Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ

No description
by

М. Урангоо

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ
ГАЗАР; ХУГАЦАА; СУБЬЕКТ; ЗАРЧИМ
Үүргийн харилцаа нь нийгэмд бий болж байдаг. Тиймээс уг харилцааг зохицуулахын тулд төрөөс тогтоосон хэм хэмжээнүүдийн нийлбэр цогцыг үүргийн эрх зүй гэнэ.
Үүргийн эрхзүй
Үүргийн
эрхзүй
Ерөнхий
Тусгай
нийтлэг үндэслэл хамаарна. Үүргийн ойлголт, тогтолцоо, үүргийн тухай төрөл, үүргийн субъект, үүрэг үүсэх, өөрчилгдөх, дуусгавар болох үндэслэл, үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга зам, үүрэг гүйцэтгэхэхэд саад болох нөхцөл байдал, хохирол арилгах нөхцөл журам зэргийг авч үзнэ
гэрээнээс үүссэн үүргүүд болон иргэний хуульд заасан бусад үүрэг орно.
Үүргийн
субьект
Үүрэг гүйцэтгүүлэгч
Үүрэг хүлээгч
Субъект нь үүргийн эрх зүйн харилцаанд оролцогчдыг үүрэг гүйцэтгэгч буюу хүлээгч, үүрэг гүйцэтгүүлэгч гэх ба тодорхой төрлийн харилцаанд өөр өөр байна.
Жишээ нь худалдагч-худалдан авагч.
Үүргийн субъектүүдийн эрх үүргийн харьцаагаар нь үүргийг:

нэг талын үүрэг /нэг тал нь эрхтэй, нөгөө тал нь үүрэгтэй/
харилцан хүлээсэн үүрэг /хоёулаа эрхтэй, үүрэгтэй/
энгийн үүрэг /нэг тал нь гагцхүү эрхтэй нөгөө тал нь үүрэгтэй/ гэм хор учруулах
нийлмэл үүрэг /талууд харилцан үүрэгтэй байдаг үүргийг нийлмэл үүрэг гэнэ/
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР
Үүргийн төрөлд нийцүүлэн тухайн үүргийг хаана гүйцэтгэхийг шийдвэрлэнэ
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА
Үүргийг заасан хугацаандаа, эсвэл заасан хугацаанаас өмнө гүйцэтгэж дууссан байх шаардлагатай
Хууль, хэлцэл буюу шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон хугацааг хуанлийн он, сар, өдөр, гаригаар буюу жил, улирал, сар, долоо хоног, хоног, цагаар тодорхойлно.
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАРЧИМ
Үүрэг гүйцэтгэх явцад талууд зайлшгүй дагаж мөрдвөл зохих шаардлага буюу удирдлага болговол зохих үндсэн эхлэл, үзэл бодлыг үүрэг гүйцэтгэх зарчим гэнэ.
Үүрэг гүйцэтгэх зарчимууд

үүргийг бодитой гүйцэтгэх
үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэх
үүрэг гүйцэтгэхэд хамтран ажиллах харилцан туслалцах
үүрэг гүйцэтгэхэд арвилан хэмжилтийн зарчмуудын тус тус хамааруулан авч үздэг.
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа
Нэг этгээд үүрэг хүлээгч, нөгөө этгээд үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн ашиг сонирхолд нийцсэн тодорхой үйлдэл хийх /эд хөрөнгө шилжүүлэх, мөнгө төлөх, ажил гүйцэтгэх, туслалцаа үзүүлэх гэх мэт/ буюу тодорхой үйлдэл хийхээс татгалзах үүрэг хүлээсэн, үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь үүрэг хүлээгчээс үүргээ гүйцэтгэхийг шаардах эрх бүхий иргэний эрх зүйн эд хөрөнгийн харьцангуй харилцаа юм.
ҮҮРЭГ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Full transcript