Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Luft, vatten, mark, syror och baser. Linåkerskolan

Kemi: Luft, vatten, mark, syror och baser.
by

Kjell-Åke Fält

on 16 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Luft, vatten, mark, syror och baser. Linåkerskolan

Luft, vatten, mark, syror och baser
Luft
Vatten
Mark
Syror & baser
Bergarter
Jordens kretslopp
En keminsk förening eller ett grundämne som ingår i en bergart.
Aitikagruvan, Skandinaviens största dagbrott.
Räcker jorden till?...
Malm
Granit
Sandsten
Gnejs
Glimmer
Kvarts
Fältspat
Berggrund
Bergart
Mineral
Mineraler som består av metallföreningar som det går att tjäna pengar på.
Annat namn för jordskorpan, jordens yttersta lager.
Ett hårt stenaktikt material som består av en eller flera kemiska föreningar.
2010
2050
2080
År
Befolkningsmängd
7 miljarder
9 miljarder
10 miljarder
Hur ska vi fixa mat till flera miljarder till?
Hur ska vi behålla odlingsmarkernas skick?
Vad händer med växthuseffektern?
Framtiden
[Ny jord]
Vulkan eller Himalaya /jordskorpan pressar uppåt.
Djur
Berg
Jord
Haven
Växter och skogar
Island 1963
Ny jord
Kavachi
Surtsey
Salomonöarna 2009
När jordplattorna pressasmot varandra trycks ny mark upp
Varm magma kastar upp lava och jord genom vulkaner
äts av...
blir till...
blir till...
spolas ut till...
bryts av väder ner till...
kontinenter kolliderar och bildar...
dör och blir...
Mount Everest blir högre för varje år. Varför?
Indikatorer
Neutral lösning
pH-papper och pH-meter
Syror
starka syror
svaga syror
S I V -regeln
Baser
Starka baser
Svaga baser
Försurning
Åtgärder
Sur
Neutral
Basisk
Surt!
Varför smakar citronen surt?

Vad ska vi göra för att ta reda på om något är surt?
Lågt pH-värde gör den sur!
Finns både naturliga och kemiska indiaktorer.
Naturlig
Kemisk
BTB - Bromtymolblått
Berättar pH-värdet
Neutralt
Surt
Basiskt
Ovanligt med helt neutrala lösningar.
Destillerat vatten
är dock neutralt.
(innehåller bara vattenmolekyler)
Vilket pH-värde har regnvatten?
TIPS
- Tänk på vad atmosfären består av.
Mer noggrant värde
Ungefärligt värde
Indränkt i flera indikatorer som ger färg.
Eletrod som mäter antal vätejoner.
Saltsyra
Salpetersyra
Svavelsyra
Syra - I - Vatten
När vatten och syra reagerar blir det varmt, blanda därför syran i vattnet för att reaktionen inte ska gå för snabbt.
Saltsyra
Mjölksyra
Finns i magen för att lösa upp och bryta ner mat.
Skapas av din kropp när du tränar.
Myrsyra
Citronsyra
Kolsyra
Koldioxid
Ättiksyra
- finns i läsk, men även ditt blod.
- smakar friskt och används för konservering.
- skapas när fossila bränslen förbränns.
- används för konservering.
- myror använder syran som försvar, vi använder den för foderkonservering.
Koldioxid är en växthusgas.
Normalt pH-värde för naturen är lätt surt.

Stora mängder utsläpp hotar därför många djurarter.
Koralrev består av kalk som är basiskt.
Om det blir surt dör allt liv där.
För att rädda sura sjöar används stora mängder kalk.
Men vad ska vi göra med världshaven?
Natriumhydroxid i vatten
Mycket frätande. Farligt att inandas och beröra.
Nära pH 0
Mellan pH 2-5
Mellan pH 9-12
Nära pH 13
FARLIGT
Kaliumhydroxid
Natriumhydroxid
- tvål, tvättmedel, pappersframställning, färgborttaningsmedel eller rensa avloppen.
Använd skyddshanskar, starkt frätande.
- används bland annat i batterier.
Reagerar snabbt och våldsamt med vatten.
Ammoniak
Soda
Använd mask, kan orsaka huvudvärk.
Lätt frätande, svider vid inandning och vidrörning.
- färglös och lättlöslig, avdunstar snabbt och används vid rengörning.
- världens äldsta tvättmedel.
Förr från aska, idag via kemiska processer.
Syre
Kväve
Koldioxid
Kolmonoxid
Ozon
Förstärkt växthuseffekten
Klimatet förändras
Luftföroreningar
Vattenmolekyler i olika faser
Ytspänning
Vattnets kretslopp
Brist på rent vatten
Vad innehåller luft?
78%
21%
0.04%
Ädelgaser
0.9%
Reagerar lätt

Krävs för förbränning

Används både inom industri och sjukvård
Reagerar sällan

Industrin använder för att bevara varornas kvalitet

Jordbruket använder ämnet som konstgödsel
N
2
0
3
bildas långt uppe i atmosfären

skyddar mot solens strålar

känsligt mot visa kemikalier

växthusgas

bildar kolsyra i vatten

används inom livsmedelsindustrin
skapas vid brist på syre

giftigt
Växthusgaser
Vattenånga
Koldioxid
Metan
Lustgas
Ozon
- mängden vattenånga som är i omlopp ökar desto varmare medeltemperaturen på jorden är

- vatten fungerar därmed som en katalysator för växthuseffekten när medeltemperaturen stiger
Vattenånga
Koldioxid
Energiproduktion
Transport
Industri
Hushåll
Utsläppen kommer främst från förbränning av kol, olja och naturgas.
Sverige
JORDBRUK
Djurhållning
Industri
främst gödsel
Förstör även ozonlagret.
diväteoxid
Ozon
Metan
Djurhållning
Avfall
Biobränsle
Starkt bundet till köttkonsumtion och vår avfallshantering.

Biobränsle har låga utsläpp pga utsläppens och växternas kretslopp.
Lustgas
Dikväveoxid
- behövs som skydd mot UV-strålning
- har inte ökat
(annars dör vi)
För att temperaturen på jorden inte ska öka så måste vi omgående minska våra utsläpp!
Varför säger man att biogas är
miljövänligt
och naturgas är
miljöovänligt
om det är samma ämne?
En varm planet medför många konsekvenser.
Bland annat isar som smälter, sura världshav, översvämningar, skogsbränder och torka.
Fast

Flytande

Gasform
Värmelagring
Råvatten
Vattenrening
Avloppsrening
Kväveoxider

Svaveloxider

Koloxider

Bly

Kolväteföreningar (bensin, diesel o.s.v)
Er vattenförbrukning
Källa: Sydvatten
Källa: Gapminder.org
Full transcript