Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ONZ

No description
by

Wiktoria Kopera

on 31 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ONZ

ONZ -

Organizacja Narodów Zjednoczonych
United Nations
Organisation des Nations Unies
1945
1945
1951
1945
1943
1941

Pierwsza konferencja
ONZ, w której uczestniczyło 50 państw
Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych
Powołanie do życia Organizacji Narodów Zjednoczonych
Otwarcie siedziby głównej
9 styczeń
Podpisanie Karty Atlantyckiej
prezydent USA Franklin Delano Roosevelt oraz premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill
Konferencja w Teheranie
14 sierpień
Karta Atlantycka
1942
1 styczeń
Deklaracja Narodów Zjednoczonych
28.11-01.12
sierpień - październik
Waszyngton
1944
25 kwiecień
San Francisco
25 czerwiec
24 październik
1946
18 kwiecień
Rozwiazanie Ligi Narodów i przekazanie
pełnienia jej misji ONZ
Cele ONZ
dążenie do zapewnienia pokoju
i bezpieczeństwa światowego
tłumienie wojen
i innych naruszeń pokoju
współpraca międzynarodowej,
współdecydowania narodów
w imię wspólnych celów
ochrona praw i godności człowieka
Członkostwo
Członkiem ONZ, wg artykułu 4. Karty NZ może być „każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie” i – zdaniem ONZ – „jest w stanie je wypełniać”.
członków pierwotnych jest 51 państw
aktualnie 193 państwa należa do struktur ONZ
nowych członków przyjmuje Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały, na wniosek Rady Bezpieczeństwa
istnieje możliwość zawieszenia, a nawet usunięcia państwa członkowskiego z organizacji
Karta Narodów Zjednoczonych nie przewiduje możliwości
wystąpienia z organizacji, jednak każde państwo jest suwerenne
i może podjąć taką decyzje
suwerenna równość wszystkich członków
wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą ONZ
nieingerowanie ONZ w sprawy należące do kompetencji wewnętrznej państw
rozstrzyganie sporów drogą pokojowa
powstrzymywanie się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób niezgodny z celami ONZ
okazywanie wszelkiej pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą ONZ, jako środka zabezpieczającego lub przymusu
wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania pokoju
ZASADY DZIAŁANIA ONZ
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Rada Bezpieczeństwa
Sekretariat
Rada Powiernicza
Rada Gospodarcza i Społeczna
Sekretarz ONZ:
Ban Ki-moon

sala Zgromadzenia Ogólnego
Organy Wyspecjalizowane:
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP, ILO)

Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW, IMF)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Powszechny Związek Pocztowy (UPU)

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU)

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłu (UNIDO)

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIP)

Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO)Operacje Pokojowe:
• 1950-1953, Korea – utrzymanie podziału Półwyspu Koreańskiego, zahamowanie ekspansji komunizmu

• 1960-1964, Kongo (dziś Demokratyczna Republika Konga) – interwencja ONZ doprowadziła do utrzymania niepodległości kraju i jego integralności terytorialnej; w efekcie wyniosła do władzy prezydenta Mobutu Sese Seko

• od 1964 roku, Cypr – stacjonują siły pokojowe, którym nie udało się zapobiec podziałowi wyspy po interwencji Turcji

• od 1967 roku, Bliski Wschód, obserwacja konfliktu palestyńsko-izraelskiego, stała obecność kontyngentu ONZ w tym regionie, m.in. na Wzgórzach Golan i w Strefie Gazy

• 1990-1991, Zatoka Perska – mandat ONZ dla sił brytyjsko-amerykańskich, które wyzwoliły Kuwejt, po zajęciu państwa przez siły irackie (operacja Pustynna Burza)

• 1992-1994, Somalia – zakończona porażką operacja Przywrócić Nadzieję, która miała skłonić do rozbrojenia walczące strony i zabezpieczyć dostawy z pomocą humanitarną skończyła się tragiczną misją sił specjalnych – Operacją w Mogadiszu (udział głównie wojsk amerykańskich)

• 1992-1993, Kambodża – największa operacja pokojowa ONZ, zakończona demokratyzacją kraju

• 1992-1995, była Jugosławia – siły ONZ UNPROFOR miały zaprowadzić pokój w dawnych republikach związkowych Jugosławii, poniosły fiasko i zostały zastąpione przez siły NATO – IFOR

Dziękujemy za uwagę!
opracowanie merytoryczne:
Kacper Kania
opracowanie graficzne:
Wiktoria Kopera
3C
Full transcript