Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koreakriget

No description
by

Josefine Linder

on 30 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koreakriget

Sydkorea Korea Nordkorea
År 1945 gick USA och Sovjetunionen in i Korea för att tvinga Japan till kapitulation. Sovjetunionen anföll från norr och USA anföll från söder. De båda segrande arméerna möttes vid den 38e breddgraden. USA och Sovjetunionen beslöt att behålla makten i de båda delarna av landet i fem år. Sovjetunionen utsåg Kim Il Sung till ledaren i Nordkorea medan USA utsåg Syngman Rhee till ledaren i Sydkorea.Då var splittringen ett faktum. Dessa två män som skulle styra i Nord, respektive Sydkorea hade nämligen helt olika politiska åsikter, och båda vill ha hela Korea som sitt land. Tillslut stod det alltså två arméer, på var sin sida om den 38e breddgraden som båda var redo att anfalla för att ta hela Korea. Men ingen anföll, vilket gjorde att det fram till år 1947 var väldigt oroligt i Korea. Det var flera inbördeskrig som dödade tusentals koreaner. År 1947 fick USA nog och tog upp detta problemet till FN. FN beslöt att införa allmänna val i Korea men de blev inte insläppta i Nordkorea. Val utfördes ändå, både i norr och i söder, men de män som vann var desamma som USA och Sovjet hade valt ut. Det blev alltså ingen förändring. År 1948 utropades Sydkorea till Republiken Korea. Nordkorea utropades till Demokratiska folkrepubliken Korea några månader senare. De båda staterna rustades upp av sina respektive ”storebröder”, USA och Sovjetunionen. Längs den 38e breddgraden pågick det en del småkrig innan Nordkorea tillslut anföll Sydkorea, i juni 1950. Det blev starten på Koreakriget. FN:s säkerhetsråd ansåg att det var Nordkorea som hade startat kriget och uppmanade därför de länder som var medlemmar i FN, att hjälpa Sydkorea. FN:s insatsstyrkor bestod till största delen av USA:s armé.Kriget svängde fram och tillbaka en hel del mellan länderna. Men sedan ingrep Kina på Nordkoreas sida. Det var mycket på grund av att Mao Tse-Tung hade lyckats bli ledare i Kina. Mao Tse-Tung stöttade Kim Il Sung vilket gjorde att kriget stabiliserades till området runt 38e breddgraden. Striderna pågick fram till 27 juli 1953 trots att fredsförhandlingar hade inletts redan 1951. Den 27 juli 1953 slöts ett stilleståndsavtal men ett fredsavtal har fortfarande inte gått igenom. Koreakriget hade krävt ungefär 2 miljoner offer och nu stod både Nord och Sydkorea kvar på samma ställe som innan kriget. Ingen av länderna hade lyckats sno åt sig mer mark. Det finns fortfarande en 4 km lång gräns mellan länderna. Efter Koreakriget utvecklades Nord och Sydkorea ganska jämt ekonomiskt. De båda länderna utvecklades även till diktaturer med militären som maktbas. Nordkorea blev mycket mer diktatorisk än vad Sydkorea blev. USA placerade också kärnvapenmissiler och artilleriburna kärnladdningar riktade mot Nordkorea vid gränsen. Det gjorde att Nordkoreas kärnvapenprogram så sakta började växa fram. På 1970-talet började Nordkorea och Sydkorea gå åt två olika håll, Sydkorea satsade på export och blev en av världens största industrinationer samtidigt som Nordkorea blev ett isolerat land som byggde upp ett strikt och ideologiskt styrt ekonomiskt system, detta system ledde till fattigdom i Nordkorea på grund av att det baserades på självförsörjning. När Jimmy Carter blev president i USA 1977 bortförde de hundratals kärnvapen ifrån Sydkorea, på grund av ett närmande mellan USA och Kina. När det kalla kriget håller på att ta slut i resten av världen börjar också konflikten mellan Nord- och Sydkorea att avta sakta. I ett uttalande från 1972 lades