Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Istočna Srbija

No description
by

ana djurovic

on 31 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Istočna Srbija

Prirodne odlike
Gamzigradska banja
Hidrografsku mrežu čine izvori, potoci, reke, prirodna i veštačka jezera.
Osnovu rečnoj mreži daju Dunav, Mlava, Pek, Timok, Nišava, Resava, Porečka reka i Sokobanjska Moravica.
Opšte karakteristike
Istočna Srbija se nalazi između granice naše zemlje sa Bugarskom na istoku, doline Velike Morave na zapadu, Dunava na severu i Zaplanjsko-lužničke kotline i planine Ruj na jugu.
Istočna Srbija
Milena Zarić
Marija Đurović
III-1

- smeštena je u dolini donjeg toka Crnog Timoka, odnosno u dolini drev­nog Gamzigradskog grada
- leži na 160 m nadmorske visine
- ima četiri termalna izvora, čije su vode temperature od 32°, 39°, 41° i 42°C i jedan izvor hladne vode temperature 17°C

Na područjima koja pripadaju Karpatskim i Balkanskim planinama, prisutne su kraške tvorevine, sa nizom vrtača, sa mnogo klisura, kanjona i pećina.
Na području istočne Srbije je zastupljeno 19 tipova zemljišta, od kojih je najrasprostranjenije kiselo smeđe zemljište.
Istočna Srbija je planinsko-kotlinski prostor. Čine je dve celine, Karpatska i Balkanska.
Nabiranjem Karpatsko-balkanskih planina nastala su 3 planinska venca, međusobno odvojena kotlinama i rečnim dolinama.
Unutrašnji (zapadni)
niz čine planine: Zviške, Homoljske, Beljanica, Kučajske, Rtanj, Ozren, Devica, Suva planina.
Središnji
niz čine planine: Šomrda, Stol, Veliki Krš, Crni vrh, Tupužnica, Tresibaba, Svrljiške planine.
Spoljašnji (istočni)
niz planina čine: Miroč, Veliki Greben, Deli Jovan i Stara planina dužine oko 90 kilometara, sa najvišim vrhom Midžor (2.169 m).
Karpatska Srbija obuhvata Đerdap, Ključ, Poreč, Zvižd, Homolje, Resavu i Timočku krajinu.
Prostire se na teritoriji koja iznosi 8423km2.
Balkanska Srbija obuhvata Budžak, Zaglavak, Visok, Vidlič, Zabrđe, Burel, Lužnicu, Crnu Travu, Zaplanje, Ponišavlje, Koritnicu, Svrljiški kraj, Sokobanjsku kotlinu.
Prostire se na površini od 5184m2.
Klima Istočne Srbije je umereno-kontinentalna. Sa juga, dolinama Vardara, Pčinje i Timoka prodiru tople vazdušne struje, pa su u južnim predelima izraženi topli vetrovi, visoke temperature i smanjena vlažnost; sa severa dolaze hladne vazdušne mase sa Karpata, a to se dešava i sa istoka, sa prostora stepe. Pravac pružanja planinskih masiva onemogućava prodor vlažnih zapadnih vazdušnh masa.
Na teritoriji istočne Srbije dominiraju peščare, konglomerati i produkti nekada burnog vulkanizma, koji je najviše zastupljen u okolini Bora. Prostor nekadašnje vulkanske aktivnosti obiluje rudama plemenitih i obojenih metala.
U reljefu Istočne Srbije dominiraju krečnjaci u koje su reke usekle klisuraste doline. Najpoznatije su Đerdapska na Dunavu, Sićevačka na Nišavi, Ribarsko-gornjačka na Mlavi, Vratarnička na Belom Timoku, Vladikine ploče na Visočici...
Đerdapska klisura
Sićevačka klisura
Vladikine ploče
Kanjon reke Gradac
Homoljske planine
Svrljiške planine
Miroč
Veliki krš
Crni Timok
Pek
Mlava
Dunav
Sokobanja
- ima vode koje su jedne od najradioaktivnijih voda banja Srbije
- ima neko­liko izvora mineralne vode različite temperature, koja dolazi sa dubine od oko 1000m i izbija duž raseda
- temperatura lekovite vode je 40 do 46,5oC
- glavni izvor "Preo­braženje" u litru vode temperature 42oC sadrži najviše kalcijuma, natrijuma, magnezijuma i kalijuma od katjona, a od anjona najviše ima hidrokarbonata i sulfata
U Istočnoj Srbiji najveći kompleksi šuma se nalaze na Beljanici, Homoljskim planinama, Staroj planini i Kučaju.
Bukove šume Kučaja se ubrajaju u najbolje u Evropi.
Planine istočne Srbije su dosta toplije, sunčanije i suvlje sa klimom i vegetacijom koja liči na sredozemnu. Biljni svet odlikuju šume hrastova u nižim predelima i bukove šume na većim visinama.

