Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Принципи и методи за управление на СПЗ

No description
by

Galin Tzokov

on 28 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Принципи и методи за управление на СПЗ

Принципи за управление на СПЗ
Произлиза от латинското principum което означава начало основа;
Разглеждат се като основополагащи идеи и правила за поведение на ръководителите при осъществяването на управленските функции;
Принципите на управление се делят на общи и организационно-технологични Общи принципи
Принцип на научната обоснованост – умение да се използват обективните закономерности;
Принцип за системност – управлението да осигурява структурно и функционално единство в организацията;
Принцип за ефективност – максимално постигане на целта във възможно най-кратък срок с минимум разходи;
Организационно-технологични принципи Принцип на демократизъм – участващо управление и обществен консенсус;
Принцип на конкуренция – подържане на конкурентна среда;
Принцип на стимулиране – съчетаване на материални с морални стимули;

Принцип на разделение на труда – функционално разделяне на правата и отговорностите в длъжностни характеристики;
Принцип за йерархичност и децентрализация;


Принцип за оптимално съчетаване на централизация и децентрализация
Принцип на партньорство – между отделните фактори;
Принцип на икономичност – мимимизиране на разходите за администрация и персонал
Методи за управление на СПЗ
Начините, подходите и способите на въздействие върху управлявания обект с оглед на най-ефективно използване на съответния организационен, икономически и социален потенциал.
Прилагат се в единство и съчетание организационно-разпоредителни, икономически и социални методи
Организационно-разпоредителни методи Изразяват се в директно въздействие върху управлявания обект с помощта на разнообразна административна, разпоредителна и организационна дейност;
Използват се в следните разновидности:
въздействие чрез организационното регламентиране: посредством вътрешно организационни нормативни и функционални документи;
чрез способите на методическото инструктиране, разяснения и указания;
организационно нормиране и стандартизиране;
разпоредителни въздействия посредством прилагане на единични разпоредителни актове – заповеди резолюции разпореждания.
Икономически методи Основават се на приоритетно използване в управлението на пазарните закони, регулатори и форми на въздействие върху организацията;
конкурси,
договаряния,
пазарно предлагане на услуги,
икономическо планиране
Социални методи Чрез тях се въздейства върху поведението на участващите в организацията
конкурентност;
убеждение;
традиции;
обмяната на опит;
благотворителност;
толерантност и уважение,
съпреживяване
Методи за групова дискусия за вземане на решения – мозъчна атака, кръгла маса, упражнение за дилетанти
Методи за решаване на конфликти- метод от отклоняване от конфликта, методът на компромиса,методът на сътрудничаството
Методи за проектиране на организационните структури
Методи за анализ на средата
Full transcript