Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jak zaplanować solidne badanie: etapy procesu badawczego, py

No description
by

Rafał Sapała

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jak zaplanować solidne badanie: etapy procesu badawczego, py

Jak zaplanować solidne badanie: etapy procesu badawczego, pytania badawcze, definiowanie pojęć, operacjonalizacja, wskaźniki, pomiar zmiennych.
Problemy badawcze
Etapy procesu badawczego
Wprowadzenie
Wstępne sformułowania problemu
Eksplikacja problematyki badawczej
Operacjonalizacja problematyki badawczej
Przygotowanie narzędzi badawczych
Pilotaż badań
Dobór próby
Weryfikacja zebranego materiału empirycznego
Wstępne grupowanie materiału surowego
Analiza materiału empirycznego
Testowanie hipotez i uogólnianie wyników badań
Pisanie końcowego raportu badań
Definicja definicji
Bibliografia:
1.Babiński, Grzegorz. 1980.
Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych.
Kraków: UJ, s. 19-34.
2. Frankfort-Nachmias, Chava i David Nachmias.
Metody badawcze w naukach społecznych.
Warszawa: Zysk i S-ka, s. 67-86.
3.Nowak, Stefan. 2007.
Metodologia badań społecznych.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 124-196.
4. Pawłowski, Tadeusz. 1986.
Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
Wadliwość języka - podstawowe błędy
Wieloznaczność wyrażeń
Sfera filozoficznych rozważań
Amfibolia, czyli wieloznaczność składniowa
Ekwiwokacja
Nieostrość
Problem badawczy
jako bodziec intelektualny wywołujący reakcję w postaci badań naukowych, jednak nie wszystkie bodźce intelektualne mogą być badane w sposób empiryczny, tak samo jak nie każde ludzkie zachowanie jest sterowane wiedzą naukową.
Jednostki analizy
- podstawowe elementy badanego zjawiska: wybór planu badawczego, metod zbierania danych i metod analizy danych.
Zmienne
Wartość empiryczna, mająca dwie lub więcej wartości. Innymi słowy, jeżeli badana przez nas właściwość może przybierać różne wartości, to możemy ją potraktować jako zmienną, np.:
klasa społeczna
(niska, niska średnia, średnia, średnia wyższa i wyższa) czy
oczekiwania
(niskie, wysokie).
Rodzaje zmiennych:
Zmienna zależna
Zmienna niezależna
Zmienna kontrolna
Zmienna ciągła
Zmienna dyskretna
Definicja
to pewna wypowiedź określająca, jakie jest znaczenie terminu. Termin definiowany nazywamy
definiendum
, zwrot określający znaczenie tego terminu
definiensem
. Powiadamy na przykład, że "grupa" (definiendum) znaczy "zbiór ludzi połączonych wspólnotą więzi i poczuciem odrębności" (definiens). Istnieje kilka typów definicji.
Hipoteza
Hipoteza
- proponowana odpowiedź, jaką można udzielić na pytanie badawcze.
Hipotezy muszą być jasno sformułowane.
Hipotezy są konkretne.
Hipotezy są sprawdzalne za pomocą sprawdzalnych metod.
Hipotezy naukowe są pozbawione elementów wartościowujących.
Wskaźniki stosowane w badaniach
Wskaźniki, czyli własności.
Wyróżniamy kilka rodzajów wskaźników.
Zachowanie ludzkie jest jednym z nich.
Full transcript