Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I-TALC, Lithuania

No description
by

S F

on 1 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I-TALC, Lithuania

I- TALC: nepamirštama mūsų kelionė
II. Kovo 16-20 d.d 2015: IKT mokytojų mokymai Lietuvoje
III. Pirmoji kalbų stovykla Makedonijoje,
gegužės 11-20 d.d. 2015
IV. Antrasis tarptautinis partnerių sustikimas Rumunijoje, birželio 8-12 d.d. 2015
VIII. Paskutinis tarptautinis vizitas Lietuvoje
1. Pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas Sitijoje, Graikija
Sausio 19-23 d.d. 2015
V. Antroji kalbų stovykla Čekijos respublikoje, gegužės 9-18 d.d. 2016
VII. Trečioji kalbų stovykla Ispanijoje
Kovo 6-17 d.d. 2017
VI. Trečiasis tarptautinis susitikimas Paryžiuje, Pranūzija gegužės 29 - birželio 4 2016

Inovatyvios technologijos aktyviai kalbų klasei, tai trejų metų ERASMUS+ KA2 strateginė mokyklų partnerystė, kurioje dalyvavo aštuonios vidurinės mokyklos iš Čekijos Respublikos, Prancūzijos, Graikijos, Makedonijos, Rumunijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos.
I-TALC
Projekto metu buvo siekiama pagerinti mūsų mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į užsienio kalbų mokymąsi, suteikta galimybė ugdyti kalbinės komunikacijos kompetenciją, taikant inovatyvias technologijas bei patrauklius ugdymo(si) metodus; susipažinti su kaimyninėmis Europos šalimis, atrasti Europos kultūrą savo gimtajame krašte, pristatyti savo pačių kultūrą, praplėsti kultūrinius horizontus bei stiprinti savo europietišką pilietiškumą.
Projekto koordinatoriai ir jų mokyklų vadovai susitiko Graikijoje. Vizito metu vyko diskusijos apie projekto veiklas, sukurti vertinimo klausimynai, aptartas kalbų stovyklų organizavimas bei priimti sprendimai dėl projektinių veiklų sklaidos – internetinio puslapio kūrimo.
Po vizito Graikijoje ir prieš mokytojų mokymus Lietuvoje:
Užsienio(anglų) kalbos mokytojai, mokiniai ir jų tėvai dalyvavo apklausoje apie jų IKT kompetencijas bei šio projekto lūkesčius.
Mokytojai įvertino mokinių kalbinius įgūdžius.
Projekto santrauka buvo išversta į lietuvių kalbą.
Projekto koordinatorius pristatė projektą mokyklos ir miesto bendruomenei, informacija patalpinta mokyklos internetiniame puslapyje.
Mokiniai kūrė video pristatymus apie savo mokyklą ir miestą.
Mokykloje sukurtas Erasmus stendas, kuriame patalpinta informacija apie projekte dalyvaujančias šalis.
Startavo oficialus projekto internetinis puslapis http://i-talc.eu , koordinatoriai gavo prisijungimus.
France
Turkija
Čekijos respublika
Ispanija
Makedonija
Rumunija
Graikija
Pirmojo vertinimo rezultatai patalpinti internetiniame puslapyje
Partneriai kūrė skaitmeninius pristatymus apie projekto šalis
Organizavo video konferencijas
Mokytojai ruošė pamokų planus kalbų stovyklai
Buvo sukurtas ir atspausdintas kalbų stovyklai skirtas bukletas, o pamokos iš anksto patalpintos internetiniame puslapyje.
Mokinių grupės sukūrė po 5 trumpus scenarijus naudojant Plotagon programą ir patalpino Edmodo platformoje.
Plotagon
Video konferencijos
Kalbų stovyklos metu mokiniai buvo įtraukti į įvairias veiklas grupėse, tokias kaip kalbos ir dramos pamokas, teatro ir muzikos pasirodymus, sporto varžybas, fotografijų ir šokio konkursus.
Jie patobulino anglų kalbos komunikacinius įgūdžius, tapo drąsesni bendraujant su kitos šalies bendraamžiais diskutuojant jiems aktualiomis temomis. Taip pat pagerino tarpasmeninius santykius, susirado naujų draugų bei išsiugdė empatinius bendravimo įgūdžius.
Kalbų stovyklos dėka mokiniai tapo lankstesni, tolerantiškesni, pagerino darbo komandoje įgūdžius, sėkmingai ieškojo kūrybinių problemų sprendimo būdų.

Po kalbų stovyklos Makedonijoje ir prieš tarptautinį susitikimą Rumunijoje
Po kalbų stovyklos mokiniai pildė grįžtamojo ryšio klausimynus.
Mokytojai vertino mokinių kalbinių įgūdžių kompetencijas po kalbų stovyklos, taip pat buvo įvertintas jų elgesys stovyklos metu bei socialiniai įgūdžių pokytis.
Šalies projekto koordinatorius pateikė mokiniams kalbinių įgūdžių vertinimo klausimyną taikomą metų laikotarpiui.
Rezultatai patalpinti projekto internetiniame puslapyje.
Pamokos naudojant IKT priemones, kurios buvo pristatytos mokymų metu Lietuvoje buvo patalpintos projekto internetiniame puslapyje
Video, foto galerija ir pranešimai apie stovyklą taip pat patalpinti internetiniame puslapyje.
Šio susitikimo metu dalyviai:
įvertino projekto eigą bei pirmą kalbų stovyklą Makedonijoje
suplanavo antros kalbų stovyklos, kuri vyko Čekijos respublikoje veiklas
vedė pamokas mokiniams, turintiems klausos negalią ir
buvo aktyviai įtraukti į visas siūlomas edukacines, kultūrines veiklas, organizuotas Rumunijos projekto koordinatoriaus bei mokyklos bendruomenės .
Projekto sklaida buvo vykdoma tarptautinės konferencijos "Erasmus programų vaidmuo ir svarba Rumunijos ugdymo įstaigose" metu. Lietuvos atstovai taip pat skaitė pranešimus.

