Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gyerekrajzok

No description
by

Krisztina Herédi

on 21 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gyerekrajzok

legősibb kifejezési és művészeti forma
gyermeki önkifejezés terméke
feszültséglevezetés és örömforrás

esztéták: gyermekrajz, mint művészet, a szépség titka, nem a készség fejlődése
pszichológusok: ábrázolás készségének fejlődése, fejleszthetősége, mentális képességek, diagnosztika és terápia
Mi a rajz?
Néhány elmélet...
Kerschensteiner
1905, innen indul ki a többi elmélet

1-3 év:
firkák
3-6 év
: ábrák
6-9 év
: képek
Rouma
1-3 év - előzetes szakasz
megtanul bánni az eszközzel
kusza firka megnevezése
előre közli a rajzolási szándékát
véletlen firkát is megnevezi
4-6 év - emberábrázolás fejlődése
ember séma megjelenik
fej-láb séma
törzs tagolódik
frontális alak
átmenet elöl- és oldalnézet közt
profilrajzok
Luquet
gyermekrajz stílusát osztályozza
követelményrendszere a realizmus
1-2 év
: önmagáért a tevékenységért firkál
2-3 év
: véletlen realizmus (értelmezett firka)
3-5 év
: kudarcba fulladt realizmus
7-8 év
: értelmi realizmus
9-13 év
: szemléleti realizmus
Löwenfeld
rajztanítás tudományos alapjai
alkotókészség és szellemi fejlődés párhuzamai

3-4 év
: firkakorszak
4-6 év
: presematikus korszak
7-9 év
: sematikus korszak
10-11 év
: rajzi realizmus
12-13 év
: pszeudorealizmus
Firkakorszak:
differenciálatlan
elsődleges a forma
nyomás gyakorlásának élménye
Presematikus korszak
ábraalkotó gondolat
saját képi nyelv kialakul
szín a rajzoló érzelmeit jelzi
ábrázolási szimbolúmok
A firkák felfedezője: Rhoda Kellog
előtte: firka haszontalan, tökéletlen
valójában vizuális nyelv elsajátításának első, egyik leglényegesebb szakasza
az óvodai program elfogadott részévé tette a firkát
Firkák korszakai
1. motívumszakasz (2 évesen)
2. formaszakasz (2-3 évesen)
3. kompozíciós szakasz (4 évesen)
4. képalkotó szakasz
valóságmegragadás vágya
nincs megfelelő készség
tudáson alapuló ábrázolás
szemlélet alárendelődik az ismereteknek
Négy alapvető szakasz (Kárpáti)
Firka korszak (2-3 év)
marokra fogott ceruza
változó nyomás - egész test használata
kezdetleges szem-kéz koordináció
funkcióöröm
utánzás
tervezés és szándékoltság
Első (kezdetleges) sémák (3-6 év)
ábrázolás szándéka
első sematikus alakok -> köztük levő viszony megjelenítése
leíró szimbolizmus
sűrített élménykifejezés
szinkretikus sémák
tagolatlan egészet lát - csak részekben jeleníti meg
ideovizuális ábrázolás (juxtapozíció: aránytalanság, sajátos arányok)
Naiv realista korszak (6-10 év)
logikusabb látásmód
szubjektív ítéletek, élmények elkülönülnek a tárgytól
elveszik a részletekben
egyre valósághűbb
szimbolikus tartalom eltűnik
Intellektuális realista korszak (12-14 év)
akkor rajzol, ha kérik
funkció átalakul (ábrázolás, leképezés)
egyre jelentősebb a szubkultúra, környezet
önkritika erősödik
megtorpan a fejlődés
Diagnosztikai jelentőség
diagnosztika és terápia
Oscar Pfister először alkalmazza terápiában a rajzoltatást
vannak nem tematikus, szabad rajzok és megadott témájú rajzok
mai szemlélet szerint kilenc típusú rajzteszt:

emberrajz - farajz - családrajz - kinetikus - többszemélyes - firka - színes - speciális tesztek
Automatikusan szerkesztett firkák szakasza

2 és 3 éves kor között a gyerek két alapfirkát kapcsol össze, ugrásszerű fejlődés tapasztalható 27 és 30 hónap között azonban ekkor a fejlődési ütem megtorpan és nemegyszer visszaesés következik be. Rajzolás közben erősen koncentrál (szinte meditatív állapotba kerül) szemét kimereszti, nyelvét kidugja, rajzának ekkor még nincsen tárgya.

