Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HOBBIES&

No description
by

EKO-PAK HIT

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HOBBIES&

Биди модерен,
СЕЛЕКТИРАЈ
ПАМЕТНО!

Хартија
Стакло
МЕТ АЛ
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО-ПАК ХИТ ДОО Кочани
Рециклирање
Што е рециклирање?
Рециклирање е селекција на одредени материјали од отпадот и нивно повторно искористување. Рециклирањето вклучува собирање, издвојување, преработка и изработка на нови прозиводи од искористени материјали и предмети.
Зошто е значајно рециклирањето?
-Со рециклирање се намалува количината на штетни материи и стакленички гасови кои се испуштаат при горење на отпадот
-Ќе се намали сечењето на дрвата
-Ќе дојде до заштедување на вода и енергија
-Ќе имаме почист воздух

Што се може да се рециклира?
-Хартија
-Стакло
-Пластика
-Метал
-Опасен отпад од домаќинствата
Рециклирањето е само еден од начините за зачувување на околината затоа што голем дел од материјалите во денешно време не се биоразградливи.
Рециклирање значи нешто старо да се претвори во ново!
Рециклирањето овозможува твоите стари тетратки, наместо да се претворат во куп отпад кој потоа ќе се запали во депонија
и ќе го загади воздухот, да се претворат во кул списание. Или пластичното шише, кое вчера сте го фрлиле, наместо во депонија
да заврши како нов ранец.
Што е рециклирање?
Ова е интернационалниот симбол за рециклирање. Симболот значи дека производот е изработен од материјал кој може да се рециклира.
Хартија-зошто?
Хартијата се добива со преработка на дрвата со помош на различни хемиски средства и при тој процес доаѓа до уништување на големи површини на шуми и загадување на околината. Собирањето на старата хартија и нејзино рециклирање придонесува за :
-помала штета врз животната средина
-60 % заштеда на енергија во однос на добивање на хартија од дрво
-15 % помала потрошувачка на вода во однос на добивање на хартија од дрво
Потребни се 24 дрва за да се добие 1 тон хартија
Со рециклирање на еден тон канцелариска хартија, спасуваме 17 стебла на дрва, штедиме 4200 киловати енергија и 32000 литри вода !
Секое кило на рециклиран весник спречува кило на јаглерод диоксид да се ослободи во воздухот.
За печатење на весници во Америка во текот на една недела потребно е да се исече цела шума, повеќе од половина милион стебла.
Со 30 рециклирани тетратки ќе спасиме 1 шума.
Какви видови на хартија може да се рециклираат?

-тетратки
-тефтери
-испишани листови на хартија
-списанија
-весници
-рекламни пораки и флаери
-хартија за копирање во боја,-
коверти, картонски кутии
-картони за завиткување,
-картонски кеси
-сите типови картони
- картонски амбалажи во кои се пакувани
млеко, јогурт, сокови и така натаму
Како можам јас да помогнам?
Фрлајте ја хартијата во специјални канти за отпадоци
Отстранувајте ја хартиената амбалажа од пластичните и стаклените производи
Во куповите од хартија не ставајте валкана хартија или хартија на која има остатоци од храна, метал, стакло или пластика.
Факти
Стакло-зошто?
Стаклото се добива со топење на песокот (и некои други материи) на многу високи температури, при што се троши многу енергија и се испушта голема количина на штетни гасови. Со рециклирањето може да се заштеди многу енергија, да се намали испуштањето на штетните гасови и да се поштедат реките од чии корита се вади песокот за производство на стакло.
Факти
Со рециклирање на едно стаклено шише, заштедуваме енергија за работа на еден компјутер за време од 25 минути.
Над тон природни ресурси се зачувуваат со секој тон на рециклирано стакло.
Рециклирање на 1000 тони на стакло креираат над 8 нови работни места.
Со рециклирање на едно пластично шише се заштедува енергија која би ја потрошила светилка од 100W.
Како можам јас да помогнам?
Што се може да се рециклира?
-тегли
-шишиња


-прозорско стакло
-огледала
-чинии
-вазни
-керамика
Овие материјали може да ги оштетат печките за топење да го уништат квалитетот на рециклирано стакло.
-Фрлајте го стаклото во специјални канти
-Пред фрлање на шишиња и тегли отстранете ги од нив хартиените налепници
Пластика
Што се може да се рециклира?
-Пијалоци(вода,газирани пијалоци, алкохолни пијалоци, сирууи, спортски пијалоцои, ледени чаеви).
-Средства за чистење и перење (течни детергнети за миење садови, течни средства за чистење во домот, течни омекунувачи за алишта, средства за белење).
-Средства за лична хигиена (шампони, лосиони, средства за испирање на уста).
Факти
За разложување на пластична чаша е потребно повеќе од 100 години.
Само 27 % од пластичните шишиња се рециклираат.
Американците употребуваат по 1 пластично шише секој час. Повеќето од нив се фрлаат веднаш!

