Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

“ ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

No description
by

garavaa batsukh

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of “ ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

“ ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВЧ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Монгол улс 1990 онд Хүүхдийн эрхийн конвенцид нэгдэн орж, 1996 онд “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”-ийг баталснаар хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль эрх зүйн үндэс бүрдэж эхэлсэн. “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”-д хүүхдийн эрхийг 4 зүйлээр зүйлчлэн заасан байдаг.
1. Хүүхдийн амьдрах эрх / Хуулийн 5-р зүйл /
2. Хүүхдийн хөгжих эрх /Хуулийн 6-р зүйл /
3. Хүүхдийн хамгаалуулах эрх /Хуулийн 7-р зүйл /
4. Хүүхэд нийгмийн амьдралд оролцох эрх /8-р зүйл /

3. Хүүхдийг хөгжүүлэх, хамгаалах чиг үүрэг бүхий хүүхдийн сургалт, соёл хүмүүжил, амралт, хэвлэл мэдээллийн болон халамжлан хүмүүжүүлэх, асарч сувилах, түр саатуулах байгууллагыг байгуулах, татан буулгах, өөрчлөх асуудлыг шийдвэрлэх, үйл ажиллагааг нь хянаж шалгах
• Янзага зусланд 2013 онд орон нутгаас 80,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээр шинэ байрууд баригдаж, 1 ээлжиндээ 100 хүүхэд хүлээж авах боломжтой болсон.
• Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг хамгаалах, түр байршуулах байрыг шинээр бий болгосон
• Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 5 байгууллагуудтай гэрээтэй ажиллаж байна
Хуулинд заасан эдгээр язгуур эрх ашгийг хамгаалах талаар Аймаг, сумын Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртээ талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж заасны дагуу Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсээс холбогдох байгууллагуудтай хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлж байна. /Хуулийн 11-р зүйлийн 2/
ХГБХХ-ийн дарга Т.Хонгорзул
4. Хүүхдэд зориулсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сургалт хүмүүжлийн байгууллагын ажлыг дэмжих, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
• Хүүхдийн ордонд 18 төрлийн хөгжлийн хөтөлбөрт 328 хүүхэд хамрагдаж байна.
• Улсад анхдагч болох Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулга байгуулагдан анхны тоглолтоо хийхээр бэлтгэж байна.
5. Онцгой болон хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийг судлан тогтоож тэдний эрх ашгийг хамгаалах арга хэмжээ авах
• Аймгийн хэмжээнд нэн ядуу өрхөд 6700 гаруй хүүхэд амьдарч байгаагаас 640 хүүхэд нь ямар нэг хамгаалах үйлчилгээ хүртэж байна.
• Хөгжлийн хүндэвтэр бэрхшээлтэй 313 хүүхэд байдгаас 7-р сургуульд 62 , Өдөр өнжүүлэх бүлэгт 35, ердийн сургалттай сургуульд 86 хүүхэд хамрагдаж 102 хүүхэд байнгын хэвтэрт , сургуулийн насны 27 хүүхэд сургууль цэцэрлэгт хамрагдаагүй байна. Аймгийн ЗДТГ-аас ХБХ-ийн Найдвар төвд-35.0 сая , ХБХЭЭ-холбооны хөгжлийн төвд 25.0 сая төгрөг шийдвэрлэсэн.
• Хүнд хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлдэг 47 хүүхдийг хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх, нийгэмшүүлэхэд анхаарч, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Хүүхэд хамгааллын “Сайн үйлс” төвтэй хамтран ажиллаж байна.
6. Бүтэн өнчин хүүхдийн Энэрэл асрамжийн төвд 41, Бадамлянхуа асрамжийн төвд 8, Найдвар төвд дауны хам шинжтэй 20, ХБХ-ийн хөгжлийн төвд саажилттай 15 хүүхэд тус тус хамрагдаж өдрийн үйлчилгээ авч байна.
7. Төөрсөн болон орон гэрээсээ дайжсан болон бусад шалтгаанаар эцэг эх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн хараа хяналтаас гадуур байгаа хүүхдийг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд эцэг эх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, сургууль цагдаагийн болон бусад байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэнийг татан оролцуулах
• Хүүхэд хамгааллын сайн үйлс төвд орон нутгаас 10,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгон, ТББ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
9. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар иргэн, аж ахуй нэгж байгуулагын санаачилга, хүүхдийн оролцоог хөхүүлэн дэмжих, хүүхдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх
• Засаг даргын захирамжаар "Хүүхэд гэр бүлээ сонсч тулгамдсан асуудлыг нь шийдвэрлэе" аяныг зохион байгуулж, 18 гэр бүлийн 75 хүүхдийн асуудлыг нь шийдвэрлэсэн
• “Сороптимист” клубээс Сайн үйлс төвд 2,6 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийсэн.
10. Онцгой болон хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийн нийгмийн хамгааллын холбогдолтой мэдээллийг Үндэсний статистикийн газраас баталсан аргачлалын дагуу гаргаж, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад өгөх
• Хүүхдийн эрхийн шалгуур үзүүлэлт, аймгийн хүүхдийн аж байдлын судалгааг жил бүр гаргаж, мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж байна.
11. Хүүхэд, гэр бүл, эцэг эх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид зөвлөх, туслах үүрэгтэй нийгмийн ажилтны үйл ажиллагааг дэмжих, арга зүйн удирдлагаар хангах

