Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

No description
by

Nucharin Nonthaboon

on 6 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อครั้น
ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ไปนมัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โดยเสด็จทางชลมารคออกจากอยุธยา
ไปตามแม่น้ำลพบุรี แล้วเสด็จทาง
สถลมารคไปตามถนนส่องกล้องจนถึง
พระพุทธบาท บทนิพนธ์จึงมี 2 ตอน
คือ 1 กาพย์เห่เรือ เป็นช่วงเสด็จชลมารค
2 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

ความเป็นมา
ผลงานพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ลักษณะคำประพันธ์
ประวัติผู้แต่ง
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง
เป็นพระโอรสองค์ที่ 1 ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
เมื่อพระราชบิดาขึ้นครองราชย์ได้สถาปนาตั้ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรเป็นเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์
มีพระนิสัยเป็นกวีอย่างสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงดุดันเหมือนสมเด็จพระเจ้าเสือ
ทรงใช้พระแสงดาบไล่ฟันกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ซึ่งดำรงเพศเป็น ภิกษุ จนเป็นเหตุให้ต้องหนีไป ผนวชอยู่เป็นเวลา 2 ปี
ขณะที่ทรงหนีไปผนวชนั้น ได้ทรงนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับ ศาสนา 2 เรื่องคือนันโทปนันทสูตรคำหลวงกับพระมาลัยคำหลวง
กรมหมื่นสุนทรเทพทรงผูกอาฆาตนำความกราบบังคมทูลว่า ทรงเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวาลซึ่งเป็นพระสนมในพระราชบิดา เป็นเหตุให้ต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์
ธารทองแดง คืออะไรนะ ?
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรงพระนิพนธ์กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดงเล่าเรื่องการเดินทางไป
พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและได้พรรณนาถึง
ธรรมชาติอันน่าตื่นตาที่ได้พบเห็นตลอดทาง นับเป็นวรรณคดีที่มีชีวิตชีวา
บทเห่กากี เห่บทสังวาส เห่ครวญและเพลงยาว
นันโทปนันสูตรคำหลวง
กาพย์เห่เรือ
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
พระมาลัยคำหลวง
กาพย์ห่องโคลงนิราศธารโศก
พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะ เถระ ไปปราบพญานาค อันมีนาม นันโทปนันทะ ให้คลายทิฏฐิมานะลง
ขึ้นต้นด้วยกาพย์ยานี 1 บท แล้วตามด้วยโคลงสี่สุภาพ 1 บทใจความเหมือนกัน กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง นั้นมีกาพย์ยานีและโคลงสี่สุภาพรวม 108 คู่ และโคลงปิดท้ายมี 2 บท
ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู
หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทู่หนูมูทู
ดูงูขู่ฝูดฝู้ พรูพรู
หนูสู่รูงูงู สุดสู้
งูสู้หนูหนูสู้ งูอยู่
หนูรู้งูงูรู้ รูปถู้มูทู
เรื่องย่อ
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงดำเนินเรื่องตามแบบฉบับของนิราศ
พรรณนาถึงการเดินทาง เนื้อเรื่องพรรณนาการตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทางสถลมารค
ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
จากท่าเจ้าสนุก ผ่านตำบลธารทองแดง ซึ่งมีธารเล็กๆ สายหนึ่งชื่อว่า"ธารทองแดง" อันเป็นที่ตั้งของพระตำหนักธารเกษม ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน จนถึงเขาพระพุทธบาท

การดำเนินเรื่อง
เริ่มด้วยการพรรณนาชมขบวนเสด็จ จากนั้นชมสัตว์นานาชนิด และพรรณไม้สกุลต่างๆ สะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์พรรณนาสัตว์บก และสัตว์น้ำ 17 บท ส่วนตอนท้ายเรื่องจะบอกประวัติและพระประสงในการแต่ง 3 บท
เนื้อหาที่คัดมาให้นักเรียนได้เรียนมี24บทเริ่มด้วยการพรรณนาลักษณะของขบวนเสด็จตอนต้นเรื่อง จำนวน 4 บท
งูเขียวรัดตุ๊กแก ตุ๊กแกแก่คางแข็งขยัน
กัดงูงูยิ่งพัน อ้าปากง่วงล้วงตับกิน
งูเขียวแลเหลื้อมพ่น พิษพลัน
ตุ๊กแกคางแข็งขยัน คาบไว้
กัดงูงูเร่งพัน ขนดเครียด
ปากอ้างูจึงได้ ลากล้วงตับกิน

ถอดคำประพันธ
: งูเขียวตัวเป็นเงามันแต่ไม่มีพิษ ถูกตุ๊กแกคาบไว้ ในขณะเดียวกันงูเขียว
ก็รัดตุ๊กแกจนต้องอ้าปาก และเข้าไปล้วงตับตุ๊กแกกินเป็นอาหาร
ไก่ฟ้าอ้าสดแสง หัวสุกแดงแทงเดือยแนม
ปีกหางต่างสีแกม สีแต้มต่างอย่างวาดเขียน
ไก่ฟ้าหน้าก่ำกล้า ปากแหลม
หัวแดงเดือยแนม เนื่องแข้ง
ปีกหางต่างสีแกม ลายลวด
ตัวด่างอย่างคนแกล้ง แต่งแต้มขีดเขียน

ถอดคำประพันธ์
:ไก่ฟ้าหน้าสุกใสมีปากแหลม หัวมีสีแดง กำลังแทงเดือยขึ้นมา ปีกหางและลำตัวมีลวดลายงามเหมือนอย่างคนแกล้งแต่งสีให้มัน
ขอบใจที่ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ
Full transcript