Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chemische Reacties

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chemische Reacties

Chemische Reacties
Eigenschappen
Soorten reacties
De soorten reacties zijn te herkennen aan hun reactieschema
(zuivere) Stoffen
Een vormingsreactie is een reactie waarbij uit twee of meer elementen een verbinding ontstaat
Vormingsreactie

http://teleblik.nl/player/media/1220578
ontledingsreacties
Een ontleding is een chemische reactie waarbij uit een stof twee of meer andere stoffen ontstaan.
verbrandingsreacties
Een verbranding is een reactie van een stof met zuurstof, die meestal gepaard gaat met vuurverschijnselen. Verbrandingen zijn exotherme reacties; de reactiewarmte heet verbrandingswarmte
Elektrolyse
Elektrolyse is een ontledingsreactie die verloopt door middel van elektrische stroom.
http://teleblik.nl/player/media/1220574
Fotolyse
Fotolyse is een ontleding door licht.
thermolyse
De wetenschappelijke naam voor ontleden door verhitting is thermolyse.
1
. Stofeigenschappen veranderen
2
. Beginstoffen veranderen in reactieproducten

In een reactieschema wordt verkort weergegeven wat er tijdens een chemische reactie gebeurt.

bv: beginstof (s) + beginstof (l) --> reactieproduct (s)

REACTIESCHEMA
3
. Er wordt energie verplaatst
Exotherme reacties
stoffen geven energie aan de omgeving af
Endotherme reacties
Stoffen nemen energie op uit de omgeving
reactieschema:

natrium (s) + chloor (g) ---> natriumchloride (s)
reactieschema:
beginstof (s) + zuurstof ---> reactieproduct 1 + reactieproduct 2
reactieschema:
beginstof (l) --> reactieproduct 1 + reactieproduct 2

één molecuulsoort
(macro -micro) stoffen
water (stof) --- molecuul --- atomen
molecuul:
Is het kleinste deeltje stof
atoom:
bouwstenen van een molecuul
0ntleedbare stoffen (Verbindingen)
Verbindingen zijn stoffen waarvan de bouwstenen bestaan uit
twee of meerdere
atoomsoorten
Niet ontleedbare stoffen
Elementen zijn stoffen waarvan de bouwstenen bestaan uit
één
atoomsoort
Atomen
bouwstenen van moleculen
Atoom = niet meer te snijden

Democritus
Atoom = een massieve bol


Dalton
Een atoom is massieve positieve bol met negatieve geladen deeltjes.


Thomson
Rutherford
In de kern:
Positieve deeltjes = protonen (p+)
Neutrale deeltjes = neutronen (n0)
Alle massa zit in de kern
Het aantal protonen en neutronen bepaalt de massa van het atoom.
Massagetal (A) = aantal p+ + aantal n0

Rond de kern zweven de negatieve deeltjes = elektronen (e-)
Aantal elektronen = aantal protonen= atoomnummer

Elke atoomsoort heeft een eigen atoomnummer!
De wet van Lavoisier
de massa van alle stoffen vóór de reactie is samen net zo groot als de massa van alle reactie producten bij elkaar.
=
wet van behoud van massa
De wet van behoud van massa werd in 1789 geformuleerd door Antoine Lavoisier.
Het rekenen met massa's
1. reactie schema
2. massaverhouding
3. gegeven/gevraagd
4. uitrekenen
Hoeveel gram waterstofchloride (g) en ammoniak (g) is nodig voor het maken van 10 gram salmiak (s)
oefenen
Zink maak je uit zinkerts, dat vooral uit zinksulfide bestaat. Als je zinksulfide ontleedt, ontstaan zink en zwavel. De massa verhouding waarbij zink en zwavel ontstaan is 2,0 : 1,0.

a
. geef het reactieschema van de ontleding van zinksulfide
b.
bereken hoeveel toen zink maximaal gemaakt kan worden uit 1,0 ton zinksulfide (één ton is 1000 kg.)

vwo
de zwavel die ontstaat, dient als grondstof voor de bereiding van zwavelzuur. Bij de omzetting van zwavel tot zwavelzuur is de massaverhouding zwavel: zwavelzuur = 1,0 : 3,1.
c.
bereken hoeveel ton zwavelzuur maximaal gemaakt kan worden uit 1,0 ton zinksulfide.
klaar?

maken opgave 17 t/m 24


Moleculaire stoffen
moleculen en fase
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031208_15_01vander
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031208_09_01veragg
Vanderwaalsbinding
De vanderwaalskracht is verantwoordelijk voor de binding (vanderwaalsbinding) tussen moleculen, bijvoorbeeld in een vaste stof.
De vanderwaalskracht is vernoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diderik van der Waals (1837-1923)
Molecuul formules
Index
: geeft het aantal atomen in een molecuul aan
Coëfficiënt
: geeft het aantal moleculen aan.
elementen
bestaan uit 1 atoom soort
Ar = Argon
dit geldt ook voor de metalen
Bestaan uit 1 atoomsoort maar dan dubbel

meneer H. BrINClOF
Een molecuulformule geeft aan welke atomen in het molecuul zitten. daarnaast geeft het ook aan hoeveel atomen van elk soort er in een molecuul zitten.
ezelsbruggetje nummer 2
verbindingen
oefening
Structuur formules

covalentie is het aantal
bindingen
oefenen
vwo
Naamgeving
telwoorden
1 = mono
2 = di
3 = tri
4 = tetra
5 = penta
6 = hexa

waterSO
2
Staat mono vooraan dan laten we
Full transcript