Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H3 Bedrijfseconomie Fontys FHMM - De ondernemende manager

Uitleg hoofdstuk 3 bedrijfseconomie Heeze propedeuse FHMM
by

Ruud de Haas

on 14 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H3 Bedrijfseconomie Fontys FHMM - De ondernemende manager

Bedrijfseconomie
de ondernemende manager H3 Huisregels Na start les geen toegang
Laptop en gsm niet zichtbaar
Telefoon op stil
Geen etenswaren
Actieve deelname aan de les Verplichte
benodigdheden Calculator (geen telefoon)
Opgavenbundel
Schrijfgerei (uiteraard) Ruud de Haas - Myriam de Bot - Chris van Kammen Lesstof:

AWW Heezen - 4e druk (H3,H10,H11,H12)
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Voor toetsstof zie studiewijzer Waarom bedrijfseconomie? Strategisch marketingplan Interne analyse (gezondheid)
Kosten/baten
Financieel advies Ondernemingsplan Welke bezittingen heb ik nodig? - Investeringsbegroting
Hoe kom ik aan het geld? - Financieringsbegroting Strategische beslissingen
in het bedrijfsleven o.a. op basis van key performance indicators De ondernemer Arthur Wat? Goedkope maatpakken
Wie? Prijsbewuste young professionals
Hoe? Bij de klant thuis Suitalia Wat heb ik nodig? De investeringsbegroting In welke bezittingen (activa) ga ik investeren De (openings) balans activa Vaste activa:
Grond
Gebouwen
Installaties
Inventaris (inrichting)

Vlottende activa:
Voorraden
Debiteuren
Bank (spaarbank)
Rekening courant
Nog te ontvangen bel.
Overige vorderingen k.t.
Kas De investeringsbegroting van Suitalia Vaste activa:
Parkeerplaats 50.000
Kantoorgebouw 250.000
Laptop 650
Copier 750
Bedrijfsauto 18.000

Vlottende activa:
Voorraad 3 x maatpak 300
Debiteuren 350
Nog te ontvangen bel. 2.000
_______
Totaal investeringsbedrag 322.050 Hoe ga ik het financieren? De (openings) balans passiva (H10+H11) Eigen Vermogen:

Vreemd vermogen lang:
Hypothecaire lening
Voorzieningen

Vreemd vermogen kort:
Rekening courant krediet
Crediteuren
Te betalen belastingen
Overige schulden op k.t. Eigen Vermogen 1.700

Vreemd vermogen lang:
Hypothecaire lening 300.000

Vreemd vermogen kort:
Voorzieningen 0
Rekening courant krediet 19.400
Crediteuren 150
Overige schulden op k.t. 800
______________________________
Totaal 322.050 Het financieringsplan De (openings) balans passiva - creditzijde _______________________________

Eigen Vermogen: 1.700


Vreemd vermogen lang:
Hypothecaire lening 300.000
Voorzieningen 0

Vreemd vermogen kort:
Rekening courant krediet 19.400
Crediteuren 150
Te betalen belastingen 0
Overige schulden op k.t. 800
______________________________
Totaal 322.050 _______________________________
Vaste activa:
Parkeerplaats 50.000
Kantoorgebouw 250.000
Laptop 650
Copier 750
Bedrijfsauto 18.000

Vlottende activa:
Bank (spaarbank) 0
Kas 0
Voorraad 3 x maatpak 300
Debiteuren 350
Nog te ontvangen bel. 2.000
_______________________________
Totaal 322.050 activa - debetzijde Hoeveel ga ik verkopen? Totale omzet = aantal x verkoopprijs (exclusief BTW)
Totale inkoopwaarde = aantal x inkoopprijs (exlusief BTW) -
Totale kosten (muv rente en afschrijving)
Afschrijvingskosten -
-------------------------------------------
Resultaat voor aftrek rente en belasting (EBIT)
Rente -
-------------------------------------------
Resultaat voor belastingen
belasting -
-------------------------------------------
Cashflow Totale omzet (exclusief BTW) 200 pakken x 350,- = 70.000,-
Totale inkoopwaarde (exlusief BTW) 20.000,- -
Totale kosten (muv rente en afschrijving) 20.000,- -
Afschrijvingskosten 8.000,- -
------------------------------------------------------------------------
EBIT (resultaat voor rente en belasting) 22.000,-
Rente 4.000,- -
------------------------------------------------------------------------
Resultaat voor belastingen 18.000,-
belasting 8.000,- -
------------------------------------------------------------------------
Cashflow 10.000,- de begrote resultatenrekening Verschillende kosten Afschrijvingskosten Hoeveel geld heb ik nodig? de liquiditeitsbegroting een schatting van de ingaande en uitgaande geldstromen
gedurende een toekomstige periode. beginsaldo liquide middelen (kas) xx,-

