Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

B Nomin

on 1 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Комплексонометрийн арга Тус арга нь 2-4 валенттай металл ба аминполикарбон хvчлийн уламжлалт нэгдлийн хооронд урвал явагдаж дотоод комплекс нэгдэл vvсэх урвалд vндэслэгддэг арга юм. Юун дээр vндэслэгдсэн бэ? Комплексонометрийн аргыг хэрэглэхэд мэдэх естой 4-н vндсэн шаардлага:
1. Эмийн бэлдмэл нь 2-4 валенттай металл агуулсан байна
2. Тодорхойлолтыг аммиакийн буферийн орчинд (pH=9.5-10.0) явуулна.
3. Эквивалент цэгийг тодорхойлоход металлохром индикаторыг хэрэглэнэ.
4. Металлын титрийн уусмалтай vvсгэх (Металл трилон Б) комплексийн батжил нь металлын индикатортой vvсгэх (металл-индикатор) комплексийн батжилаас ямагт илvv байж эквивалент цэгт индикаторын θнгθ vvснэ.
Комплексонометрийн тухайд титрийн уусмал Трилон Б
динатрийн давсны этиледиамин-тетрацетат Трилон Б нь цагаан кристал нунтаг, ус, шvлтэнд сайн уусна, этанолд маш муу уусна. Эмийн бэлдмэлд агуулагдаж буй Al, Mg, Ca, Bi, Zn, Pb зэрэг металлуудтай усанд сайн уусдаг дотоод комплексийг стехиометрийн харьцаатайгаар (1:1) vvсгэх ба тэр комплекс батжил сайтай байдаг. Трилон Б-гийн vvсгэх дотоод комплекс нэгдэл нь молекүлдаа карбоксилийн бүлэг, амины азот агуулдаг учраас комплекс vvсгэгч металлын ионтой vvсгэсэн координацийн холбоо бvхий дараах дотоод комплекс нэгдэл байдаг. Комплексонометрийн
титрлэлт Шууд титрлэлтийн аргаар Ca, Mg, Zn, Bi, Co, Mn-ийн ионуудыг тодорхойлно. КШТА нь vүе шаттай явагдана:
А. Металлтай индикатор өθнгөθт комплекс үүvvсгэх, тодорхой хэмжээний металлыг ион агуулсан уусмалд индикаторыг нэмэхэд мeталл индикаторын өθнгθөт комплекс vvүүснэ.
Б. Трилон Б-гийн уусмалаар титрлэхэд металлын ион трилон Б-гийн уусмалтай холбогдож θөнгөθтэй трилон Б металлийн комплекс үүсгэнэ.
В. Титрлэлтийн эквивалентийн цэгт трилон Б металлын комплекс үүvvсээд трилон Б-гийн уусмалын 1-2 дуслын илvvүүдэл болоход индикатор дангаараа чθөлөөθθлθөгдөθн трилон Б металлын комплекс –ийн өθнгөθ арилж индикаторын θθөөрий нь өθнгθө vvүүснэ. Энэ шилжилтийг эквивалент цэг гэнэ.
Урвуу титрлэлт Шууд титрлэлт Шууд титрлэлтийн аргаар тодорхойлоход трилон Б-тэй урвалд удаан ордог металлын ион болон тодорхойлолтын vед гидролизд ордог ионыг урвуу титрлэлтийн аргаар тодорхойлно. УТ аргаар ихэвчлэн Hg, Pb-ний нэгдлийг тодорхойлдог.
Хэрвээ хvчиллэг орчинд титрлэлтийг явуулбал металлын катионтой титрийн уусмал урвалд орж металл-комплексны комплекс нэгдэл vvсэхэд уг металлын катионтой эквивалент хэмжээний Н-ийн ион ялгардаг ,ялгарсан Н-ийн ионыг металлын катионтой нэгдvvлэхийн тулд хvчил шvлтийн индикатороор урвалын орчины pH-г шалган шvлтлэгжvvлнэ.
УТ-г явуулахдаа pH-ийн тохирох орчин бүхий тодорхойлох металлын ионы уусмалд сонгомол индикаторыг нэмж 0,05 молийн трилон Б-гийн уусмалаас нарийн тодорхой илүүдэл хэмжээгээр нэмэхэд трилон Б нь тодорхойлох ионтой урвалд орж комплексийг үүсгээд илүүдлээр үлдэнэ. Трилон Б-гийн үлдсэн илүүдлийг магнийн сульфатын стандарт уусмалаар тохирох индикатор хромын өвөрмөц хүчиллэг хартай урвуу титрлэлт явуулж тодорхойлно. Комплексонометрийн урвуу титрлэлтийг потенциометрийн титрлэлтийн аргаар явуулж болно. Kомплексонометрийн тvvх нь металл индикатор vvссэн vеээс эхэлдэг гэж эрдэмтэд vздэг. Хамгийн анхны металл индикатор болох мурексидийг эдрэмтэн Шварценбах санамсаргvи байдлаар нээсэн байдаг байна. H2Ind- + Ме 2+ ↔ [Ме Ind]-

