Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Ang Gamit ng Elektronikong Kagamitan sa Pagtuturo ng Asignat

No description
by

Gian Carlo Cariño

on 12 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Ang Gamit ng Elektronikong Kagamitan sa Pagtuturo ng Asignat

Ang Gamit ng Elektronikong Kagamitan sa Pagtuturo ng Asignaturang Filipino.
Introduksyon
Sa kasalukuyang panahon, napakarami ng gawain ang naisasagawa sa tulong ng makabagong teknolohiya partikular na sa kompyuter at internet.
Sa tulong ng makabagong teknolohiya bilang gamit sa pagtuturo sa loob ng silid-aralan ay tumataas ang interes ng mga mag-aaral at napupukaw ang kanilang interes.

Batayang Teyoretikal
Nakapaloob sa pag-aaral na ito ang teorya ni Edgar Dale ang "Cone of Experience" sa wikang Ingles o Hagdan ng Karanasan na binubuo ng labing isang baitang.
Hagdan ng Karanasan
Batayang Konseptwal
Input
Ang Gamit ng Elektronikong Kagamitan sa Pagtuturo ng Asignaturang
Filipino
Proseso
- Interbyu
- Sarbey
- Talatanungan
- Pagkalap ng Impormasyon
Output
Pagkatuto ng mga mag-aaral gamit ang Elektronikong Kagamitang Pampagtuturo
Paglalahad ng Suliranin
1.
Anu-ano ang mga elektronikong kagamitan na ginagamit ng mga guro sa asignaturang Filipino?
2.
Paano nakatutulong sa pagtuturo ang paggamit ng elektronikong kagamitang pampagtuturo sa pagkatuto ng mga mag-aaral?
3.
Anu-ano ang mga magagandang dulot at di-magagandang dulot ng mga elektronikong kagamitan sa pagtuturo?
4.
Anu-ano ang mga suliranin na maaaring kaharapin ng mga guro sa paggamit ng elektronikong kagamitan sa pagtuturo?
5.
Paano malulutas ang suliranin na ito?

Saklaw at Delimitasyon
Ang pananaliksik na ito ay sumasaklaw sa kung ano ang gamit ng elektronikong kagamitan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga Pansekundaryang Paaralan sa Carlos P. Garcia High School, Elpidio Quiriono High School at E.Rodriguez Vocational High School sa Taong Panuruan 2012-2013.
Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
Sa tesis naman na sinulat ni Tabangcura-Almazon (2005) sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng paggamit ng impormasyon na hango sa internet ay nakapupukaw sa interes ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng kompyuter sa pagpapalakad ng aralin ay malaking tulong upang ang interes ng mag-aaral ay magpokus sa mga aralin.
Inilabas naman ni Shepherd (2001) ang kanyang pag-aaral na hinggil sa kabutihan ng multimedia sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ayon pa sa kanya na ang mabuting pagpaplano ng multimedia ay nakatutulong sa mga mag-aaral upang mailinang ang kanilang kakayahang panteknolohiya upang kapaki-pakinabang sa lipunan sa darating na panahon.
Ayon kay Quiñon (2009) hanggang sa hindi na matiyak kung ito ay daglat pa rin ng elektronik o isang panlaping tinatawag na e-prefix o panlapi ni David Crystal (2007) sa kanyang language and the internet na kung saan nagsasabi ng anumang salitang ikabit dito ay nagkakaroon ng kahulugang may kinalaman sa konsepto ng kompyuter at internet.
Ayon naman kay Wolfe,(2010) mataas ang porsyento na natututo ang mga mag aaral kung ang isang impormasyon o gawain ay kanilang nakikita sa tulong ng mga makabagong teknolohiya bilang gamit sa pagkatuto sa loob ng paraalan mas tumataas ang interes ng mga mag aaral na makinig at mapukaw ang kanilang intensyon.
Napatunayan ni Aguilar (2001) na ang paglinang ng mga guro ng mga kagamitang pampagtuturo ay hindi gaanong napakahirap na gawain. Subalit ito ay nangangailangan ng pagtitiyaga, pagtitiis, lakas ng loob at pagiging mapamaraan nang isang guro. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kadalubhasaan ng guro at ang kanyang malawak na kaalaman sa mga konsepto o aralin na kanyang itinuturo.
Paglalahad ng Suliranin
Konklusyon:
Batay sa nakalap na impormasyon ng mga mananaliksik . Ang may pinakamataas na bilang ng elektronikong kagamitan na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo ay ang LCD projector sapagkat ang kagamitang ito ay pumupukaw sa interes ng mga mag-aaral na makinig sa pagtuturo kanilang guro. At ang may pinaka maliit na bilang naman ay ang Tablet sapagkat ang kagamitang ay may mataas ang na halaga.

Pagpapatunay:
Ayon kay Quiñon (2009) hanggang sa hindi na matiyakkung ito ay daglat pa rin ng elektronik o isang panlaping tinatawag na e-prefix o panlapi ni David Crystal (2007) sa kanyang language and the internet na kung saan nagsasabi ng anumang salitang ikabit dito ay nagkakaroon ng kahulugang may kinalaman sa konsepto ng kompyuter at internet. Ang kagamitang pampagtuturo, samakatuwid ay tumutukoy sa mga kagamitang inihaahanda ng mga guro na may kinalaman sa kompyuter at internet narito ang ilan sa maga halimbawa ng elektronikong kagamitan:
1. Kompyuter
2. Internet
3. USB flash drive, blank CD,/DVD, diskette
4. Scanner
5. CD,/DVD (naglalaman ng mga tunog o video)
6. LCD Projector