Geldontvangsten:
Contante omzet xx,-
Omzet op rekening xx,-
Terugontvangen btw xx,-
-------------------------------------------------------- +
Kas + geldontvangsten xx,-

Gelduitgaven:
Inkoopwaarde omzet xx,-
Verkoopkosten xx,-
Wasserijkosten xx,-
Gas, water, licht xx,-
Onderhoud xx,-
Accountantskosten xx,-
Rente Hypotheek xx,-
Rente rekening courant xx,-
Aflossing hypotheek xx,-
Afgedragen btw xx,-
Aflossing crediteuren xx,-
prive opname xx,-
----------------------------------------------- +
Totaal gelduitgaven xx,- -
-------------------------------------------------------
Totaal in kas xx,-
Vereist eindsaldo in kas xx,- -
-------------------------------------------------------
Mutatie rekening courant xx,-

Beginsaldo rekening courant xx,-
Mutatie rekening courant xx,- -
-------------------------------------------------------
Eindsaldo rekening courant xx,- beginsaldo liquide middelen (kas) 0,-

Geldontvangsten:
Contante omzet 3.500,-
Omzet op rekening 350,-
Terugontvangen btw 2.000,-
-------------------------------------------------------- +
Kas + geldontvangsten 5.850,-

Gelduitgaven:
Inkoopwaarde omzet 500,-
Verkoopkosten 2.000,-
Wasserijkosten 60,-
Gas, water, licht 600,-
Onderhoud 0,-
Accountantskosten 500,-
Rente Hypotheek 1.000,-
Rente rekening courant 400,-
Aflossing hypotheek 1.000,-
Afgedragen btw 0,-
Aflossing crediteuren 0,-
prive opname 2.500,-
----------------------------------------------- +
Totaal gelduitgaven 8.560,- -
-------------------------------------------------------
Totaal in kas - 2.710,-
Vereist eindsaldo in kas nvt -
-------------------------------------------------------
Mutatie rekening courant - 2.710,-

Beginsaldo rekening courant - 19.400,-
Mutatie rekening courant - 2.710,- -
-------------------------------------------------------
Eindsaldo rekening courant - 22.110,- De begrote eindbalans passiva - creditzijde _______________________________
Eigen Vermogen:

Vreemd vermogen lang:
Lening bank (lange termijn)
Hypothecaire lening
Voorzieningen

Vreemd vermogen kort:
Rekening courant krediet
Crediteuren
Te betalen belastingen
Overige schulden op k.t.


______________________________
Totaal _______________________________
Vaste activa:
Parkeerplaats
Kantoorgebouw
Laptop
Copier
Bedrijfsauto

Vlottende activa:
Spaarbank
Kas
Voorraad
Debiteuren
Nog te ontvangen bel.

_______________________________
Totaal activa - debetzijde Opgave 1 t/m 5 beginsaldo liquide middelen + verwachte geldontvangsten - verwachte gelduitgaven = verwachte eindsaldo liquide middelen Verschil liquiditeitsbegroting en
de resultatenrekening liquiditeitsbegroting Afschrijvingen niet opnemen

Opnemen van Eigen Vermogen
Opnemen van Vreemd Vermogen
Aflossing van Vreemd Vermogen
Betaalde rente

Betaalde btw
Ontvangen btw
Alle bedragen inc btw

Gelduitgaven/ontvangsten op moment
van betalen/betaald worden resultatenbegroting Afschrijvingen zijn kosten

Opnemen van EV is geen opbrengst
Aflossing van VV is geen kostenpost
Alleen rentekosten opnemen


Alles is exc btwOpbrengst en kosten op het moment
van verzending factuur Opgave 1 de resultatenrekening resultatenrekening Suitalia einde les 1
Full transcript