Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The road to

No description
by

li de groot

on 15 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The road to

Context, Cijfers & feiten
TGV
Tech/pall/neuro/wond/long/dementie
22 mw / .. fte

Nachtzorg

Routezorg & Blokzorg
Gepland & ongepland

Strategie STMR & Vitras
Systeemaanbieder

Specialistische verpleging 24/7

Regionale trekkersrol (regievoerder)
(virtueel) expertisecentrum
Kansen
Nieuw bekostigingssysteem; 4 Betaaltitels
Inkoopafspraken 2018 ligt nadruk op regionaal maatwerk, meerjarenafspraken en innovatie
2025> 350.000 cliënten (ouderen en chronisch zieken) = stijging 30%
Verschuiving specialistische zorg 2e naar 1e lijn> ziekenhuisverplaatste zorg thuis of ELV
Detacheren en vermarkten expertise
Brede scala aan zorgprofessionals op (complexe) zorgvraag cliënt > vertrouwen cliënten/verwijzers
Bedreigingen
Integraal tarief nachtzorg
MSVT-hoog onderdeel integraal tarief
ZV contracteren in 2018 geen zorgaanbieders die alleen wijkverpleegkundige zorg aanbieden
See - Feel - Change
Versterking van de samenwerking in de eerste lijn waardoor betere 24/7 thuiszorg geboden wordt voor mensen waarbij multidisciplinaire inzet noodzakelijk is.
Voorstel transitie samenwerking in de regio STMR-VITRAS > integraal aanpak (shared savings) ZV & ZA
Bundeling van kennis en specialistische 24/7 zorg van alle zorgaanbieders (white label)
Zorgverzekeraars concreet plan aanbieden voorafgaand inkooponderhandelingen>lead pakken
Regionaal opereren door co-creaties stakeholders, collega zorgaanbieders en financierders
E-health integreren
Stoppen met afspreken samen te werken, maar doen > exit overlegoerwouden
Expertise vermarkten en inzet verpleegkundig specialisme en gesp. vpk> expertisecentrum (ook buiten de ZV-paden wandelen)
Aparte prestatiebekostiging ZV
Bedrijfskundige aanpak
Winst
De organisaties kunnen hun focus leggen op de wijkverpleging
Kostenbesparing door minder management
Extra inkomsten door detachering & verkoop expertise
Inhoudsdeskundigen nemen de regie over het ontwikkelen van zorgpaden
White label biedt kans op shared savings model: drukt de kosten medewerkers
Good practice = financiering ZV (zie inkoop beleid Menzis 2018)
(minder reistijd, hoge dichtheid klanten, expertise dichtbij> flexibel anticiperen 24/7 zorgvraag en veiligheid klant

De weg naar toekomstbestendige
hoogwaardige specialistische 24/7 thuiszorg in de regio
Met regionale coalities van zorgaanbieders die met elkaar bereid zijn om waardegerichte afspraken te maken, gaan we graag meerjarenafspraken aan
* integraal tarief nachtzorg & TGV = • Door integraal tarief stoten sommige concurrenten deze zorg af. Gezien de substitutie urgentie zal hoogwaardige 24 uurs zorg in de eerste lijn alleen maar toenemen
HOE?
Verhogen expertise & taakherschikking medewerkers organisatiebreed

Integreren nacht & TGV > hoogwaardig 24/7 thuiszorg
Expertise netwerk inrichten met stakeholders, zorgaanbieders en financierders
Voorstel regiomanagement presenteren inkoopafspraken ZV


Aansluiten allianties; Zorgcirkel, Trazor, ....
alle initiatieven
Full transcript