Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OPS 2016

Opetussuunnitelman arvopohja, toimintakulttuuri, oppimiskäsitys, oppimisympäristö, työtavat, koulutyön järjestäminen, opetus ja oppiminen
by

Minna Kähkönen

on 15 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OPS 2016

Opetus ja oppiminen
OPS 2016
Toimintakulttuuri
Oppimiskäsitys
Oppimisympäristö ja työtavat
Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

Arvot

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
Oppilaan kuunteleminen ja arvostaminen kouluyhteisössä
Osallisuus ja yhteisön toiminnan rakentaminen yhdessä
Arvojen pohtiminen monimediaisessa ja globaalissa maailmassa
Edellytysten luominen elinikäiselle oppimiselle
Hyvinvointi, tasa-arvo, demokratia ja aktiivinen toimijuus yhteiskunnassa
Ihmisyyteen kasvun tukeminen, sivistys
Kulttuurinen moninaisuus, aito vuorovaikutus ja yhteisöllisyys
Kestävän elämäntavan omaksuminen, ekososiaalinen sivistys
Perusopetuksen yhtenäisyys, opetuksellisesti eheä ja kasvatuksellisesti johdonmukainen jatkumo
Oppiva yhteisö
Hyvinvointi ja turvallinen arki, yhteisöllinen oppilashuolto, arjen ennakoitavuus ja kiireettömyys
Vuorovaikutuksellinen ja monipuolinen työskentely, koulutyö myös luokkahuoneiden ulkopuolella
Projektimainen työskentely
Paikallisen ja globaalin limittyminen, monimuotoinen yhteiskunta
Kielitietoinen koulu
Osallisuus , yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kestävän arjen suunnittelu ja toteuttaminen
Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Oppilaan aktiivinen rooli ja osallisuus
Vuorovaikutuksellinen oppiminen
Oppimisen ilo
Oppimisen monimuotoisuus ja sidoksisuus opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan
Tavoitteiden asettelu, ongelmanratkaisu, luova ja kriittinen ajattelu & itseohjautuvuus
Opittavan asian ja uusien asioiden liittäminen aiemmin opittuun
Pedagogisesti monipuoliset ja joustavat tilaratkaisut
TVT:n käyttö
Ympäristön turvallisuus ja työrauha
Monipuoliset, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat
Draama
Verkostoitumistaidot, pelit ja pelillisyys
Yhteinen vastuu koulupäivästä
Oppilaiden osallisuus
Kodin ja koulun yhteistyö
Eheä oppimispolku, yhteistyö nivelvaiheissa
Työrauha
Oppilashuolto
Tuen järjestäminen tarvittaessa
Joustavat opetusjärjestelyt
Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa
Laaja-alainen osaaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3
Monilukutaito L4
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5
Työelämätaidot ja yrittäjyys L6
Osaaminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7
Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Palautteen ohjaavuus ja kannustavuus

Full transcript