Paglalahad ng Suliranin
Konklusyon:
Ipinakikita ng talahanayan na ang mga elektronikong kagamitan ay napakalaking tulong sa pagtuturo ng mga guro ng kanilang mga aralin dahil ang mga kagamitang ito tulad ng LCD projector na nabanggit sa unang talahanayan ang dahilan kung bakit nagiging madali at maayos ang kanilang pagtuturo na siya namang may mataas na bilang ng pumili kung paano nakatutulong ang mga elektronikong kagamitan sa pagtuturo at ang may pinaka maliit na bilang naman ay ang nakapagbibigay ng mga biswal at tunog na halimbawa

Pagpapatunay:
Inilabas ni Shepherd (2001) ang kanyang pag-aaral na hinggil sa kabutihang dulot ng "Multimedia" isang uri ng elektronikong kagamitan kung saan nabibilang ang DVD, VCD, CD, digital camera at iba pa ay nakatutulong sa mga mag aaral upang malinang ang kanilang kakayahan pang teknolohiya . Iginiit din niya na mayroong kabutihang dulot ang paggamit ng multimedia sa klase tulad:
1. Nagiging aktibo at nakikisali sa talakayan ang mga mag aaral.
2. Nagiging interesado sila sa mga itinuturo ng guro gamit ng power point presentation at dahil dito nadaragdagan ang kanilang kaalaman.
3. Nadaragdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa teknolohiya at dahil dito hindi sila nagiging mangmang at walang muwang sa patuloy na pag unlad.
4. Bumibilis ang kanilang pagkatuto at kaalaman
5. Nalilinang ang mataas na kakayahang pag iisip

Paglalahad ng Suliranin
Konklusyon
: Ayon sa ipinakikita ng talahanayan ang may pinaka mataas na bilang ay ang napabibilis ang pagtuturo, dahil sa ang Elektronikong kagamitan ay mas nakakapagbigay ng sapat na oras para magawa ang lahat ng aralin sa tulong na mabilis na koneksyon nito. At ang may pinaka mababang bilang ay nakapagbibigay ng bagong impormasyon dahil bukod sa impormasyong itinuturo ng mga guro natututunan din ng:
mga mag-aaral ang mga terminolohiyang patungkol sa teknolohiya at internet.
Pagpapatunay:
Ayon naman kay Wolfe,(2010) mataas ang porsyento na natututo ang mga mag aaral kung ang isang impormasyon o gawain ay kanilang nkikita sa tulong ng mga makabagong teknolohiya bilang gamit sa pagkatuto sa loob ng paraalan mas tumataas ang interest ng mga mag aaral na makinig at mapukaw ang kanilang intensyon.

Paglalahad ng Suliranin
Konklusyon:
Batay sa resulta sa talahanayan bilang 4 ay mas nabigyan ng pansin ang kakulangan o di sapat na kagamitan para sa lahat ng mag-aaral dahil sa kakulangan sa badget ng gobyerno. Ang ikalawa nito kakulangan ng sapat na kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya.
Ang may pinakamababang ranggo ay ang pagkakaroon ng iba’t ibang interes mag-aaral dahil ditto dapat isaisip ng guro ang interes ng bawat mag-aaral.

Pagpapatunay:
Sa tesis naman na sinulat ni Tabangcura-Almazon (2005) sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng paggamit ng impormasyon na hango sa internet ay nakapupukaw sa interes ng mga mag-aaral.
Inilabas naman ni Shepherd (2001) ang kanyang pag-aaral na hinggil sa kabutihan ng multimedia sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ayon pa sa kanya na ang mabuting pagpaplano ng multimedia ay nakatutulong sa mga mag-aaral upang mailinang ang kanilang kakayahang panteknolohiya , iginigiit din niya na mayroong kabutihang hatid ang paggamit ng multimedia sa klase gaya ng mga sumusunod:
1. Nagiging aktibo at nakikisali sa talakayan ang mga mag-aaral.
2. Mas nagiging interesado sila sa mga itinuturo ng mga guro gamit ang powerpoint presentation at dahil dito ay mas nadaragdagan ang kanilang kaalaman.
3. Bumilis ang kanilang pagkatuto o kaalaman.
4. Nalilinang ang mataas na kakayahan sa pag-iisip.

Paglalahad ng Suliranin
Konklusyon:
Batay sa pag-aaral ng mga mananaliksik sa talahanayan na ito ay nabigyang pansin ang pagkakaroon ng sapat na kasanayan sa paggamit ng elektronikong kagamitan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. At sinundan naman ito ng maglaan ng badget ng pambili ng mga elektronikong kagamitan. At ang pang-huli ay ang pagdulog sa kinauukulan upang mabigyan ng pansin ang suliranin sa paggamit ng teknolohiya dahil sa kawalan ng lakas ng loob upang maisakatuparan ang plano.

Pagpapatunay:
Napatunayan ni Aguilar (2001) na ang paglinang ng mga guro ng mga kagamitang pampagtuturo ay hindi gaanong napakahirap na gawain. Subalit ito ay nangangailangan ng pagtitiyaga, pagtitiis, lakas ng loob at pagiging mapamaraan nang isang guro. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kadalubhasaan ng guro at ang kanyang malawak na kaalaman sa mga konsepto o aralin na kanyang itinuturo.

ISTADISTIKANG GINAMIT
Pagbilang – upang malaman ang mga elektronikong kagamitan na kalimitang ginagamit ng guro sumagot sa talatanungan
Bahagdan- upang mabatid ang bilang ng gurong sumasagot ng tanong.
Ang Pormula sa pagkuha ng bahagdan ay :
P=X/(N )(100)
P=bahagdan
X= Bilang ng respondent na sumasagot sa tanong
N = Kabuuang bilang ng respondent
Ranggo- ginagamit sa pagranggo ng sa paglalarawan ng iba’t-ibang kagamitan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Full transcript