• Баг, ЕБС-иудын нийгмийн ажилтан, ХТА-ын дунд хүүхэд, гэр бүлийн хамгааллын сургалтыг тогтмол явуулж, арга зүйгээр ханган ажиллаж байна
12. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх

Аймгийн болон сумын Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. /Хуулийн 11-р зүйлийн 2/
1. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах арга хэмжээ авах, энэ талаар гарсан үүсгэл санаачилгыг дэмжих
• Хүүхэд хамгааллын стратеги хэрэгжиж байна.
Аймгийн Хүүхдийн хууль зүйн хороо ажиллаж байна.
• Хамтарсан багт тулгуурлан хүүхдийн эрхийг хангах үйл ажиллагаа идэвхтэй явагддаг
• Хүүхэд хамгааллын орон нутгийн зураглалыг гаргах ажлыг ДЗМОУБ-тай хамтран хэрэгжүүлж байна
2. Хүүхдийг хөгжүүлэх, хамгаалах арга хэмжээний хөтөлбөр боловсруулж , хэрэгжүүлэх, түүний үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх
• Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг, Гэр бүлийн боловсрол олгох, Үндэсний өв уламжлал хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжиж байна.

Цаашид авах шаардлагатай арга хэмжээ:

1.Хүүхдийн байгууллагын ойр орчим архи болон согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ явуулдаг аж ахуйн нэгж, иргэний тусгай зөвшөөрлийг эргэн харах, дахин шинээр зөвшөөрөл олгохгүй байх
2.Орон сууцны зориулалтын байранд үйл ажиллагаа явуулж буй зарим нэг хувийн цэцэрлэгүүдийн орчин нөхцөлийг хуулийн дагуу эргэн шалгаж хяналт тавих
3.Хүүхдийн гадна дотор тоглох орчинг сайжруулах, стандартын дагуу тохижуулах /рс, мөсөн гулгуурын талбай, талбайн тоглоом,парк/
4.Унтаж амрах ор, хөнжил гудас стандартын шаардлага хангаагүй сургалтын анги танхимын байгалийн гэрэлтүүлэг хангалтгүй, дуу хөгжим, биеийн тамирын анги танхимгүй зэрэг зөрчлүүд байгааг эргэн харах