Po vizito Rumunijoje ir prieš antrąją kalbų stovyklą Čekijos respublikoje
Buvo vedamos pamokos, užsiėmimai laikinosioms projekto grupėms.
Projekto šalys keitėsi sukurtais pristatymais
Vyko dvišalės video konferencijos
Organizuotas projekto logo konkursas mokykloje. Kiekviena šalis išrinko savo 2 logo, po to vyko mokinių balsavimas internetu.
Ispanijos sukurtas logo surinkęs daugiausiai balsų buvo paskelbtas oficialiu projekto logo simboliu.
Erasmus kampas
Lietuva
Mokiniai entuziastingai dalyvavo visose veiklose, rodė didžiulį susidomėjimą pamokomis, bendraudami su bendraamžiais, ugdydami savo socialinius ir kalbinius įgūdžius, įgydami naują kultūrinę patirtį. Jie taip pat išmoko dirbti grupėmis tam, kad sėkmingai galėtų sukurti šokių pasirodymus, sukurtų savo grupės vaidinimą ar gražias nuotraukas, laimėtų sporto varžybose, dalyvautų olimpinėse komandinėse žaidynėse. Šios kalbų stovyklos dėka, atlikdami tam tikras veiklas, jie taip pat ugdėsi suvokimą apie draugišką aplinką.
Po tarptautinio vizito Prancūzijoje ir prieš kalbų stovyklą Ispanijoje
Buvo vertinama mokinių kalbinių įgūdžių pažanga
Šalies projekto koordinatorius patalpino kalbinių kompetencijų vertinimo klausimyną internete.
Šalys toliau keitėsi sukurtais pristatymais ir rengė video konferencijas.
Mokytojų sukurtos naujos pamokos patalpinamos projekto internetiniame puslapyje.
Projekto koordinatoriai kartą per mėnesį dalyvauja Skype susitikimuose ir aptaria visas projekto veiklas, einamuosius klausimus.
Paruoštos naujos veiklos bei pamokos kalbų stovyklai Ispanijoje.
Sukurtas stovyklos vertinimo klausimynas.

Po kalbų stovyklos Čekijos respublikoje ir prieš tarptautinį susitikimą Paryžiuje, Prancūzija
Pranešimas apie kalbų stovyklą Čekijos respublikoje patalpintas projekto internetiniame puslapyje.
užpildytas klausimynas mokinių ir mokytojų, dalyvavusių stovykloje, .
Rezultatai patalpinti projekto internetiniame puslapyje.
Sukurtas video apie kalbų stovyklą.
Projekto Erasmus daina publikuojama oficialiai.

Partneriai dalinosi projekto įgyvendinimo veiklomis, gerąja patirtimi
Buvo įvertintos kalbų stovyklos sėkmės ir tobulintos sritys
Paruoštos veiklos ir klausimynai skirti kalbų stovyklai Ispanijoje
Dalyviai vedė pamokas
Dalinosi mokymo gerąja patirtimi
Sutarė kokius IT priemones taikys ir naudos paskutiniu projekto vykdymo metu.

Po mokymų Lietuvoje ir prieš pirmą kalbų stovyklą Makedonijoje
Mokymų dalyviai tobulino IKT kompetencijas. Jie išmoko naudotis nuotraukomis, video, judančia animacija, išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, įgyvendinti netradicinės klasės modelį, patalpinti bei dalintis visa sukurta medžiaga projekto internetiniame puslapyje.
Dalyviai sutarė: - sukurti bendravimo platformas projekto dalyviams: tiek mokiniams, tiek mokytojams naudojant Edmondo; - kurti trumpus pasakojimus naudojant Plotagon; - kurti pristatymus apie projekto partnerinę šalį bei keistis informacija prieš vykdant video konferenciją su ja.
Official website: http://i-talc.eu/
Dalyviai aktyviai dalyvavo visose numatytose veiklose:
Anglų kalbos pamokos
Užsienio (ispanų,graikų) ir ženklų kalbos pamokos
Drama
Amatų dirbtuvės
Sportinė veikla
Choras
Nuotraukų konkursas
Talentų šou
Sodininkystė
Flamenko pamokos
Kultūriniai vizitai
Dalyviai turėjo galimybę aptarti, planuoti ir užbaigti šias veiklas:
Kalbų stovyklos Ispanijoje vertinimas
Viso projekto įvertinimas
Mokinių kalbinių įgūdžių vertinimas projekto pabaigoje
Vertinimo klausimynų pateikimas
Projekto sklaida
MT platforma
Galutinės ataskaitos pateikimas

Official video of the camp
oficialus projekto internetinis puslapis
Full transcript