Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Paghihinuha at Paghula sa Kalalabasan ng Pangyayari

No description
by

Han Sang

on 2 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Paghihinuha at Paghula sa Kalalabasan ng Pangyayari

design by Dóri Sirály for Prezi
Paghihinuha at Paghula sa Kalalabasan ng Pangyayari
Ako si Mark.
Magandang umaga!

Sauco
Ang manunulat ay nagbibigay ng mga
pahiwatig sa paksa at nilalaman ng teksto na,
hindi ito kung minsan tuwirang sinasabi o
ipinapahayag. Sa mga naturang pahiwatig,
ang mambabasa ay nakakabubuo ng mga
hinuha at nanghuhula. Nagiging hamon sa
mambabasa na bumuo ng makabuluhang
hinuha o palagay batay sa kanyang
nauunawaan sa tekstong binasa.

-Sauco,2004-
Pahiwatig
mga di-tiyak o tagong pahayag
Halimbawa :
Pahayag :
Parang matagal na akong hindi nakakapasyal sa mall.
Ano ang nais niyang
I P A H I W A T I G ?
Ang paghihinuha ay kasanayan sa pag-iisip ng mga preliminari na ideya na nagpapahayag ng mga pala-palagay batay sa mga pahiwatig na nakalimbag sa teksto.Mahalaga ang pagkakaroon ng malawak na talasalitaan,kakaya-hang magpakahulugan sa mga patalinghagang pagpapahayag at katalasan ng isip sa mga pahiwatig ng may-akda ay makakatulong sa pagbuo ng hinuha.Ang isang matalinong mambabasa ay nakabubuo ng mga hinuha sa dakong huli ay matutuklasan niya ang katotohanan.Ang paghihinuha ay tinatawag sa Ingles na "inferencing".
-Alcaraz,2005-
Pahiwatig :
Gusto niyang mamasyal sa mall.
Paghihinuha
hinuha o inference
nangangahulugan na kongklusyon pero hindi tiyak
epektibong maipapahayag ang paghihinuha kung gagamitan ng mga panandang; siguro,marahil,baka,waring,tila,sa aking palagay,sa tingin ko,maaring at iba pa.
Pahayag :
Si Juan ay lumiban sa klase kasi siya ay nadatnan ng ulan kahapon.
Ano ang iyong


MAHIHINUHA?

Paghihinuha :
Marahil siya ay may lagnat.
Ang paghula o prediksyon ay kasanayan na ang layunin ay hulaan ang ilang kaisipan o pangyayari o maaaring kalabasan o kahihinatnan ng ang teksto.Malaya ang bawat mambabasa na magbigay ng paunang kaisipan o hula sa teksto na kanyang binabasa na ang kaisipan ay maaaring batay sa kanyang dating kaalaman.
Paghula
o predicting ay pag-iisip kung ano ang maaaring mangyari base sa mga larawan,pamagat,heading o maging ang mga personal na karanasan bago paman mabasa ang teksto
ay maaaring nakabatay sa ating karanasan o nakaraang pangyayari
Halimbawa :
Umiiyak ang bata.
Tandaan
Maaari kang makaisip ng
mahigit pa sa isang hula.
Panghuhula
baka nagutom
baka nadapa
baka inaway
baka nawalan ng laruan
baka nahulog ang pagkain
baka nasugatan
KAIBAHAN
Kaibahan
Ang paghihinuha ay malaliman na pag-unawa matapos basahin ang pahayag o teksto samatanlang ang panghuhula naman ay ang pag-predik sa mangyayari o kalalabasan bago o habang(maaring pagsabayin) binabasa ang pahayag o teksto.
Sana may natutunan kayo.Hanggang sa susunod :)
Ginawa ni : Mark Jay Cagang
Aplikasyon
Ang Sugat na Hindi Nakikita
(Karoly Kisfaludi)
Consolacion P. Sauco
Nenita P. Papa
Zenaida C. Mamuyac
"Iyon ba ang kumikirot?",ang tanong ng manggagamot.
"Oo.Nakakapanlulumo sa kirot."
"Naramdaman mo ba ang diin kung tutuunan ko ng daliri nang pagpaganito?"
Hindi sumagot ang lalaki ngunit ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ang nagpapatunay ng kirot na tinitiis.
Hustong isang linggo pagkatapos ng libing,naramdaman ko ang isang matinding kirot na nanunuot hanggang buto sa bahaging nalagpakan ng dugo ng aking maybahay noong nakapanghihilakbot na naganap ang krimen.Nalalaman mo ng ang iba pang pangyayari.Nalalaman kong ang naganap sa akin ay sariling hinagap ko lamang ngunit wala akong kakayahang gamutin ang aking sarili.Parusa sa akin ito sa ginawa kong malupit at pabigla-biglang pagkitil sa buhay at walang kasalanan at kaibig-ibig kong maybahay.Susunod na ako sa kanyang kinaroroonan at pagpipilitan kong makamit ang kanyang kapatawaran.Nalalaman kong ako'y kanyang patatawarin at muling mamahalin katulad ng pagmamahal niya sa akin noong nabubuhay pa siya.Salamat sa iyo,Doktor,at sa lahat ng tulong mo sa akin.
Full transcript