Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JODENDOM

No description
by

Tim van der Zanden

on 1 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JODENDOM

JODENDOM

Joden, christenen en moslims geloven in 1 God.

Deze God is de schepper van alles wat bestaat.
Het jodendom, het christendom en de islam:
zijn alledrie in het Midden-Oosten ontstaan.
komen ook uit elkaar voort.
zijn 'familie' van elkaar.
vinden het verhaal over Abraham belangrijk.
zijn monotheïstisch (= geloof in 1 God).
De Joden hebben vroeger veel rond getrokken. Zij waren op zoek naar een vaste verblijfplaats, maar werden vaak het 'zwarte schaap'. Ze kregen eigenlijk de schuld van alles wat negatief was.
2000 - 1800 voor Christus.

Begint met aartsvader Abraham. Samen met Izaak en Jacob zijn zij de aartsvaders. Vertrek naar het beloofde land. Abraham vindt houvast in het verbond dat hij met God heeft.
De belofte van God gaat door zijn zoon Izaak, en op Izaak's zoon Jacob.
HET VERBOND MET GOD.

God is in het Joodse geloof een beschermer. Tussen Joden en God bestaat een afspraak: God belooft het volk een eigen land. De Joden moeten de leefregels van God volgen.
Joden geloven in de komst van een verlosser (een "messias"). Deze verlosser zal het Rijk van God komen brengen.
Samengevat:
STROMINGEN


Orthodoxe joden: houden zich streng aan de regels van de Thora. Nooit melk en vlees samen, de mannen hebben baarden en zwarte kleding. Thora is geschreven door God.
Liberale joden: vinden waarden uit de Thora belangrijk. Thora is geschreven door mensen.
Niet-religieuze joden: zijn wel joods, maar doen niets meer met het geloof.
1300 voor Christus.

Jacob had 12 zonen. Zoon Jozef wordt koning in Egypte. Zijn volk groeit talrijk en leeft eeuwen in Egypte. De farao gebruikt het volk van God echter als slaven. Mozes redt zijn volk en vertrekt naar het beloofde land. Dit noemen we de EXODUS. Hij ontvangt de 10 geboden tijdens deze tocht.
1000 voor Christus.

Onder koning David wordt het volk van God 1 volk. Jeruzalem wordt de hoofdstad. Zoon van koning David, Salomo, bouwt een tempel voor God. Tempel is symbool van eenheid en vrede.
722 - 586 voor Christus.

Na Salomo komt er een splitsing in het rijk. In 722 wordt Noordrijk ingenomen door de Assyriers. In 586 valt het Zuidrijk. De babyloniers verwoesten de tempel in Jeruzalem. In 500 wordt het Babylonische Rijk verovert door de Perzen. De tempel in Jeruzalem wordt herbouwd.
0 - 1000 na Christus.

De Romeinen heersen in deze tijd. Een groep joden vindt gehoor aan de leer van Jezus (Jezus was een jood). De Romeinse landvoogd Pilatus veroordeeld Jezus tot de dood omdat hij een bedreiging vormde voor de bestaande orde. Rond 600 na Christus ontstaat de Islam.
De joden komen in opstand tegen de Romeinen. Jeruzalem (en de herbouwde tempel) worden verwoest. In 73 na Christus valt het laatste joodse verzet. Hierop verspreidden de joden zich over de hele wereld. Dit noemen we "diaspora".
500 - 1500 (De Middeleeuwen)

Joden zijn tijdens de Middeleeuwen vaak als zondebok gezien. Ze kregen de schuld van de Pest en verschillende oorlogen. De christenen verwijten de joden datze Christus vermoord hebben Luther noemt de Joden de "anti-christus".

Joden gingen handel drijven. Paus Innocentius de 3e bepaald dat alle joden duidelijk zichtbaar onderscheidden moesten worden door middel van een gele vlek op hun bovenkleding. Mannen moeten een speciale hoed op. Ze worden in speciale wijken (getti) geplaatst.
Einde van de Middeleeuwen is een rustige periode voor de joden door de Islamitische overheersing. Joden leveren grote prestaties op literair en wetenschappelijk gebied.
1500 - 1900

Joden hebben een belangrijke invloed gehad op het geestelijk leven in Europa. Er zijn een hoop bekende joodse geleerden, kunstenaars en schrijvers:

Albert Einstein, Spinoza, Freud, Karl Marx.
Moderne tijd (1900 - nu)

Joden worden nog steeds achtergesteld en vervolgd (dit noemen we "pogroms"; georganiseerde aanvallen op joden). Dieptepunt is de jodenvervolging door de Nazi's tijdens WOII. In 1934 waren er 8 miljoen joden. In 1950 nog maar 1,5 miljoen joden. Auschwitz is het meeste beruchte vernietingskamp.
Na de oorlog

De grondlegger van de zionisten is Theodor Herzl. In 1947 besluit de VN om Palestina te verdelen in een Joodse en een Arabische staat. Op 14 mei 1948 is Israel een feit. Niet alle Palestijnen zijn het daar mee eens. Er volgen 3 oorlogen: in 1956, 1967 en 1973. In 1995 werd er gedacht dat er vrede zou komen vanwege een akkoord tussen de leiders, maar de moord op premier Rabin draaide dit gedeelte weer terug.

