Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MEDYA OKURYAZARLIĞI

No description
by

Büşra Aktepe

on 14 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MEDYA OKURYAZARLIĞI

Medya okuryazarlığı nedir?
Medya okuryazarı nasıl biridir?
Medya okuryazarı ne yapar?
Medya okuryazarlığı ilkeleri Ülkemizde medya okuryazarlığı
Eğitimimizde medya okuryazarlığı
Sosyal Bilgiler ve medya okuryazarlığı


Medya okuryazarlığı nedir?
Neyi, neden izlediğini sorgulamak, verilen mesajın anlamını, bu mesajın hedef kitlesini ve amacını sorgulamaktır.


Hamot ve diğerleri medya okuryazarlığının sosyal bilgiler eğitimcilerini ilgilendiren iki farklı tanımını ortaya koymuşlardır. Bu iki farklı tanım “teknik bir anlayış olarak medya okuryazarlığı” ile “eleştirel bir kuram olarak medya okuryazarlığı” boyutlarından oluşmaktadır.
Teknik bir anlayış olarak medya okuryazarlığı, öğretmenin kitle iletişim araçlarını ders kitabı gibi genel bilgi kaynaklarına alternatif olarak kullanma yeteneğini kapsamaktadır.
Eleştirel bir kuram yaklaşımında ise medya okunması ve eleştirel biçimde analiz edilmesi gereken bir metin olarak görülmektir.


Medya okuryazarı ne yapar?
*Çeşitli bilgi kaynakları arasından ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer.
*Medya ve içerik seçiminde tercihler yapabilir.
*İstediği bilgilere ulaşır.
*Ulaştığı bilgileri anlar.*Elde ettiği bilgilerdeki olumlu-olumsuz, doğru-yanlış, iyi-kötü yönleri tespit eder.
*Gerçekle gösterilen arasındaki farkı fark eder.
*Kendisine sunulan içerikleri eleştirebilir ve onları değiştirebilir.
*Medyayı gerektiğinde ve gerektiği kadar takip edebilir.
*Medyanın olumlu ürünlerinden yararlanır.
*Medyanın olumsuz ürünlerinden korunur.
Medya okuryazarı nasıl biridir?
Medya araçlarını tanır.
Medya araçlarına ulaşır.
Medya mesajlarını anlar.
Medya mesajını değerlendirir
ve çözümler.
Medya okuryazarı iletişim kurar.

MEDYA OKURYAZARLIĞI
ÜLKEMİZDE MEDYA OKURYAZARLIĞI
MEDYA OKURYAZARLIĞI İLKELERİ
*Tüm medya mesajları kurgulanmıştır.
*Medya mesajlarında yaratıcı dil kullanılır.
*Farklı kişiler aynı medya mesajına başka türlü yaşarlar.
*Medyanın temeli kazanç amaçlıdır.
*Medyaya değerler ve farklı bakış açıları yerleştirilmiştir.

EĞİTİMİMİZDE MEDYA OKURYAZARLIĞI
İlköğretim öğrencilerine medya okuryazarlığı becerileri kazandırmak amacıyla 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim altı, yedi ve sekizinci sınıflara haftada bir ders saati ‘Medya Okuryazarlığı’ seçmeli ders olarak konulmuştur. Talim ve Terbiye Kurulu, medya okuryazarlığı dersini, iletişim fakültelerinden ya da basın yayın yüksekokullarından mezun olup, şu anda Milli Eğitim Sistemi içinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin okutmalarını kararlaştırmıştır. Bu karara olarak Medya Okuryazarlığı dersi yaygın olarak sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından okutulmaktadır.


Medya Okuryazarlığı Dersi Taslak
Öğretim Programı ve Öğretmen
Kılavuzu, Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı ile RTÜK Uzmanları
İletişim Bilimleri Uzmanları
tarafından hazırlanmıştır.
Medya Okuryazarlığı içeriği;
İletişim
Kitle İletişimi
Medya
Televizyon
Radyo
Aile, Çocuk ve Televizyon
Gazete ve Dergi
İnternet
gibi her insanın bilmesi gereken temel
konulardan oluşturmaktadır.

