Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

groene projecten financieren met crowdfunding

InnovatieNetwerk
by

stichting probos

on 26 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of groene projecten financieren met crowdfunding

GROENE PROJECTEN FINANCIEREN MET

CROWD FUNDING

Crowd Funding is een manier van sociaal financieren en investeren, waarbij (markt)partijen elkaar kunnen vinden in vraag en aanbod op verschillende vlakken. Bij Crowd Funding ligt de focus op realisatie van concrete projecten. Initiatiefnemers vragen geen investeringsbijdrage aan banken maar benaderen potentiële deelnemers via het web. Dit zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.
Dat geld bijeen wordt gebracht voor goede doelen, idealen en business is niet nieuw. Crowd Funding onderscheidt zich van klassieke vormen van financiering door de manier waarop het geld bijeen wordt gebracht. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van social-media en de gemakken van internet voor het snel doen van transacties. De essentie zit er echter in dat de investeerder direct deelgenoot wordt in het project.
Combinatie van doelen
Crowd Funding kan een combinatie van doelen dienen:
•Het opbouwen van nieuwe relaties
•Marketing
•Financiering

‘Als je succesvol wilt zijn in het vergaren van geld, moet je aan de mensen denken, niet aan de middelen. Waar zijn donoren of investeerders in geïnteresseerd? Houd daar rekening mee. Werk aan relaties, dan kan geld het gevolg zijn’ (citaat Pamela Hawley, uit Blom, 2012).
Er is een projectidee, maar er is nog geen geld
Stel: U bent beheerder van bos en natuur en het ontbreekt u aan financiële middelen om beheersmaatregelen uit te voeren of nieuwe projecten in gang te gaan zetten. Met extra financiering zou de kwaliteit van de natuur, uw bedrijfsrendement en/of de beleving van de bezoekers kunnen worden versterkt. Naast reguliere financiering zoals overheidssubsidies en eigen inkomsten zoals bijdragen vanuit uw achterban wilt u ook financiering verkrijgen via andere kanalen. Crowd Funding biedt dan goede mogelijkheden. Deze presentatie neemt u mee op reis in de wereld van ‘Crowd Funding ’.
Wat voor soort projecten?
Crowd Funding kan in principe voor verschillende soorten projecten ingezet worden. Blom (2012) geeft aan dat het doel duidelijk, haalbaar en urgent moet zijn, en dat er een persoon aan het roer moet staan die zichtbaar keihard aan zijn droom werkt, zijn verhaal wil delen en pieken en dalen niet schuwt.
Gebruik maken van een platform?
Afhankelijk van de urgentie en de aard van het project moet de initiatiefnemer bepalen of er gebruik gemaakt wordt van het eigen netwerk en (social) media voor de werving/ marketing en/of dat er gebruik gemaakt gaat worden van een platform. Platforms bieden een locatie op internet en ook faciliteiten aan die aanbieders een podium bieden om onder de aandacht van de financiers te komen.
Ondernemende beheerders kunnen financiers zoeken voor projecten met een relatief hoog commercieel karakter. Het gaat erom dat de investeerder zich inhoudelijk betrokken voelt en dat aanpak en rendement voldoende zijn om de kosten en/of het risico voor lief te nemen. Een passie wordt gedeeld, waarbij het gevoel goed is en de ratio tevreden
gesteld wordt als gevolg van de geboden return.
Voor innovatieve projecten met een
meer zakelijke inslag waarvoor Crowd Funding
in de vorm van lening, voorfinanciering of investering wordt gevraagd, kan het benutten van een platform nuttig zijn. Daarnaast zijn er ook adviseurs die initiatiefnemers kunnen helpen de propositie te ontwikkelen.
