Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga paraan ng PAGSASALIN

No description
by

Dareen Maula

on 23 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga paraan ng PAGSASALIN

Mga paraan ng PAGSASALIN
MGA PARAAN
WALONG METODO
NG
PAGSASALIN
ANG DAYAGRAM NI NEWMARK
Pangkat-5
miyembro:
Maula, Dareen M.
Igar, Lawrence Redge
Bulayan, Cassidi Rae
Lapitan, Laira
Suelto, Lance Raphael
ANG WALONG METODO NG PAGSASALIN AY PINANGKAT NI NEWMARK (SA ALMARIO, ET. AL, 1996) SA DALAWA. AND UNANG PANGKAT AY NAGBIBIGAY-HALAGA SA ORIHINAL NA WIKA AT ANG IKALAWANG PANGKAT NAMAN AY SA TARGET NA WIKA.
DIING PANG-SW
DIING PANG-TW
halimbawa:
Quesera sera!
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Quesera sera!

Salin:
Ay sirang-sira!
Ano ang mangyayari
Di makikita ang bukas
Ay sirang-sira!

Sansalita-bawat-sansalita
Word-for-word translation ang tawagdito sa Ingles at katumbas itong sinabi ni Savory (1968) na: A translation must give the words of the original. Ginagamit ito para ipakita ang kahulugan ng mga salita at estrakturang mga wikang tinatalakay.
Literal
Sa metodong ito, ang estrakturang SW ang sinusunod at hindi ang natural at mas madulas na daloy ng TW, at kadalasan ding ang pangunahing katuturan (primary sense) ng salita ang ibinibigay na panumbas, hindi ang salitang may pinakamalapit na kahulugan sa orihinal.

Matapat
Ayon kina Almario et.al., ito ay “Malaya at walang kontrol, at parang hindi na isang salin.” Ipinahihintulot nito ang pagdadagdag o pagbabawas ng mga salita na mas makakapagpalutang sa kahulugan ng orihinal.
semantiko
Naiiba ito sa matapat na pagsasalin dahil dito binibigyan diin ang estetiko, ng tunog pagiging natural; ang mga kulturang salita ay hindi gaanong binibigyan diin. Pinahihintulutan dito na maipasok ng nagsasalin ang kanyang sariling pananaw.
komunikatibo
Ito ay ang pagtatangkang magbigay pakahulugan sa nilalaman sa paraang katanggap- tangap at nauunawaan ng mambabasa.
idyomatiko
Ang mensaheng orihinal ay isinasalin sa paraang magiging madulas at natural ang daloy ng TW. Ginagamit dito ang idyomang TW at sadyang nagiging iba ang porma ng pahayag ngunit ipinapahayag ang mensahe sa paraang kawili-wiling basahin.

malaya
- sinisikap ibigay ang eksaktong kahulugan ng orihinal habang sinusundan naman ang estrukturang gramatikal ng simulaang lenggwahe. Kung paano inihanay ang mga salita sa simulaang lenggwahe, gayon din ang ginagawang paghahanay ng mga salita sa tunguhang lenggwahe. Dahil ditto, nagkakaroon ng problema sa madulas na daloy ng salin.
adaptasyon
Ito ang itinuturing na pinakamalayang anyong salin dahil may pagkakataon na malayo na ito sa orihinal. Kadalasang ginagamit ito sa salin ng awit, tula at dula na halos tono na lamang o pangkalahatang mensahe ang nailipat sa salin.

Halimbawa:

bread and butter
salin: hanapbuhay, trabaho
to have a hand/voice
salin: magkaroon ng kinalaman, magkaroon ng kaugnayan sa pagpapasya
dressed to kill

salin: bihis na bihis,nakapamburol, isputing
halimbawa:
John gave me an apple.
Juan nagbigay sa akin mansanans.
Si Juan ay nagbigay sa akin ng mansanas.
HALIMBAWA:
My father is a fox farmer. That is, he raised silver foxes, in pens; and in the fall and early winter, when their fur was prime, he killed them and skinned them. (Mula sa maikling kuwentong ´Boys and Girlsµ ni Alice Munro)

Ang tatay ko ay isang magsasaka ng lobo. Iyon, siya ay nagpapalaking mga lobong pilak; at sa taglagas at maagang taglamig, kung ang kanilang balahibo ay pinakamataas, siya ay pinapatay sila at binabalatan sila.
HALIMBAWA:
“For the last twenty years since he is burrowed into one-room apartment near Baclaran Church, Francisco Buda often strolled to the seawall and down the stone breakwater which stretched from sandy bar into the murky and oil-tinted bay.” (Mula sa “The Drowning” ni F. Sionil Jose)
Salin:
Mayroon nang dalawampung taon siyang tumira sa isang apartment na malapit sa simbahan ng Baclaran. Si Francisco Buda ay mahilig maglibang sa breakwater na mabuhangin at malangis.


halimbawa:
When Miss Emily Grierson died, our whole town went to her funeral: the men through a sort of respectful affection for a fallen monument, the women mostly out of curiosity to see the inside of her house, which no one save an old manservant-a combined gardener and cook- had seen in the last ten years.
Salin:
Nang mamatay si Bb. Grierson, ang buong bayan ay pumunta sa kanyang libing: ang mga kalalakihan, upang magpakita ng isang uri ng magalang na pagmamahal sa isang nabuwal na monumento, ang kababaihan, dahil sa pag-uusyoso upang makita ang loob ng kanyang bahay, na walang ibang nakakita kundi isang matandang utusang lalaki-na hardinero-kusinero- sa nakalipas na di kukulangin sa sampung taon.
Full transcript