Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Poesi

No description
by

Malin Arvidsson

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Poesi

Poesi
"Poesin är själens språk, heter det. Endast med dess hjälp kan vi finna ord för det som rör sig djupast inom oss. Men poesin är i lika hög grad kroppens och sinnenas språk. I sina rytmer följer den våra andetag och hjärtats slag och med sina bilder för den samman förnimmelser och intryck. Genom sin förmåga att komprimera både tid och rum kan det poetiska nuet också innesluta en hel värld."
Snälla poesiskolan
Vad skiljer poesi från andra slags texter, enligt Anna Hallberg?

"Respekten för det skrivna ordet är enorm", skriver hon. Vad menar hon, och varför ställer denna respekt till det för oss när vi läser poesi?

Vad är det för slags delaktighet som Hallberg syftar på i slutet av artikeln? Hur är man delaktig i läsningen av poesi?
Skriv en dikt på tre rader som berättar något om det du tänker på eller känner precis just nu.
Skriv!
Hmm...Se hur jag sitter
som en uppdragen eka.
Här är jag lycklig.
Koncentration
Diskutera
1. Vad är det som gör diktjaget så lycklig i Tranströmers haiku?

2. Tranströmer är känd för sitt bildspråk. Vilken stilfigur använder han i den här haikun? Kan du känna igen dig i bilden och känslan som dikten målar upp?
"Idag ska vi hålla på med poesi!", utbrister svenskläraren glatt i början av lektionen. Vad tänker och känner du då/nu??
Diskutera!
Ta ett papper och en penna, skriv i en minut vad du känner.

Efter en minut, jämför med övriga i gruppen.


Lugnt kommer inga i dag tårar
pjälkar persiennerna
Jämnt svävande inga
stödstrukturer i rummet
Ingen väggmelankoli
Kroppen begriplig
inte i sig
Fuskar mindre
Alla i själen trådar
Klara skön
Som ingen fattar
Lyrik
Staffan Bergsten, "Den svenska poesins historia"
Några kännetecken enligt Staffan Bergsten:
rytmen i språket är viktig
språkliga bilder förekommer ofta (metaforer etc.)
komprimerade texter
i diktens nu (t.ex. en känsla) kan ofta något mycket större anas (t.ex. en kärlekshistoria)
Tomas Tranströmer
Ann Jäderlund
Diskutera
1. Vilken känsla eller stämning tycker du att Jäderlunds dikt ger uttryck för?

2. Är det någon eller några formuleringar i Jäderlunds dikt som du fastnar särskilt för? Vilka? Varför?

3. Finns det några likheter mellan de två dikterna?
"Id
D
Ta e
I början av 1900-talet
Angrepp på tradidionell konst och litteratur
Humor och respektlöshet
Cut up-teknik
Dadaism
Välj en av dikterna framför er.

Klipp sönder den.

Skapa en ny dikt.
Vanligt med jagform
Diktjag=författaren?
Fantasier, önskedrömmar, andras erfarenheter, egna känslor/upplevelser
Behöver ej vara sanningsenliga

Poeten
Författaren och dennes livssituation
kan ge mer förståelse
behöver inte hjälpa med tolkningen
kan uppleva och njuta ändå!

"Id
D
Ta e
Inget direkt händelseförlopp. Tänk istället på huvudsakligt innehåll: kärlek, naturupplevelser, rädslor, uppbrott från barndomen
Innehåll och motiv
Vad innehåller dikten?Vad beskriver, skildrar eller uttrycker den?
Vilka är diktens motiv?
Vilken känsla eller stämning finns i dikten?
Diktens grundtanke, dess innebörd
Budskap: "Kärlek gör ont"
Motiven gestaltar diktens övergripande tema
Kräver tolkning
Tema
Vad är diktens tema?
Vem har ordet? Diktjaget?
Finns det andra personer? Du, han, hon?
Dikter kan sakna en tydlig röst. En dikt utan "jag" kan bli mer allmängiltig.
Berättarperspektiv och personer
Vad har dikten för berättarperspektiv?
Vilka personer finns med i dikten? Hur är deras relation?
Var öppen för association, känslor, stämningar.
Fastnar du för nåt?
Första mötet
Vilka är dina första reaktioner på dikten?
Vilka tankar och känslor väcker den?
Vad fastnar du särskilt för? Varför just det?
En titel är vald med omsorg.
Kan vara en viktig nyckel till hur dikten kan läsas och tolkas.
Titel
Har dikten en titel?
Hur lyder den?
Hur samspelar den med innehållet?
Istället för att säga att någon är vacker, kan man LIKNA personen vid något vackert. Du är som en ros. Ordet "som" binder ihop.
Liknelse
Hissen luktar som en människa som inte tvättat sig på flera år.
Lukas Moodysson

I det för årstiden mycket milda vädret singlar skator som gamla brev bland äppelträden.
Katarina Kieri
Metafor
Hösten,
En mörkvåt fingervante
som trevar i alla skrymslen.