5.Хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлдэг зарим нэг байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин нь хангалтгүй, дагаж мөрдөх журам, хууль тогтоомжийг удаа дараа зөрчсөн аж ахуй нэгж, иргэнд дахин зөвшөөрөл олгохгүй байх /рс/
6.Насанд хүрэгчдийн хүүхдийн эрхийн хамгааллын талаарх эрх зүйн ойлголт мэдлэгийг сайжруулах
7.Хүүхэд хуулиар хамгаалагдсан , эрх үүрэгтэй эрх зүйн субьект гэдгийг ойлгодоггүй, иргэний эрх үүргээ зарим тохиолдолд хангалтгүй биелүүлдэг /Гэрт нь цоожилдог, бага насны хүүхдийг замын хөдөлгөөнд харгалзан дэмжигчгүйгээр оруулдаг гм/
8.Зорилтот бүлгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө төсөв нэмэгдүүлэх / үйлчилгээний зардал /
9.Эцэг эхийн хараа хяналт сул тэнэмэл хүүхдийг нийгэмшүүлдэг, хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийг хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байгаа Тбб-ын зардал төсвийг нэмэгдүүлэх
10.ХБХ-ийн хөгжлийн төвийн байрны асуудлыг шийдвэрлэх
8. Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах, хүүхдийн зориулалтын барилга байгууламжийн ашиглалтанд хяналт тавьж, зориулалтын дагуу ашиглуулах
• Хүүхдийн ордон шинээр баригдсанаар 18 төрлийн хөгжлийн хөтөлбөрт 328 хүүхэд хамрагдаж байна.
• Цэцэрлэгийн зориулалтаар баригдсан байрыг суллан, зориулалтын дагуу ашигласнаар 1000 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломж бүрдсэн
• 2013 онд амжилт гаргасан 40 гаруй хүүхдэд 21,0 сая төгрөгийн урамшуулал олгож, 2014 оны хүүхдүүдийг спорт, урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцоход нь орон нутгаас 35,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна.
Хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлдэг зарим нэг байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин нь хангалтгүй, дагаж мөрдөх журам, хууль тогтоомжийг удаа дараа зөрчсөн аж ахуй нэгж, иргэнд дахин зөвшөөрөл олгохгүй байх /рс/
Насанд хүрэгчдийн хүүхдийн эрхийн хамгааллын талаарх эрх зүйн ойлголт мэдлэгийг сайжруулах
Хүүхэд хуулиар хамгаалагдсан , эрх үүрэгтэй эрх зүйн субьект гэдгийг ойлгодоггүй, иргэний эрх үүргээ зарим тохиолдолд хангалтгүй биелүүлдэг /Гэрт нь цоожилдог, бага насны хүүхдийг замын хөдөлгөөнд харгалзан дэмжигчгүйгээр оруулдаг гм/
Зорилтот бүлгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө төсөв нэмэгдүүлэх / үйлчилгээний зардал /
Эцэг эхийн хараа хяналт сул тэнэмэл хүүхдийг нийгэмшүүлдэг, хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийг хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байгаа ТББ-ын зардал төсвийг нэмэгдүүлэх
ХБХ-ийн хөгжлийн төвийн байрны асуудлыг шийдвэрлэх


Хүүхэд, гэр бүл, эцэг эх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид зөвлөх, туслах үүрэгтэй нийгмийн ажилтны үйл ажиллагааг дэмжих, арга зүйн удирдлагаар хангах
Баг, ЕБС-иудын нийгмийн ажилтан, ХТА-ын дунд хүүхэд, гэр бүлийн хамгааллын сургалтыг тогтмол явуулж, арга зүйгээр ханган ажиллаж байна
хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх


Бүтэн өнчин хүүхдийн Энэрэл асрамжийн төвд 41, Бадамлянхуа асрамжийн төвд 8, Найдвар төвд дауны хам шинжтэй 20, ХБХ-ийн хөгжлийн төвд саажилттай 15 хүүхэд тус тус хамрагдаж өдрийн үйлчилгээ авч байна.
Төөрсөн болон орон гэрээсээ дайжсан болон бусад шалтгаанаар эцэг эх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн хараа хяналтаас гадуур байгаа хүүхдийг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд эцэг эх асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, сургууль цагдаагийн болон бусад байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэнийг татан оролцуулах
Хүүхэд хамгааллын сайн үйлс төвд орон нутгаас 10,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгон, ТББ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.