förhoppningen fram om att enas med fredliga medel, utan stöd från andra länder och i en nationell anda. Men på grund av en tvist mellan de amerikanska truppernas deltagande lades förhoppningen om fred mellan Nord- och Sydkorea ner 1973. Nordkoreas politik fastnade i en kommunistisk familjedynasti, alltså ett socialistisk arv av familjen, med en bisarr beundran till Kim il Sung och hans son Kim Jong il. Mitt under fattigdomen fick militärutgifterna prioritet av styrelsen under mottot ”Militären först”. Sydkorea gick åt ett helt motsatt håll. En växande verksamhet som kämpade för förbättring, ledd av protesterande studenter, trotsade militärstyrelsen krigslagar och förbud mot kontakt med Nordkorea. På 1980-talet tvingade demonstrationerna fram ett politiskt frigörande och 1997 valdes den före detta dödsdömde politiske fången Kim Dae Jung till Sydkoreas president. Dialogen upptogs igen när Nordkorea erbjuder Sydkorea katastrofhjälp 1984 i samband med en översvämning. Detta resulterade i att splittrade familjer kunde för första gången förenas. Men dialogen bröts än en gång 1986, den här gången på grund av den amerikanska och sydkoreanska militärövningen ”Team Spirit”. 1990 så föll Nordkorea i svält och industriell kollaps på grund av torka och översvämningar. 1990-91 så började regeringscheferna i Nord- och Sydkorea att förhandla. De kom fram till att skapa ett avtal som gällde försoning, icke-aggressioner, utbyte och samarbete. Men avtalet genomfördes inte på grund av spänningen gällande Nordkoreas kärnvapenprogram som Nordkorea började jobba på direkt efter att de båda länderna hade kommit fram till avtalet. Sydkorea ville inte på något sätt stödja att Nordkorea började skapa kärnvapen och det var Sydkorea som släppte avtalet. 1992 enades Nordkorea och Sydkorea att Nordkorea skulle sluta tillverka, prova och dela ut kärnvapen.
1993 ville FN's IAEA (som är ansvariga för att ha koll på kärnvapen i världen) undersöka några anläggningar som var misstänkta för att framställa plutonium till kärnvapen i Nordkorea. Men Nordkorea vägrade. USA stödde IAEA och krig hotade Nordkorea och USA. 1994 dog presidenten Kim Il Sung och hans son Kim Jong Il blir president. Kim Jong Il skapade då en ny politik med mottot ”militären först”. Så istället för att försöka ta hand om befolkningen som svalt så satsade de på att ge pengar till militären istället. 1994 lyckades USA's president Jimmy Carter förhandla sig till att Nordkorea skulle få ersättningsenergi om de slutade med kärnkraftsprogrammet. USA, Sydkorea och Japan lovade att ge olja till Nordkorea och att bygga två lättvattenreaktorer för att skapa el. 2006 avbröts bygget för att Nordkorea hade sedan länge brutit mot avtalet och gått till baka till att skapa kärnvapen. Under andra halvan av 1900-talet så hade översvämningar, torka och svält dödat en halv miljon människor i Nordkorea. På grund av detta så fick Nordkorea olika bistånd från resten av världen, vilket ökade kommunikationen till andra länder. 1997 valdes den innan dödsdömda politiska fången Kim Dae Jung till SK president.
Kim dae Jung skapade 1998 något som han kallade solskenspolitik. Solskenspolitiken gick ut på att de skulle förbättra deras relationer till Nordkorea och skapa bättre förutsättningar för en återförening mellan de båda länderna. Juni 2000 möttes Nord- & Sydkoreas presidenter i Pyongyang. Där kom presidenterna fram till att de skulle jobba för att förena de båda halvorna av Korea på ett fredligt sätt. Man beslöt att börja med ett ekonomiskt samarbete. Detta ledde också till att de lät familjemedlemmar få möta varandra för första gången på 50 år. George W Bush blev president i USA 2001 och han tog en mycket hårdare ställning till Nordkorea än sin företrädare Bill Clinton. Det gjorde att Nordkorea blev sura och avbröt samtalen med Sydkorea. 2001 inträffade 9/11. Det gjorde att Sydkorea höjde militär säkerheten i landet med anledningen att det skulle vara skydd mot terrorhot. Detta ogillade Nordkorea starkt.
