterierne for vurderingen
Bestemmer responsfokus for læreren!
Giv respons på det eleven næsten kan - Et forsøg på at mestre. Individuel og differentieret oplæring Elevens tekst er en materialisering af elevens skriveudviklingsniveau
"Hvad er du tilfreds med i din tekst?"
"Hvad har været svært?"
"Hvilke dele af teksten er du ikke helt tilfreds med?
Bidrager til elevens indsigt i egen skriveudvikling og tekstkompetence Det dialogiske princip Responsgiver og elev indgår i forhandlinger om den aktuelle tekst.
forhandlingen må tage udgangspunkt i formålet med skrivningen. Lav en samtale ud af dine kommentarer Skab en dialog med eleven i teksten
tag ikke kontrol over teksten
sørg for at tilrettelægge og hjælpe eleven med at realisere sine hensigter - i stedet for at projisere din egen agenda over på elevteksten. Det holdningsskabende arbejde der ligger til grund for læringsfremmende respons RESPONS SKAL MOTIVERE TIL REVURDERING Skabe en forståelse af at skrivning er en proces
Indarbejde en distinktion mellem formativ og summativ vurdering
Formativ vurdering er procesvurdering, der peger på forbedringer og udviklingspotentiale i teksten.
Summativ vurdering af bedømmelsen af det færdige produkt, der afslutter læringsprocessen. Motivation for revurdering Fremhæv kvalitetstræk ved teksten, så eleven får lyst til at forbedre den. Udvikling af skriftkompetence indebærer at kunne gå ind som kritisk læser af sin egen tekst og identificere forskellen på den intenderede tekst og sådan som den fremstår på papir.
Margkommentarer frem for slutkommentarer
De må være så konkrete, at eleven gives muligheden for at bearbejde teksten.
Full transcript