Онцгой болон хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийг судлан тогтоож тэдний эрх ашгийг хамгаалах арга хэмжээ авах
Аймгийн хэмжээнд нэн ядуу өрхөд 6700 гаруй хүүхэд амьдарч байãààãààñ 640 хүүхэд нь ямар нэг хамгаалах үйлчилгээ хүртэж байна.
Хөгжлийн хүндэвтэр бэрхшээлтэй 313 хүүхэд байдгаас 7-р сургуульд 62 , Өдөр өнжүүлэх бүлэгт 35, ердийн сургалттай сургуульд 86 хүүхэд хамрагдаж 102 хүүхэд байнгын хэвтэрт , сургуулийн насны 27 хүүхэд сургууль цэцэрлэгт хамрагдаагүй байна. Аймгийн ЗДТГ-аас ХБХ-ийн Найдвар төвд-35.0 сая , ХБХЭЭ-холбооны хөгжлийн төвд 25.0 сая төгрөг шийдвэрлэсэн.
Хүнд хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлдэг 47 хүүхдийг хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх, нийгэмшүүлэхэд анхаарч, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Хүүхэд хамгааллын “Сайн үйлс” төвтэй хамтран ажиллаж байна.


Хүүхдэд зориулсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сургалт хүмүүжлийн байгууллагын ажлыг дэмжих, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Хүүхдийн ордонд 18 төрлийн хөгжлийн хөтөлбөрт 328 хүүхэд хамрагдаж байна.
Улсад анхдагч болох Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулга байгуулагдан анхны тоглолтоо хийхээр бэлтгэж байна.


Хүүхдийг хөгжүүлэх, хамгаалах чиг үүрэг бүхий хүүхдийн сургалт, соёл хүмүүжил, амралт, хэвлэл мэдээллийн болон халамжлан хүмүүжүүлэх, асарч сувилах ,түр саатуулах байгууллагыг байгуулах, татан буулгах, өөрчлөх асуудлыг шийдвэрлэх, үйл ажиллагааг нь хянаж шалгах
Янзага зусланд 2013 онд орон нутгаас 80,0 сая хөрөнгө оруулалт хийгдсэнээр шинэ байрууд баригдаж, 1 ээлжиндээ 100 хүлээж авах боломжтой болсон.
Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг хамгаалах, түр байршуулах байрыг шинээр бий болгосон
Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн 5 байгууллагуудтай гэрээтэй ажиллаж байна


Хуулинд заасан эдгээр язгуур эрх ашгийг хамгаалах талаар Аймаг, сумын Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртээ талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж заасны дагуу Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсээс холбогдох байгууллагуудтай хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлж байна. /Хуулийн 11-р зүйлийн 2/

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар иргэн, аж ахуй нэгж байгуулагын санаачилга, хүүхдийн оролцоог хөхүүлэн дэмжих, хүүхдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх
Засаг даргын захирамжаар "Хүүхэд гэр бүлээ сонсч тулгамдсан асуудлыг нь шийдвэрлэе" аяныг зохион байгуулж, 18 гэр бүлийн 75 хүүхдийн асуудлыг нь шийдвэрлэсэн
“Сороптимист” клубээс Сайн үйлс төвд 2,6 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээ хийсэн.
Онцгой болон хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийн нийгмийн хамгааллын холбогдолтой мэдээллийг Үндэсний статистикийн газраас баталсан аргачлалын дагуу гаргаж, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад өгөх
Хүүхдийн эрхийн шалгуур үзүүлэлт, аймгийн хүүхдийн аж байдлын судалгааг жил бүр гаргаж, мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж байна.


Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах, хүүхдийн зориулалтын барилга байгууламжийн ашиглалтанд хяналт тавьж, зориулалтын дагуу ашиглуулах
Хүүхдийн ордон шинээр баригдсанаар 18 төрлийн хөгжлийн хөтөлбөрт 328 хүүхэд хамрагдаж байна.
Цэцэрлэгийн зориулалтаар баригдсан байрыг суллан, зориулалтын дагуу ашигласнаар 1000 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломж бүрдсэн
2013 онд амжилт гаргасан 40 гаруй хүүхдэд 21,0 сая төгрөгийн урамшуулал олгож, 2014 оны хүүхдүүдийг спорт, урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцоход нь орон нутгаас 35,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна.


