Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A jó szónok - a jó előadás

No description
by

Hajna Kelemen

on 26 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A jó szónok - a jó előadás

érthető
illő
szerkesztett
emlékezetbe véshető
szemléletes – ne legyen túl sok idegen szó
ne legyen absztrakt
váratlanság-összecsengés
egyedi - kérdések, példák, elkötelezettség a saját előadás mellett
hiteles
párbeszédes
címkézést ne használjunk
médiumtudatosság
nyelvi kidolgozottság A "jó" szónok - a jó előadás A jó szónok tulajdonságai 1) Felhívás: a hallgatóság ösztönzése valamire.
2) Tájékoztatás: információ közlés (hatásos felhívás).
3) Érzelem kifejezése.
4) Gyönyörködtetés: esztétikai funkció (költői eszközök használata).

Előadástól függ, hogy a négy felsorolt funkció közül melyik, milyen hangsúlyt kap. A szónoklás célja Fontos:
magyarázat, érv, rábeszélés
nem ugyanaz

magyarázat: megértést szolgálja

érv: meggyőződésünk bizonyítása, ennek érdekében felhozott körülmény, tény, megállapítás

rábeszélés: érvekkel cselekvésre bírunk vkit tisztesség
jártasság a témában
rögtönző képesség
nagy szókincs
állhatatosság
önuralom
fegyelmezettség
szerkesztőkészség
stílusérzék
emlékezőtehetség
előadókészség hatáskeltő eszközök használata (alakzatok, szóképek) Kapcsolattartás a hallgatókkal 1) Kapcsolatteremtés: hallgatóság megszólítása, jóindulat megnyerése.

2) Kapcsolattartás: beszéd közben kérdéseket feltevése, visszajelzés kérése.

3) Kapcsolatzárás: összegzés, elköszönés, elbúcsúzás. Megköszöni a figyelmet, a jóindulatot.

Kijelöli a célokat, amennyiben a hallgatóság egyetértését megnyerte. Hallgatóság típusai 1. szemlélő hallgatóság 2. tanácskozó hallgatóság 3. döntő hallgatóság

spontán élőbeszéd, vita, hozzászólás - kötetlen megszólalás, gondolkodás és beszéd egy időben, nyelvileg kisebb fokú szerkesztettség

felolvasás - előre elkészített szöveg, monotonná, személytelenné válhat

szónoki beszéd - ált. memorizált szöveg

vázlatból mondott beszéd - egyidejű és nem egyidejű gondolkodás és beszéd A hangzó beszéd kategóriái előadás
referátum – egy téma önálló kidolgozása, előadása, ált. 15-20 perc (egyetemen)
korreferátum –beszámoló (pl. kongresszuson tudományos előadás, ünnepi megemlékezés, tanácskozáson határozati javaslat) Szóbeli műfajok megjelenés
szemkontaktus
gesztikuláció
mimika testtartás
távolságtartás
artikuláció
hangszín hanglejtés
hangerő
beszédtempó
szünet
empátia Nonverbális elemek Beszédtechnika
légzésszabályozás
önmagunkba való hit A jó előadás
Full transcript