2002 Gjorde George W Bush också ett stort misstag då han kallade Nordkorea ”ondskans axelmakter” och satte ihop Nordkorea med Iran och Irak som var USA fiender. Detta var inte uppskattat av Nordkorea och det ökade spänningen mellan Nordkorea och USA. 2002 erkände Nordkorea att de hade omvandlat uran till plutonium (som man behöver till kärnvapen) under ett samtal med USA. Vilket var ett brott mot avtalet från 1994. USA stoppade då oljeleveranserna och andra bistånd som de hade skickat till Nordkorea. Men Sydkorea och Japan fortsatte att bygga lättvattenreaktorerna. USA vill fortsätta med sina förhandlingar med Nordkorea och fick tillslut hjälp av Nordkoreas allierade Ryssland och Kina att inleda sexpartssamtal där även Sydkorea och Japan var med. Förhandlingarna gick inte så bra och 2004 så bromsades det upp ännu mer på grund av att man fått reda på att Sydkorea hade anrikat uran i hemlighet. 2005 erkände Nordkorea officiellt att de hade tillverkat kärnvapen och ökat på sitt kärnvapen förråd. 2006 provsköt Nordkorea flera missiler och gjorde också sitt första kärnvapen prov underjord. Nordkorea sa tydligt att proven skulle bidra till fred och större säkerhet för regionen.
Nu hade Kina fått nog och började kritisera Nordkorea. Kina gick också med på FN's sanktioner (man fryser ut ett land och handlar inte med dem) om att Nordkorea inte skulle få några tung konventionella vapen (vanliga vapen). De fick inte heller importera lyx varor. Det sista var direkt riktat mot Kim Jong Il som levde en väldigt lyxigt livstil. Alla fartyg som gick till eller från Nordkorea skulle inspekteras för att se till att ingen utrustning till massförstörelsevapen kommer fram. 2006 fick Sydkorea och Japan nog och avbröt bygget av lättvattenreaktorerna för att Nordkorea hade sedan länge brutit mot avtalet och gått till baka till att skapa kärnvapen. 2006 fick Sydkorea och Japan nog och avbröt bygget av lättvattenreaktorerna för att Nordkorea hade sedan länge brutit mot avtalet och gått till baka till att skapa kärnvapen.
Sexpartssamtalet återupptogs 2007 då Nordkorea gick med på att visa upp sitt kärnprogram, stänga alla anläggningar och tillåta inspektion på kärnreaktorerna. I utbyte mot det så skulle de få ekonomisk hjälp och FN skulle lägga ner sina sanktioner mot Nordkorea. De ville också att USA skulle sluta sina förhandlingar om att sätt terror stämpel på Nordkorea. Den här gången höll Nordkorea vad de hade lovat och stängde ner en reaktor. Oktober 2007 så hölls ett möta i Pyongyang mellan Nordkoreas president Kim Il Jong och Sydkoreas nya president Roh Moo Hyan. De kom fram till ett ekonomiskt samarbete värd flera miljarder. Sydkoreas regering ville hjälpa Nordkorea med sitt ekonomiska problem men befolkningen var rädd att de två länderna/staterna skulle gå ihop vilket skulle innebära en stor ekonomisk belastning för Sydkorea.
2008 fick Sydkorea en ny president vid namn Lee Myang Bak. Lee hade en mycket hårdare politik gentemot Nordkorea och detta ledde till en ökas spänning mellan USA och Nordkorea. 2009 valde Barack Obama till president i USA. Hans utrikespolitik skapade hopp om att spänningen mellan Nordkorea och USA skulle lättna men det blev inte fallet. Nordkorea anklagade USA för att förbereda ett kärnvapenanfall. Nordkorea gjorde sig redo för krig mot Sydkorea.