Kultura Lepenskog vira
- život na području današnje Srbije, tokom mezolita i početkom neolita, bio je lakši u brdovitim predelima, u klisurama zaklonjenim od vetra
- Đerdapska klisura tokom 6700. i 5500. god. bila idealno mesto za život.
- Lepenski vir je najveće i najbolje istraženo arheološko nalazište na Dunavu.
- u Lepenskom viru su pronađene najstarije skulpture na tlu Evrope.
U Istočnoj Srbiji se sem Sokobanje i Gamzigradske nalaze i Zvonačka kod Dimitrovgrada i Brestovačka kod Bora.
Stara planina
Kučaj
Beljanica
Trajanova tabla
- latinski natpis posvećen rimskom caru Trajanu
- nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap kod Kladova
- izgradnjom hidroelektrane Đerdap, potopljen je rimski put i odlučeno je da se Trajanova tabla iseče i postavi 21,5m više tako da bude vidljiva sa reke

Lazareva pećina
- nalazi se u istočnoj podgorini Kučaja
- ulaz u pećinu je na nadmorskoj visini od 291m
U blizini se nalazi još par pećina koje su zajedno sa Lazarevom poznate i kao ''Zlotske pećine''.
Lazareva je najpoznatija i najranije uređena (1953).
Turistička staza je duga 800m. Proglašena je prirodnom retkošću i zaštićena kao spomenik prirode od 1949 godine.
Resavska pećina
- pećina u istočnoj Srbiji, na 20 kilometara od Despotovca, u krečnjačkom brdu Babina Glava, na obodu kraškog polja Divljakovac
- spada među najveće i najlepše pećine u Srbiji
- duga je 4,5 km
- za pećinu su znali samo čobani koji su se sklanjali od nevremena sa stadima ovaca
- temperatura je konstantna i iznosi 7 °C, dok vlažnost vazduha varira od 80-100%
Pećina je do sada detaljno istražena u dužini od 2830 m, a za posetioce je uređeno oko 800 m.

Feliks Romulijana
Gamzigrad je arheološko nalazište blizu Zaječara. Predstavlja antičku rimsku carsku palatu, koja se od 2007. nalazi na UNESKO-voj listi svetskih baština.
Sagrađena je u 3-4. veku, ali nikada nije dovršena.
Гамзиград представља резиденцију
Stanovnišvo i naselja
Slovensko stanovništvo se ovde doselilo tokom VI i VII veka. Posle toga dolaze Turci čija okupacija traje 450 godina. Kasnije, se naseljavaju ljudi sa Kosova i Metohije, Makedonije i Crne Gore.
Najveća gradska naselja su Zaječar, Bor, Knjaževac, Kladovo, Negotin, Pirot, Majdanpek...
Rudna glava
-najstariji rudnik bakra u Evropi
Privreda
Tradicionalne privredne delatnosti su zemljoradnja, stočarstvo, zanatstvo, trgovina, rudarstvo i industrija.
Na više mesta (Ram, Svrljig, Golubac, Pirot, Kladovo) postoje ostaci starih tvrđava.
Negotin
Kladovo
Dimitrovgrad
Zaječar
Bor
Za istonu Srbiju su karakteristične i deagrarizacija i depopulacija. Po depopulaciji su posebno poznata seoska naselja u okolini Dimitrovgrada, Pirota, Knjaževca i Zaječara.
Selo Aldinac, kod Knjaževca
Zemljoradnja
katrakteristična za kotline i doline. Najpoznatije su Negotinska, Zaječarska, Knjaževačka i Pirotska kotlina.
Gaje se žitarice, krmno bilje, duvan, povrće, vinova loza, lubenice i dinje.
Stočarstvo
je karakteristično za planine, i to Staru planinu, Suvu planinu, Svrljiške i Homoljske planine.
Razvijena je proizvodnja mlečnih proizvoda, mesa, kože, vune.
Rudarstvo
se razvilo zahvaljujući nalažištima uglja, obojenih i plemenitih metala. Najpoznatiji je Rudarsko-topionički basen Bor, kao i rudarsko naselje Majdanpek.
Glavni privredni centri
Turistički centri
Najviše turista posećuje Đerdap, Donji Milanovac i Kladovo.
Negotin je poznat po manifestaciji posvećenoj stvaralaštvu Stevana Stojanovića Mokranjca.
U Zaječaru se održavaju Gitarijada i susreti profesionalnih pozorišta.
Mnogi od njih posećuju i Ćele kulu, Medijanu, Nišku banju...
Bor - rudnik bakra i zlata, topionica, proizvodnja sumporne kiseline...

Zaječar - proizvodnja porcelana, piva, kristala...
Pirot - automobilske gume, nameštaj, ćilimi...

Knjaževac - obuća, alkoholna pića...
Negotin - alkoholna pića, veštačko đubrivo...
Donji Milanovac
Kladovo
Đerdap
Niš
Medijana
Niška banja
Gitarijada
Krupajsko vrelo
- Homoljski kraj je poznat kao velika ekološka oaza
- Krupajsko vrelo predstavlja jednu od prirodnih retkosti i obeležja ovog kraja
- nalazi se u zapadnom podnožju planine Beljanice
- ovo izvorište na površini stvara kraško jezero

Vlaška magija
Vlaška magija spada u jedno od najegzotičnijih i najintrigantnijih pitanja kulturnog nasleđa Istočne Srbije. Ovo područje predstavljalo je idealnu sredinu za očuvanje paganskih običaja.
Osobe koje se magijom bave uglavnom su „primorane“ da koriste svoj dar, jer dar koji im je dat a neiskorišćen zna da bude praćen fizičkim tegobama, nesvesticama, glavoboljama i sl.
Moć upravljanja energijom, prizivanja određenih događaja, uticaj na sudbinski tok postižu se na različite načine. U prvom redu to su bajalice, različiti rituali, u različito doba dana, ponekad i na specifičnim mestima, kao što su raskrsnice, vodenice i mesta koja sadrže i zrače posebnu energiju. Bajalice su prenošene sa kolena na koleno i mnoge od njih su vekovima stare, prilikom njihovog izgovaranja energija reči tka se i prenosi u/na neki predmet, u kome se i zadržava. Nerazumljivost jezika posmatraču dodatno mistifikuje proces bacanja ili skidanja čini. Neraskidiva veza sa prirodom i duhovima prirode takođe je karakteristična za ovo verovanje.
Full transcript