Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kvalitetna škola

kolegij: Školski podsustavi
by

Ivana Koncic

on 23 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kvalitetna škola

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za pedagogiju
kolegij: Školski podsustavi

Studentice:
Dorotea Jakopović
Ivana Končić
Ana Kovačić
Josipa Zajec

Mentor:
dr. sc. Ivan Markić

Kvalitetna škola
Tijek izlaganja

pojmovno određenje
kvalitetne škole


kvalitetno poučavanje

teorija kontrole i svijet kvalitete

kvalitetan nastavnik, ocjene i vrednovanje

Finska kao primjer kvalitetnog obrazovnog sustava

istraživanje - intervjui s pedagozima

radionica - razvojna strategija škole


Pokaži mi, možda zapamtim.
Reci mi, pa ću zaboraviti.
Uključi me, pa ću shvatiti.
Ishodi učenja
Studenti će biti sposobni:

prepoznati
i
nabrojati
bitne značajke kvalitetne škole

objasniti
i
usporediti
karakteristike hrvatskog i finskog školstva

izraditi
razvojnu strategiju škole
koristeći

znanje
stečeno na ovom i prethodnim seminarima
kvaliteta
?
kvalitetna škola
?
Pojmovno određenje
kvalitetne škole
Obrazovna ustanova

u kojoj svi sudionici kontinuirano rade i sami vrednuju svoj rad

u kojoj se discplina održava bez ikakve prisile

koja svim sudionicima o-o procesa omogućuje kvalitetno zadovoljavanje potreba
Kvalitetno poučavanje
- 2 kategorije rada:
upravljanje predmetima
upravljanje ljudima

- rezultati poučavanja vidljivi su tek kasnije, uvelike ovise o učeniku, ne samo nastavniku
''Poučavanje je težak posao koji valja primjereno nagraditi, a nastavnik se mora čitavog radnog vijeka usavršavati. Sve manje od toga nije dovoljno.''
Načela teorije kontrole
Šefovsko
upravljanje
Voditeljsko
upravljanje
usmjereno na potrebe nastavnika
metode prisile
nastavnici smatraju da je učenike moguće motivirati izvana
Kvalitetan nastavnik
poštuje mišljenja i stavove učenika
traži nove metode podučavanja
razmišlja o tome što vrijedi učiti
učenici mogu birati način rada
uključuje učenike u nastavu
ističe da slabe ocjene nisu neuspjeh
služi se informacijama i dijalogom, a ne prisilom
Ocjene u kvalitetnoj školi
ideja: ukinuće slabih ocjena - postupno

2 glavne svrhe:
obavijestiti učenike, roditelje i druge zainteresirane o uspjehu
poslužiti kao zamjena za plaću

slaba ocjena - privremena
najniža ocjena - vrlo dobar (4)
odličan (5) i odličan plus (5+)
Primjer kvalitetnog obrazovnog sustava
Finska
preispitivanje teorijskih i metodoloških temelja

unapređivanje kroz umrežavanje i samostalno upravljanje promjenama

povećanje učinkovitosti struktura i administracije
ne postoje statistički značajnije razlike u uspjehu učenika različitih škola
Nastavnici u Finskoj
izuzetno cijenjeno zanimanje, smatrano prestižnim

studij traje 7 godina - potreban magisterij kako bi ostvarili potpunu subvenciju od države

svrhovit profesionalni razvoj tijekom cijeloga radnog vijeka - država 30 puta više ulaže u to, nego što ulaže u testiranja učenika
ne postoje školske inspekcije koje provjeravaju njihov rad

imaju veliku slobodu i autonomiju u poučavanju, planiranju, vrednovanju

razredni i predmetni nastavnici, resusrs-nastavnici i specijalni nastavnici

relativno kratko vrijeme provedeno u nastavi - 4 sata + 2 sata tjednog usavršavanja
Kultura povjerenja
ne primjenjuju se standardizirano testiranje

okvirno se slijedi središnji kurikulum - uglavnom prilagođen okolnostima škole

ravnatelji škola rade kao pedagoški voditelji

nema školske inspekcije (od 1990.g.)