Zionisme = streven naar een eigen Joodse staat
Antisemitisme = tegen joden
Mozes leidde het Joodse volk uit Egypte (de Exodus). Hij werd als baby in een rieten mandje op de rivier gezet. God redde Mozes omdat God andere plannen had met hem; hij was namelijk de verlosser.
Er zijn 6 groepen levensvragen;

1. Wat is belangrijk in het leven?
2. Wie is de mens?
3. Hoe leven mensen met elkaar samen?
4. Wat is de natuur?
5. Wat is tijd?
6. Wat is de betekenis van lijden en dood?
Wat is belangrijk in het leven?

Voor joden geldt dat de liefde tot God en de naastenliefde heel belangrijk zijn.

"Wat je niet wilt dat jou overkomt, laat dat ook een ander niet overkomen".
Wie is de mens?

Volgens joden;
1. De mens is geschapen naar het beeld van God (liefdevol, rechtvaardig, hulpvaardig en troostend).
2. De mens heeft een vrije wil. Je mag zelf kiezen of je de goede of de verkeerde weg volgt.
3. De mens is beperkt. Mensen kunnen niet alles. Sommige dingen moet je aan God overlaten.
Hoe leven mensen met elkaar samen?

De 10 geboden zijn richtlijnen voor het samenleven van je medemens en over hoe je de relatie met God moet onderhouden.
Wat is de natuur?

Joden vinden dat je zorg moet hebben voor natuur en milieu. De natuur is door God aan de mens gegeven.

De natuur heeft regelmatig rust nodig om te herstellen.
Joodse visie op tijd

Orthodoxe Joden geloven dat God de gehele werkelijkheid in 6 dagen geschapen heeft.

Er zijn ook Joden die het Scheppingsverhaal als een mythe (sprookje) zien.

Joden verwachten dat de Messias ooit op Aarde komt. Het Rijk van God (vrede) breekt dan aan.
Joodse visie op lijden en dood

Er is leven na de dood: een eeuwig leven. Het lichaam van de mens vergaat, maar de ziel voegt zich bij God. Daar kan de ziel genieten van het eeuwige geluk.

Je moet dan wel rechtvaardig leven op Aarde!
TeNaCH bestaat uit drie delen, namelijk:
Thora (wet, onderwijzing)
Nebiim (profeten)
Chetubim (geschriften)Misjna = Joodse voorschriften met betrekking tot het religieuze en sociale leven.

Talmoed = Commentaar op de uitspraken van de Misjna.

Midrasj - Uitleg van tekstfragmenten uit de TeNaCH.
MARTIN BUBER

Ieder mens heeft iets eigens: iets wat hem of haar onderscheidt van een ander. Als je mensen in hokjes stopt, zie je niet meer het unieke van die persoon. In hokjes stoppen -> vooroordelen.

Dit is gevaarlijk want het leidt tot discriminatie. Mensen krijgen dan geen gelijke kansen of lijden onnodig pijn.

De mens (subject) wordt een ding (object).

Ontmoeting met de ander is belangrijk: heeft iets "goddelijks": God is heel dichtbij.
TeNaCH

Thora (wet, onderwijs)
Nebiim (profeten)
Chetubm (geschriften)

Al deze delen bestaan weer uit losse boeken.
Een ritueel is een gebruik dat steeds weer terugkeert bij een bepaalde gelegenheid.

- Besnijdenis
- Koosjer eten

Joodse symbolen: keppeltje, Menora en Davidster.

Synagoge: plek waar Joden samenkomen voor gebed en het voorlezen uit de TeNaCH. Bid- en leerhuis. De geestelijk leider van een synagoge noemen we een "Rabbijn".
Joodse feesten:

-Huwelijk: verbond tussen man en vrouw, maar ook tussen God en het Joodse volk.
-Pesach: Joods paasfeest. Feest dat bij de lente hoort, wanneer de natuur weer tot leven komt. Ook herinnert het aan de Exodus.
-Sabbat. Rustdag van vrijdag na zonsondergang t/m zaterdag. Een Heilige dag; hoort bij de 10 geboden van Mozes.
Full transcript