Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mystiske Vesner

We are working on this Prezi so like:)
by

Nils Larsen

on 2 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mystiske Vesner

Zombie
creepypastes
Mothman
Møllmannen (engelsk: Mothman) er et mystisk vesen som ble observert og rapportert første gang i Charleston og Point Pleasant – begge i West Virginia – mellom september 1966 og desember 1967. Men den har også blitt observert utenom dette, også så sent som i 2007.
Mystiske Vesner
AILEN

S10
Creepypasta er skummle historier.
Som slenderman, Masky, jeff the killer
seedeater
Zombie er døde mennesker som våkner opp fra det døde.
Zombier spiser menneske hjerne til frokost. Zombie-forestillingene kommer opprinnelig fra Haiti, der folketroen påstår at en trollmann (Bokor) kan gjøre personer til tanke- og viljeløse redskap gjennom svart magi. Ifølge enkelte forskere skal ofrene ha blitt dømt av hemmelige bonderåd og gitt lammende gift. De dømte har dermed blitt feilaktig erklært døde og begravd, for så å bli gravd opp igjen og utnyttet som apatiske slaver. Mange tviler imidlertid på at disse historiene er sanne.
Sannheten har alltid vært der ute.
Folk flest synes ikke å se på fakta som har vært rett foran dem i vår nedtegnet historie. Sannheten er UFO-er har eksistert lengre enn vi har skrevet historie om dem. En av de mest fantastiske saker er selvfølgelig Roswell som hvis du ikke har levd livet ditt i total isolasjon du har mest definitivt hørt om. Sunn fornuft forteller oss at regjeringen har løyet ikke fra dag en, men fra dag 2 på denne saken. Det største problemet er at mange mennesker har kjøpt seg inn i ballongen forklaring og avvist det som "Regjeringen vil ikke lyve om det."

KRAKEN
TROLL
NØKEN
Troll klarer ikke og omsette vitamin D, fra sollys til kalsium. Når troll blir utsatt for stert sollys, så overreagerer kroppen deres. Magesekken begynner å svulme opp, også presser gaser fra magesekken ut til tarmene og blodårene. Presse blir så stort på bare få sekunder sprekker de. De edlere trollene blir forkalket. Det skjer ved at blodårene deres er får små så eksplosjonen skjer i beinmassen, på få sekunder er de blitt forkalket
Det er hovetsakelig to troll gruper det er bergtroll og skogstroll det er ca. 70 forselige troll arter som foreksempel: dovreguber, tuselad, raglefant, haring, vintuse og jotner. Jothner er den største troll arten av dem alle den lever i jotumheimen.
jotne
raglefant
dovregube
Troll er rovdyr og patedyr. Troll får somregel bare en unge. Troll blir ca.1000-1200 år gamel
monster master er faktisk for og holde de største trollene inenfor reviresit som jotne.
Spøkelser
Vampyrer
Vampyr er et mytologisk og folklorisk vesen som lever og ernærer seg av livsessensen (vanligvis i form av blod) fra levende vesener, uansett om de er udøde eller levende vesener.[1][2] Vampyriske instanser har blitt nedtegnet i mange kulturer og til tross for spekulasjoner av litteraturhistorikeren Brian Frost at «troen på vampyrer og blodsugende demoner er så gamle som mennesket selv», og kan gå tilbake til «forhistorisk tid»,[3] ble begrepet vampyr ikke vanlig før tidlig på 1700-tallet etter en tilstrømning av vampyrovertro til vestlige Europa fra områder hvor vampyrlegender var hyppig, som Balkan og Øst-Europa.[4] Det eksisterte også en del lokale varianter i områder som grenset opp mot de nevnte områdene, og som hadde andre navn, eksempelvis vrykolakas i Hellas og strigoi i Romania. Det økte nivået av vampyrovertroen i Europa førte til massehysteri og i en del tilfeller til at lik ble spiddet og noen mennesker ble også anklaget for å være vampyrer.
Selv om vampyrene i folkeminnet på Balkan og i Øst-Europa framsto i en mangfoldig framtoning fra bortimot menneskelig til oppsvulmende, råtne lik var det suksessen til legen og forfatteren John Polidoris roman fra 1819, The Vampyre (Vampyren), som etablerte forestillingen om det karismatiske og sofistikerte vampyren i skjønnlitteraturen. Denne romanen er uten tvil er det mest innflytelsesrike tekst om vampyrer fra tidlig på 1800-tallet,[4] og inspirerte verker som James Malcolm Rymers Varney the Vampire; or, The Feast of Blood, og ikke minst Bram Stokers Dracula.[5]