Nordkorea lämnade då sexpartssamtalet och började provskjuta flera långdistansrobotar. De slängde också ut FN's IAEA inspektörer. FN's skapade då ny sanktioner samtidigt som Nordkorea återupptog att få fram kärnbränslen för att kunna göra plutonium till kärnvapen.

I maj 2009 genomförde Nordkorea sitt andra underjordiska kärnvapenprov. Vilket ogillades av Sydkorea, USA och FN. Dessa reagerade väldigt starkt mot det. Nordkorea provsköt även kort- och mellandistansrobotar och hotade med våld, ifall USA och dess allierade tänkte upprätta en blockad mot Nordkorea . På grund av kärnvapenproverna så minskade bistånden till Nordkorea. Detta gjorde att folket svalt ännu mer än vad de redan gjorde. Det förekom också attacker mot säkerhetsmän som har försökt stoppa smugglingen av livsmedel.

Sedan 2010 så hade Nordkoreas president Kim Jong Il antagligen vetat att han snart skulle dö. På grund av detta så började han förbereda sin son Kim Jong Un för att bli president. Det hade också förekommit propaganda i norra delen av Nordkorea för att göra Kim Jong Un känd och omtyckt. Det var på den nivån att skolbarnen lärde sig sjunga låtar till hans ära precis som de hade gjort till Kim Jong Uns far och farfar. I mars 2010 sjönk ett sydkoreanskt fartyg och 46 man omkom. Nordkorea misstänktes för angreppet och spänningen mellan länderna steg. Efter en internationell utredning förklarade Sydkorea att en nordkoreansk torpedattack sänkt fartyget. Nordkorea nekade och hotade med krig ifall sanktioner infördes. Sydkorea frös handeln med Nordkorea som då bröt övriga förbindelser. Kim Jong Il beordrade sin militär i stridsberedskap.

Sydkorea och USA svarade med militärövningar. Nordkorea tolkade detta som en förberedelse för krig. Nordkorea hotade med hämnd och visade upp en nybyggd anläggning för omvandlingen av uran och sköt granater mot den sydkoreanska ön Yeonpyeong. Sydkorea svarade med en militärövning nära gränsen. Vid nyår 2011 ändrade sig Nordkorea och började prata om samarbete. 2011 var svälten hemsk i Nordkorea. Man har hört att folket har protesterat mot risbristen och elavbrott men protestanterna hade blivit nedslagna. Det sägs att militären har satt in en insatsstyrka mot protester för att det inte ska bli likadant som det blev i Nordafrika. I juni 2011 fick världen tag på utsmugglade videoklipp från Nordkorea som visade hur det egentligen var där. Allt som man såg på videoklippen hade tidigare varit helt okänt för resten av världen. Vi har kunnat gissa men inte vetat. Sammanfattning Effekterna av kriget är att Sydkorea och Nordkorea inte har slutit fred ännu till denna dagen. Det är en konflikt som fortfarande inte har lösts men det finns exempel på försök som gjorts för att lösa den. Nordkorea är fortfarande en diktatur och är en kommunistisk stat. Sydkorea däremot har blivit demokratisk efter kriget. Vid den 38:e breddgraden mellan Nord- och Sydkorea finns fortfarande i dagsläget en demilitariserad zon. Det finns mycket fientlighet mellan länderna och ett spänt läge. Ett exempel på denna fientlighet är att Nordkorea bygger kärnvapen och upprustar längst den demilitariserade zonen på den 38:e breddgraden. Båda länderna utvecklades i helt och hållet olika riktningar sedan stilleståndsavtalet gjordes 1953. Sydkorea satsade på export och denna satsning blev väldigt lyckad exempelvis är Samsung och LG två stora företag som finns där. Nordkorea satsade på självförsörjning dvs att allt tillverkades och kom från landet självt vilket ledde till fattigdom. USA har fortfarande soldater på Sydkoreas sida. Nordkorea testskjuter med jämna mellanrum långdistansrobotar och missiler som ska kunna skjutas över till både Sydkorea och Japan. Kuriosa/Fun facts Något som är intressant är att Sydkoreas fd president Kim Dae Jung fick Nobels fredspris år 2000 för sina insatser att förbättra relationerna med grannen i Norr, dvs Nordkorea. Dessa försök går under namnet solskenspolitiken.
En annan sak som är intressant och hoppfullt är att år 2000 tågade Sydkoreanska och Nordkoreanska deltagarna tillsammans in vid invigningen av sommar-OS i Sydney. Källor languiden.se Konfliket Syd- & Nordkorea
http://www.landguiden.se/Konflikter/~/link.aspx?_id=EF1D74956F884AF7A26CF5ABC233D48F&_z=z

ne.se Koreakriget
http://www.ne.se/lang/koreakriget

wikipedia.org South Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea

wikipedia.org North Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea

wikipedia.org Korean war
http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
ne.se Koreahttp://www.ne.se/lang/korea/230039

nordkoreaguiden.se http://www.nordkoreaguiden.se/artiklar/nordkorea-fakta/nordkorea-historia/

hd.se http://hd.se/utrikes/2007/10/04/bakgrund-nord-och-sydkorea/

wikipedia.org tidslinje kalla kriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_%C3%B6ver_kalla_kriget#1985 wikipedi.org Koreafrågan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koreakriget

wikipedia.org Korea frågan
http://www.ne.se/koreafr%C3%A5gan#container

Böcker
Orsakerna till kalla kriget av Stewart Ross
Gleerups förlag
2004

SLUT!
Full transcript