Како можам јас да помогнам?
Измијте ги сите пластични садови пред да ги оставите за рециклирање.
Отстрани ги сите капачиња за да може да се згмечат пластични садови во камион кој ги транспортира.
Фрлате ја пластиката на место определно за тоа
Пластика-зошто?
Пластиката е полимер. Полимери се долги синџири на молекулите составени од помали делови што се повторуваат. Пластика може да се моделира и гмечи во различни форми. Пластиката е цврста, сигурена, лесна, хигиенска и може да се рециклира и повторно да се искористи.
-пластични капачиња
-амбалажа извалкана со храна
Метал-зошто?
Што можам јас да направам?

-Челичните конзерви пред да се остават за рециклирање треба да се измијат и во нив да се стават капачињата.
-Ако постои можност за прифаќање на конзерви во кои имало боја, тогаш пред да се остават за рециклирање треба да се остават да се исуши бојата во нив.
-И на крај фрлете го металот во канти наменети за него.
Од метал се изработуваат многу предмети кои ни се секојдневно неопходни (превозните средства, бела техника, лименки, кутии...) - сите тие може да се рециклираат за да се спречи експлоатирањето на рудите и уништувањето на околината, како и огромната потрошувачка на енергија.
Што се може да се рециклира?
Факти
Дури 80% од деловите од кои се изградени модерните возила можат да бидат рециклирани.
Секоја година, милиони тони алуминиум се фрлаат во ѓубре. Секоја рециклирана лименка заштедува:
-Доволно енергија за да гледате ТВ 3 часа
-Доволно енергија да оставите 100W светилка да свети 4 часа
-Требаат 90 дена пред рециклиран алуминиум да може да се користи повторно
-Денес, 55 % од сите конезерви се користени од рециклиран алуминум

Опасен отпад во домаќинствата
Опасен отпад во домаќинствата
-батерии
-флуоросцентни светилки
-хемикалии што се употребуваат во домот и во градината
-лекови
-бои, лепила, премачкувачи, разредувачи и отстранувачи
-детектори за чад
-електрични и електорнски направи
-искористени возила
Батерии
Батерии-зошто?
Најгелмиот број батерии содржат тешки метали кои се главната причина за загриженоста поврзана со животната средина. Овие тешки метали, при несоодветно отстранување на батериите, можат да се најдат во почвата што придонесува за загадување на почвата и на водата и загрозување на живиот свет. Кадиумот на пример, кој го има во состав на секоја батерија, може да биде токсичен за водните безрбетници и да се акумулира во рибите, при што
тие нема да се употребуваат во исхраната на човекот. Некои батерии содржат и жива, која има сличен ефект.

Купувајте батерии што се полнат. Со ова ќе заштедите енергија, бидејќи енергијата што е потребна да се прозиведе една батерија е просечно 50 пати поголема од енергијата што ја дава таа.
Веќе искористените батерии фрлете ги во канти специјални за нив, поради штетноста на нивниот состав.
Акумулатори
Што можам јас да направам?
Акумулатори-зошто?
Акумулаторот е еден вид на батерија. Како и секоја батерија, може да произведува електрична енергија и да ја предаде на електричното коло, но може и да се полни.Во акумулаторите се наоѓаат
хемиски средства кои се опасни по човековото здравје и по животната средина, треба да внимаваме
при управување со нив. После нивната употреба треба да ги рециклираме за да не се загади животната средина.

Со рециклирање на батериите се заштедува вода, енергија и природни ресурси. Но, број 1 причана за рециклирање на батериите е да се спречи контаминацијата на почвата и воздухот од штетни метали како што се арсен, цинк, кадмиум, жива и слични. Доколку се фрлат батериите заедно со целото домашно ѓубре настанува контамиинација пред сè на почвата, а со тоа и на целата флора и фауна во регионот.
Што заштедуваме при рециклирањето на батерии?
РЕЦИКЛИРАМ ЗАТОА ШТО:
Со рециклирање ги чувам природните суровини
Го намалувам влијанието на отпадот на загадувањето на водата, воздухот и земјата
Се грижам за животот и здравјето на животните, билките и сите кои ги сакам
Ја намалувам количината на енергија за да се произведе нешто
Штедам, зашто со рециклирање производите поевтинуваат
Штедам простор кој би бил уништен за депонирање на отпад
Ја правам нашата околина чиста и убава

Кое во која канта треба да се смести?
Главната предност на рециклирањето на акумулатори е да се намали примарното производство на материјали и енергија , како и пониски емисии на жива, олово и кадмиум од вселената да се уништи отпад.
Што заштедуваме?
Процес на рециклирање на акумулатори
Full transcript