Det var imidlertid Dracula, Stokers roman fra 1897, som er husket som den mest vesentlige fortelling om vampyrer, og som har dannet grunnlaget for den moderne vampyrfiksjonen. Dracula lånte fra tidligere mytologier om varulver og tilsvarende fiktive demoner og som «ga stemme til tidsalderens angst» og engstelsen til «det senviktorianske patriarkatet».[6] Den enorme suksessen til denne romanen alene førte til en særegen vampyrsjangre, fortsatt populært på 1900-tallet og ikke minst i dag, med bøker, filmer, videospill, og fjernsynsshow. Vampyren er en slik dominerende figur i skrekksjangeren at litteraturhistorikeren Susan Sellers har plassert dagens vampyrmyte i «den samtidige trygghet i marerittets fantasi».[6]
Kraken eller krakjen, også omtalt i ubestemt form krake, er et fabeldyr fra norsk folketro i form av et kjempestort sjøuhyre eller en gigantisk fisk som fiskere skal ha sett langs kysten av Norge, Island og Irland.

Beretninger om kjempefisker finnes i mange kulturer langt tilbake i tid. Det norrøne Kongespeilet fra 1200-tallet omtaler et slikt monster som Hafgufa. Det er også fortellinger om enorme havuhyrer i asiatiske farvann og i antikkens middelhav og atlanterhav. Det uhyret som blir kalt kraken, er imidlertid første gang mer utførlig beskrevet av Bergensbispen Erik Pontoppidan på midten av 1700-tallet. Han sammenligner det med en øy med armer og master. Andre har sidestilt det med Leviatan-aktige drager, lindormer og sjøormer. Atter andre, særlig på 1800-tallet, har tolket kraken som en kjempeblekksprut, og den engelsktalende verden bruker den norske betegnelsen som egennavn på et slikt monster. Dette har forsterket seg i moderne, angloamerikansk populærkultur. Det er altså forskjellige tradisjoner som blandes sammen, også forestillinger om andre havuhyrer. Det gjennomgående trekket ved kraken er likevel størrelsen, enten det dreier seg om en fisk, hval, skilpadde eller blekksprut.

Krake er på norsk og svensk, og i formen Der Kraken eller die Kraken («kraken» eller «krakene») på tysk, også navn på Polypus (Octopus) vulgaris, en blekksprutart med åtte armer.
Spøkelser, av middelnedertysk Spôkenisse (spôken betyr «å gå igjen, å utføre trolldom»), er i folketroen paranormale skapninger, avdøde mennesker hvis sjeler går igjen på jorda i etterlivet. Mulige grunner til dette sies for eksempel å kunne være spesielt tragiske og/eller voldelige dødsfall, eller en stor trang til å fullføre noe en ikke fikk gjort før sin død. Fenomenet er kjent i alle kulturer, og bygger på troen på at levende vesener har en sjel som eksisterer uavhengig av kroppen. Folklore og trosforestillinger omkring spøkelser varierer imidlertid sterkt i forskjellige kulturer og til forskjellige tider. Historier om spøkelser har til alle tider vært populær underholdning. Spøkelsesfortellingen er en egen litterær genre.


Nøkken, i norsk folketradisjon en vassvette som holder til i elver og sjøer. Nøkken kan ta forskjellige skikkelser og opptre som menneske, hest, trestokk osv. Den er ondskapsfull og søker å lokke mennesker til seg i vannet, men man kan verge seg mot den ved å nevne den ved navn. Da mister den sin makt. Når nøkken huier, varsler det at et menneske skal drukne. Nøkken er særlig farlig etter solnedgang. Jfr. fossegrimen.


Godzilla sies opprinnelig å ha vært en dinosaur av typen godzillasaurus, som lå i dvale på havets bunn, men våkner til livet igjen ved atomprøvesprengninger. Radioaktiv strålining gjør at Godzilla muterer. Godzilla blir større og får nye egenskaper, blant annet at kan han sprute en kraftig radioaktiv eldstråle ut av munnen. Han har ved flere tilfeller inntatt japanske storbyer og gjort stor skade. Han har også utkempet kamper mot mange andre kjempemonstre, deriblant King Kong, Mothra, King Ghidorah og Rodan.
godzilla
Full transcript