Fredrik Lindström
Besjälning betyder att man ger liv och själ åt växter, djur eller döda ting, så att de kan känna, tänka och uppföra sig som människor.
Besjälning
Ja nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger, klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -

Karin Boye
Vad är exemplen till höger? Diskutera!
Liknelse, metafor eller besjälning?
a) Nu löser solen sitt blonda hår.

b) Som en spegel glimmar havet.

c) Han är stark som en oxe.

d) Sorgen är ett öppet sår.
Stilfigurer och bildspråk
Istället för att säga "du är som en ros" kan man kort och gott säga "du är en ros". Ordet "som" har strukits och då är det en metafor, ingen liknelse.
Analysera poesi
känna först, tänka sen
motivera med texten

Bildspråk och symboler är väldigt vanliga. Istället för att berätta om en känsla, gestaltar författaren känslan genom en bild.
Symboler, ofta abstrakta som gestaltas av något konkret - fred/vit duva
Språk och stilfigurer
Hur är dikten skriven? Förekommer bilder, symboler eller andra stilfigurer? Vilken effekt skapar de?
Finns det ord som används på ett ovanligt sätt? Finns det nya, påhittade ord? Eller är språket gammaldags?
radbrytning skapar rytm
strofer grupperar raderna
bunden eller fri form?
Formen
Hur är dikten uppbyggd? Är formen bunden eller fri? Hur skapas rytm i dikten? Förekommer rim?
En del har miljöbeskrivningar, andra handlar om miljön, och en del saknar helt miljöbeskrivningar och utspelar sig i ett inre landskap.
Miljö
Var utspelar sig eller pågår dikten? Finns det miljöskildringar?
Begrepp: Motiv - om diktens handling eller innehåll
Begrepp: diktjag
Man sammanför två ord eller led som egentligen motsäger varandra.

Påminner om motsättning men är ett ord eller begrepp
Oxymoron
en mjuk sten
fulsnygg
levande död
Motsatser ställs mot varandra
Motsättning/kontrast
Kärlek och hat
ljus och mörker
värme och kyla
dag och natt
lust och smärta
En konkret bild för något abstrakt. Tecken som representerar något.
Symbol
Vigselring - äktenskap
kors - kristendom
halvmåne - islam
bokstavsrim där ord börjar på samma vokal eller konsonant
Allitteration
Volvos värder varar

Han struttar bland stubbar och stenar

Man upprepar ett ord eller en fras i början av flera meningar efter varandra.
Anafor
Jag driver utåt, jag driver bortåt, jag driver utan mål.
Man ger abstrakta begrepp mänskliga egenskaper
Personifikation
hatets grymma ansikte

ondskan har slagit sina klor i honom

snålheten bedrar visheten
Sista stavelsen låter helt lika i ord som rimmar.
Slutrim
Är det ej kärlek, vad är det jag känner?
Om det är kärlek, säg då vad den är!
Ett gott, som torterar och förtär?
Ett ont, som med så ljuvlig låga bränner?
Ljudhärmande ord
Onomatopoetiska
uttryck
Plask

vov


Gustav Fröding
Bunden form
Versmått - vanlig till början av 1900-talet. Byggs upp av ett antal versfötter.

De fyra vanligaste versfötterna:
Troke´: en betonad + en obetonad (simma)
Jamb: en obetonad + en betonad (vanilj)
Daktyl: en betonad + två obetonade (simmade)
Anapest: två obetonade + en betonad (trolleri)

Tre versmått
Sonett
Fjorton jambiska rader i fyra strofer.
Blankvers

Varje rad består av fem jamber. Inga rim.
Haiku
Sjutton stavelser, tre rader: 5 - 7 - 5.
Full transcript