program evaluacije
Finski odgojno-obrazovni sustav
predškolsko obrazovanje
opća osnovna škola
- traje 9 godina, u 6. razredu uvodi se ocjenjivanje
viša opća/strukovna srednja škola
- ne postoje razredni odjeli
- nema polugodišta, 5-6 razdoblja
- u prosjeku traje od 2 do 4 godine
sveučilište/veleučilište
3 stupnja procjene učenika:
prvu procjenu provodi nastavnik na temelju ponašanja, truda i napretka svakog učenika

druga procjena je zajedničko mišljenje svih nastavnika o napretku tijekom polugodišta

treća procjena provodi se na državnoj razini, svake 3-4 godine - 10% učenika4 predmeta - materinji jezik + drugi domaći/strani jezik/matematika/predmet iz općeg programa učenja
Škola bez testiranja.
težište na kvaliteti poučavanja - povoljije okruženje i sadržaji za učenje
natjecanje u ocjenama ometa učenje i uspjeh - negativan utjecaj na samopouzdanjebesplatno školovanje - od predškolskog do visokog obrazovanja
obrazovanje učenika s posebnimodgojno-obrazovnim potrebama
- privremeno i permanentno
Jednake obrazovne šanse za sve.
Istraživanje
cilj - pobliže se upoznati s čimbenicima kvalitete najboljih zagrebačkih škola i ulogom školskog pedagoga u unapređivanju kvalitete

uzorak - 3 srednje (V. gimnazija, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Privatna srednja ekonomska škola INOVA) i 1 osnovna škola (Osnovna škola Vjenceslava Novaka)

metoda - polustrukturirani intervju
V. gimnazija

A, B i C program

28 razrednih odjela ~ 880 učenika, 2 smjene

stručni suradnici: pedagog, psiholog, knjižničar
Dostignuća, izvannastavne aktivnosti i projekti
matematička, kemijska, informatička i fizikalna olimpijada te ACSL olimpijada za informatičare ...

fakultativni: astronomija, njemački za DSD, mađarski, francuski i ruski, nacrtna geometrija, statistika ...

debatni klub Sagitto, klub planinara i ekologa, klub robotike, sportski klub Peta, Ljetna škola matematike ...

suradnja s Plavim telefonom, Centrom za poremećaje hranjenja BEA, Psihološkim centrom TESA i s Mrežom mladih Hrvatske
OŠ Vjenceslava Novaka
od 1997. ima status Eko-škole

25 razrednih odjela ~ 550 učenika

stručni tim: pedagog, psiholog, defektolog, knjižničar
Projekti i izvannastavne aktivnosti
Program europskih studija
inGenious
ISE zajednica
Go-Lab projekt
Vikendom u sportske dvorane
zadruga Listek

dramska, recitatorska, šahovska grupa, eko-tehničari, astronomija, meteorologija, biblijska grupa, foto-sekcija, tečaj prve pomoći, zbor, orkestar i još mnogo drugih
Tehnička škola Ruđera Boškovića
četiri programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja

44 razredna odjela ~ 1100 učenika

stručni suradnici: dva pedagoga, psiholog i knjižničar
Dostignuća, izvannastavne
aktivnosti i projekti
državni prvaci iz informatike, fizike, matematike i mehatronike, uspješni u tehničkom stvaralaštvu mladih i sportskim natjecanjima

ARISS (Amateur Radio on the International Space Station)

mnoge humanitarne akcije, volonterski klub D.U.R
I N O V A
srednja stručna sprema u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija

4 razredna odjela ~ 60 učenika, radi u jednoj smjeni

djelatnici škole u okviru stručnog usavršavanja, završili su niz seminara u projektu
''Kvalitetne škole''
Projekti, suradnje
i aktivnosti
Comenius program, Comenius asistent u nastavi
suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU, suradnja s bankama i firmama, pojedinim poduzetnicama i Zagrebačkom burzom
Učenički sabor za srednjoškolce
Anglia Network, Nizozemska
česti su gosti predavači i posjeti tvrtkama
vježbeničke tvrtke
Radionica: Razvojna strategija kvalitetne škole
odabrati područje i prioritetni cilj

- smanjiti i prevenirati nasilje među učenicima

- organizirati boravak učenika-putnika do odlaska kući

- povećati broj i kvalitetu izvannastavnih aktivnosti

- unaprijediti rad školske knjižnice, učiniti ju centrom aktivnosti

- povećati uključenost roditelja i ostalih partnera iz lokalne i šire zajednice

Radionica: Razvojna strategija kvalitetne škole
Kako do cilja kao ravnatelj, pedagog, psiholog, knjižničar, nastavnik ili učenik?

odabrati 2

osmisliti metode, aktivnosti i načine na koje bi se cilj mogao ostvariti
Radionica:
Razvojna strategija
kvalitetne škole
stvaranje uvjeta za kvalitetni odgoj i obrazovanje
spoznajna
promjena

osobna
promjena

promjena
sustava

promjena
kulture

promjena
programa

stalna
promjena
>


>


>


>


>


>
pribavljanje
informacija

prelazak na
teoriju kontrole

vođenje


rješavanje
sukoba

usklađivanje


obnova
>


>


>


>


>


>
knjige, seminari,
razgovori

podučiti kvalitetnom
vođenju

stvaranje vizije
i konsenzusa

prelazak na
kolegijalnu kulturu

promjena programa
i nast. plana

stalno
napredovanje
početak


početak


korak
dalje

prevladavanje
teškoća

provedba
usklađivanja

stalna obnova
>


>


>


>


>


>
državna matura
literaTURA
Glasser, W. (1994),
Kvalitetna škola : škola bez prisile
. Zagreb : Educa.

Gossen, D., Anderson, J. (1996),
Stvaranje uvjeta za kvalitetne škole
. Zagreb : Alinea.

Greene, B. (1996),
Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola
. Zagreb : Alinea.

Sahlberg, P. (2012),
Lekcije iz Finske : što svijet može naučiti iz obrazovne promjene u Finskoj
. Zagreb: Školska knjiga.

Službena stranica projekta IPAQ Peta
. Dostupno na: http://ipaq.petagimnazija.hr/. [26. travnja 2015]

Stanje u hrvatskom obrazovnom sustavu?
Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama

kurikulumi za pojedine predmete

interdisciplinarni kurikulumi
- povezivanje međupredmetnih tematskih cjelina
- projektna nastava, terenska nastava, oblikovanje urbanog okolišausmjereno na potrebe učenika
nastava prilagođena učenicima
nastavnici smatraju da su učenici motivirani iznutra
SVIJET KVALITETE
skup percepcija koje postaju mjerila za ono u čemu bismo htjeli neprestano uživati (kad bismo mogli)
(Glasser, 1994)
(Glasser, 1994)
(Glasser, 1994)
(Glasser, 1994)
(Glasser, 1994)
(Sahlberg, 2012)
(Sahlberg, 2012)
(Sahlberg, 2012)
(Sahlberg, 2012)
(Sahlberg, 2012)
(Sahlberg, 2012)
(Sahlberg, 2012)
(ipaq.petagimnazija.hr)
(Gossen i Anderson, 1996)
Zaključak
Napredak sputavaju financije i kontrola učenika, koja je naslijeđe autoritarne i frontalne nastave.

Temelji kvalitetne škole - samoevaluacija, održavanje radne atmosfere motivacijom, a ne disciplinom, zadovoljenje potreba svih sudionika.

Osvještavanje vlastitog načina rada i promjena iz šefovskog u voditeljski, obrazovanje i stalno usavršavanje prvi su koraci promjene prema kvalitetnijem sustavu.
Full transcript