Монгол улс 1990 онд Хүүхдийн эрхийн конвенцид нэгдэн орж, 1996 онд “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”-ийг баталснаар хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль эрх зүйн үндэс бүрдэж эхэлсэн. “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль”-д хүүхдийн эрхийг 4 зүйлээр зүйлчлэн заасан байдаг.
Хүүхдийн амьдрах эрх / Хуулийн 5-р зүйл /
Хүүхдийн хөгжих эрх /Хуулийн 6-р зүйл /
Хүүхдийн хамгаалуулах эрх /Хуулийн 7-р зүйл /
Хүүхэд нийгмийн амьдралд оролцох эрх /8-р зүйл /

Цаашид авах шаардлагатай арга хэмжээ:


Хүүхдийн байгууллагын ойр орчим архи болон согтууруулах ундаагаар үйлчилгээ явуулдаг аж ахуйн нэгж, иргэний тусгай зөвшөөрлийг эргэн харах, дахин шинээр зөвшөөрөл олгохгүй байх
Орон сууцны зориулалтын байранд үйл ажиллагаа явуулж буй зарим нэг хувийн цэцэрлэгүүдийн орчин нөхцөлийг хуулийн дагуу эргэн шалгаж хяналт тавих
Хүүхдийн гадна дотор тоглох орчинг сайжруулах, стандартын дагуу тохижуулах /рс, мөсөн гулгуурын талбай, талбайн тоглоом,парк/
Унтаж амрах ор, хөнжил гудас стандартын шаардлага хангаагүй сургалтын анги танхимын байгалийн гэрэлтүүлэг хангалтгүй, дуу хөгжим, биеийн тамирын анги танхимгүй зэрэг зөрчлүүд байгааг эргэн харах


Аймгийн болон сумын Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. /Хуулийн 11-р зүйлийн 2/

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах арга хэмжээ авах, энэ талаар гарсан үүсгэл санаачилгыг дэмжих
Хүүхэд хамгааллын стратеги хэрэгжиж байна.
Хамтарсан багт тулгуурлан хүүхдийн эрхийг хангах үйл ажиллагаа идэвхтэй явагддаг
Хүүхэд хамгааллын орон нутгийн зураглалыг гаргах ажлыг ДЗМОУБ-тай хамтран хэрэгжүүлж байна
Хүүхдийг хөгжүүлэх ,хамгаалах арга хэмжээний хөтөлбөр боловсруулж , хэрэгжүүлэх, түүний үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх
Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг, Гэр бүлийн боловсрол олгох, Үндэсний өв уламжлал хөтөлбөрүүд амжилттай хэрэгжиж байна.


Хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлдэг зарим нэг байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин нь хангалтгүй, дагаж мөрдөх журам, хууль тогтоомжийг удаа дараа зөрчсөн аж ахуй нэгж, иргэнд дахин зөвшөөрөл олгохгүй байх /рс/
Насанд хүрэгчдийн хүүхдийн эрхийн хамгааллын талаарх эрх зүйн ойлголт мэдлэгийг сайжруулах
Хүүхэд хуулиар хамгаалагдсан , эрх үүрэгтэй эрх зүйн субьект гэдгийг ойлгодоггүй, иргэний эрх үүргээ зарим тохиолдолд хангалтгүй биелүүлдэг /Гэрт нь цоожилдог, бага насны хүүхдийг замын хөдөлгөөнд харгалзан дэмжигчгүйгээр оруулдаг гм/
Зорилтот бүлгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө төсөв нэмэгдүүлэх / үйлчилгээний зардал /
Эцэг эхийн хараа хяналт сул тэнэмэл хүүхдийг нийгэмшүүлдэг, хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийг хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байгаа ТББ-ын зардал төсвийг нэмэгдүүлэх
ХБХ-ийн хөгжлийн төвийн байрны асуудлыг шийдвэрлэх


Хуулинд заасан эдгээр язгуур эрх ашгийг хамгаалах талаар Аймаг, сумын Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртээ талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэж заасны дагуу Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсээс холбогдох байгууллагуудтай хамтран дараах ажлуудыг хэрэгжүүлж байна. /Хуулийн 11-р зүйлийн 2/
Full transcript