3 éves kor környékén általában kialakulnak a kombinátumok amikor a gyerek három vagy több alapfirkát kapcsol össze. Megjelenik a zárt firka amelynek kedvelése az én tudat kialakulásával hozható összefüggésbe. A leválás feszültsége kíséri ezt a kort, megjelenhet például az első spontán önkorrekció. Erős fantázia és az önkontroll hiánya jellemzi ezt a kort.
Ekkor kezdenek címet adni a firkáknak, néha mesét is mondanak hozzájuk. Mozgást még nem tudnak ábrázolni, külön jelenik meg a tárgy és annak mozgása. Szívesen rajzolnak, házat, járművet, állatokat. A rajzok nagy többsége firkaelemekből áll.

Konstrukciós firkák

4-5 éves kor jellemzője, hogy lezárul a firkakorszak, bonyolultabb szerveződésű formák kezdenek kialakulni. Leolvasható belőle a gyerek aktuális lelki állapotán kívül az alapvető az illetőt meghatározó személyiségjegyek, mint például a temperamentum. A firkaelemek a tér kitöltését szolgálják, örömet jelent a gyereknek a firkamozgáshoz való visszatérés, amelyeket egészen kicsi gyerekkorában használt.


5-10 éves korban feltámad az igény, hogy kitöltse az egész rajzfelületet. Az üres területek nyugtalanítólag hatnak egy ilyen idős gyerekre. A színek szerinti megkülönböztetés elsődleges a formával szemben, minél több érzelem fűzi őket valamihez annál élénkebb színűre színezik. Óriási tempóban készülnek el egy képpel.
Egy 4 éves gyerek rajzáról nem lehet megmondani, hogy melyik országban, földrészen rajzolták. Erre a korra tehető a felismerhető tárgyak rajzolása, tér kezdetleges ábrázolása.
5 éves kor jellemzője a sematizálás, megalkotja a saját sémáit a gyermek, amelyeket minden rajznál azonos módon alkalmaz. Betűrajzolás kezdetei is erre a korra tehetőek.
6 éves korban a gyerekek előre címet adnak az elkészíteni szánt kompozíciónak. Gyakran ajándékoznak rajzot ebben a korban, és azt gondolják, hogy rajzuk ugyanolyan örömet okoz annak akinek készítik, mint amilyen örömet éreztek akkor mikor rajzolták. Lassacskán eltűnik a fantasztikum és a színek is lassan hasonlítani kezdenek a valóságoshoz.
9 éves korban kezd csökkenni a rajzolási kedv, sokaknál ebben a korban meg is szűnik. Ebben a korban készült rajzokon már nem ők a főszereplők.

Individuális firkák
12 és 15 éves kor között a gyerek időnként a pszeudó-firkakorszakba kerülhet, amikor újra firkálni kezd, de az ábrázoló szándék nem tűnik el teljesen. A serdülők és felnőttek spontán keletkezett firka jellegű rajzaiból a személyiségre, az egyén pszichodinamikai folyamataira lehet következtetni, de ezek már olyan bonyolult lélektani folyamatok, hogy csak a szakemberek számára hordoznak információt.
7 és 14 éves kor között vezető fejlődési elv a ritmus, mint hogy az egész világ is a ritmusra épül. Az írásos rajzos vonalvezetés ritmizálása vagy annak hiánya következtetni enged a személyiség én erejére, magabiztosságra, általános pszichés állapotra. Nagyon fontos szakasz ez, amelyre a gyakorló szülőknek érdemes figyelmet szentelniük. Ritmus teljes hiánya értelmileg sérült gyerekeknél illetve fizikálisan sérült gyerekeknél fordul elő.

Gyermekrajzok elemzése korszakonként
Készítette: Herédi Krisztina Noémi

IX40JU

Ifjúságsegítő szak, Nagykőrös(levelező tagozat)
Full transcript