SOSYAL BİLGİLER VE MEDYA OKURYAZARLIĞI
Sosyal Bilgilerin tarihsel gelişimi incelendiğinde gazete, radyo, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarının ve güncel olayların öğretimi gibi eğitsel konuların dersin kapsamına girdiği görülür.
Bu konuların Sosyal Bilgiler derslerinin içeriğine girmesi medya okuryazarlığı ile ilişkisini önemli hale getirmiştir.


Günlük yaşam, günlük yaşam içinde meydana gelen toplumsal olaylar; güncel konular demokratik değerleri kazanmış, sorumlu, aktif, düşünen vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bilgiler dersinin kapsamında ele alınmaktadır. Sosyal bilgiler dersi ile öğrencilere kazandırılmaya çalışılan etkili vatandaşlık, yaşamın içindeki güncel olaylara ilişkin farkındalık geliştirmeyi, medyada yer alan haberleri anlamlandırıp, yorumlamayı içerir. Medya okuryazarlığı içeriği gereği sosyal bilgiler dersi kapsamında dolaylı olarak ele alınmakla birlikte ‘Medya Okuryazarlığı’ dersinde doğrudan ele alınmaktadır.

Amaçları
*İlk amacı vatandaşlık eğitimi vermektir.Kitle iletişimin sınırlılıklarına, imkanlarına, güçlü yönlerine ilişkin anlayış elde etmeleri sağlanır.
*Demokratik bireyler olmasını sağlar.
*Mantıklı kararlar vermelerini sağlar.
*Eleştirel olarak sorgulama yapmalarını sağlar.
*Yeni medya ve teknoloji üretmeleri için farkındalık ve yetenek sağlar.
*Aktif birer katılımcı olmalarında önemlidir.

Medya okuryazarlığı eğitiminde :
*Medya araçları tanıtılır.
*Hangi araçta ne tür bilgilere nasıl ulaşılacağı öğretilir.
*Mesajları analiz etme ve değerlendirme yeteneği geliştirilir.
*Birinci ve ikinci elden kaynak kullanımı,olguları görüşten ayırt etme, değerleri, görüşleri, kalıp yargıları fark etme becerileri kullanılarak medya mesajları analiz edilir.
*Değerlendirme yaparak kendi
mesajlarını oluşturmaları sağlanır.


Medya okuryazarlığı tarih eğitimi:
*Çağdaş fotoğraf, film, gazete ve radyo-televizyon yayını gibi medyadan elde edilebilecek tarihsel kanıtların değerlendirilmesi
*Tarihi görsel kanıtın doğru kronolojik düzende sıralanması
*Popüler medyada geçmişin temsillerinin doğruluğu ve kullanımı(televizyon ve filmdeki kostümler, nostaljik reklamlar vb)
*Tarihin kendisinin temsili(eğitim programları, bilgi yarışmaları)
*Görsel işitsel medyanın yardımıyla sözlü tarih derlemeleri

Medya okuryazarlığı Coğrafya eğitimi :
*Farklı ulusların ve kültürlerin kendi yapıları açısından coğrafya ders kitaplarındaki görüntülerin analiz edilmesi
*Kentsel ve kırsal bölgelere ilişkin medya kalıp yargıları ve coğrafi/kültürel/ekonomik gerçeklerle karşılaştırılması
*Bir bakış açısı ve hikayenin yapısı açısından coğrafi filmlerin analizi ve ideolojik görüşlere ilişkin değerlendirme.(böyle yapılar kimin çıkarlarına hizmet ediyor?onlar için hangi değerler konulmuştur?
*Kültür, ülke ya da uluslara ilişkin popüler medya temsillerinin çalışılması


SİZCE TÜRKİYE TELEVİZYON
İZLEMEDE KAÇINCI SIRADA?
Full transcript