Om succesvol te kunnen zijn met Crowd Funding dient er een goede balans in geven en nemen gevonden te worden. In tegenstelling tot financieren via intermediairs zoals banken dient er veel tijd en aandacht gestoken te worden in het goed informeren en betrekken van de (potentiële) financiers. Daarnaast belooft creativiteit ten aanzien van de tegenprestatie zich terug te betalen. Een goed voorbeeld geeft het filmproject ‘De Nieuwe Wildernis’ dat verschillende tegendiensten aanbiedt afhankelijk van het bedrag dat gesponsord wordt (
http://www.denieuwewildernis.nl/
).
Vormen van CF
Inmiddels zijn verschillende vormen van CF bekend. Globaal zijn er 5 verschillende hoofdvarianten te onderscheiden wanneer gekeken wordt naar de vorm van tegenprestatie/genoegdoening die de donateur of investeerder geboden wordt. In de praktijk komen ook tussen- en mengvarianten voor.
De eerste ervaringen met Crowd Funding voor groene projecten in Nederland leren dat met name projecten met een maatschappelijke doelstelling waarvoor donatie of sponsoring wordt gezocht, er met Crowd Funding alleen niet komen. In die gevallen wordt er dankbaar gebruik gemaakt van het reeds bestaande netwerk van supporters om de financiering rond te krijgen. Om de groep ondersteuners te vergroten kan gebruik worden gemaakt van een platform.
Wat is Crowd Funding ?
Wie wil financieren?
Een netwerk van dassentunnels is tot stand gekomen in en rond het Drents-Friese Wold als resultaat van een twitteractie door boswachter André Donker van Natuurmonumenten. Het begon met een doodgereden das op 8 februari 2011. Zijn crowd funding actie leverde vijftienduizend euro op. Daarna haakten ook de provincie en gemeente in, met als gevolg dat er op nog meer plaatsen dassentunnels zijn aangelegd.
http://andredonkernatuur.blogspot.nl
Ook persoonlijke belangen van specifieke groepen gebruikers zoals recreanten kunnen een goede basis zijn zoals het voorbeeld van Safari joggen laat zien. Dit project heeft een exclusieve vorm van sportrecreatie mogelijk gemaakt.
In het geval van het project ‘Boer zoekt Buur’ vormt de return een slimme combinatie van klantenkorting bij de energieleverancier en een set producten en diensten van de boerderij. Zowel de portemonnee als het goede gevoel worden zo gediend.
http://www.boerzoektbuur.nl/
Als start dient de initiatiefnemer zich een paar kritische vragen te stellen:
1. Is het voorstel voldoende uitgewerkt om te starten?
2. Is het urgent en leeft het onder voldoende mensen, kan het gaan leven?
3. Is de zakelijke grondslag voldoende? Zijn de risico’s acceptabel?
4. Biedt mijn netwerk voldoende steun voor de eerste aanzet?
5. Beschik ik over voldoende bezieling, tijd en energie?
Voor advisering zijn er zoals al aangegeven tal van partijen en ook cursussen beschikbaar. Allereerst kunt men zich tot de genoemde platforms richten. De keuze van het juiste platform is van groot belang. Daarom kan het wenselijk zijn eerst een adviseur te raadplegen.
Aan de slag
Projecten op het gebied van beheer van natuur, bos en landschap zijn vaak van algemeen belang en staan daardoor in warme belangstelling bij grote groepen mensen. Omwonenden voelen zich direct aangesproken door projecten dicht bij huis. Succesvolle Crowd Funding acties geven de supporters vaak extra's die voor anderen niet zijn weggelegd. Wat men terugkrijgt kan verschillende vormen aannemen. Het startpunt is dat deelnemers het voorstel leuk en inspirerend gaan vinden. Men doet mee als er geloof is in realisatie.
http://www.beleefleeuwenhorst.nl/
Deze presentatie is een product van InnovatieNetwerk
en is gemaakt door Probos.
Utrecht, januari 2013

Waarom deze presentatie?
InnovatieNetwerk:
Werkt aan een omslag in denken en handelen over natuur en natuurbeleid en
zoekt naar nieuwe financieringsconstructies voor realisatie en beheer van bestaande en nieuwe natuur.http://www.innovatienetwerk.orghttp://www.probos.nl

Gebruikte bronnen:
Blom, E., Crowdfunding, realiseer je droom zonder bank of subsidie.
Den Haag, Einstein Books, 2012.
Colofon
Full transcript