(окраска 1) (окраска 2) [Ме Ind] - + H2L2 - [MeL]2 - + H2Ind -
окраска 1 окраска2

Трилон Б-г титрлэхдээ шинжилж байгаа уусмалд металлын катионтой титрийн уусмал-комплексоныг нэгдvvлэхийн тулд аммиакийн буфер болон шvлтийн уусмалыг тодорхой pH-тай болтол нь нэмэхийн эквивалент цэгийг тогтоохдоо металлтай комплекс vvсгэдэг металл-индикаторыг хэрэглэнэ. Металлын ионтой индикаторын vvсгэсэн комплексын батжил нь титрлэлтийн төгсгөлд титрийн уусмалтай металлын vvсгэх комплексийн батжилаас ямагт сул байдаг учраас эквивалент цэгт металлын ионтой индикаторын vvсгэсэн комплекс задарч индикатор дангаараа чөлөөлөгдснөөр дан индикаторын өөрий нь өнгө илрэх чанарт vндэслэнэ. Комплексонометрийн аргад хэрэглэх индикаторууд ба титрийн уусмалыг тэдгээрийг бэлтгэх, хэрэглэх

а.Кальконкарбоны хүчил
C21H14N2O7S М.м . 438,4
Кальконкарбоны хүчил нь ягаавтар туяатай хар-хүрэн нунтаг, усанд уусахгүй, 50%-ийн спирт ба ацетонд уусна, идэмхий шүлтийн уусмалд хялбар уусна. Шүлтийн орчинд (pH>12,0) цэнхэр өнгөтэй, кальцийн ионыг тодорхойлоход хэрэглэгдэх бөгөөд шүлтийн орчинд кальцтай улаан-хөх ягаавтар өнгөтэй комплекс үүсгээд трилон Б-гээр титрлэж “кальц-трилон Б-гийн комплекс” үүсэх эквивалент цэгт кальконкарбоны хүчил (индикатор) комплексоос чөлөөлөгдөн шүлтлэг орчинд өөрийнхөө цэнхэр өнгийг үзүүлэх болно. Кальконкарбоны хүчил нь тогтворгүй учраас түүнийг тогтвортой үүсгэж өнгийг нь илрүүлэхийн тулд титрлэлтийн төгсгөлд натрийн гидроксидийн уусмалыг нэмдэг (титрлэлт явуулж байгаа орчны pH>12,0 байх шаардлагатай)
Кальконкарбоны хүчлийн индикаторын холимог: 0,1 г индикаторыг 10 г усгүй натрийн сульфаттай (1:100 харьцаагаар) авч нухуурт хийж нэг төрлийн холимог болтол хольж индикаторын хуурай хольмогийг бэлтгэнэ.
Кальконкарбоны хүчлийн индикаторын уусмал: 0,025 г индикаторыг 100 мл 50%-ийн спиртэнд буюу ацетонд уусгах индикаторын уусмалыг бэлтгэнэ. Хүчинтэй байх хугацаа 2 сар. 100 мл уусмалыг титрлэхэд индикаторын холимогоос 0,1 г-ийг, эсвэл индикаторын уусмалаас 3 мл-ийг хэрэглэнэ.

б.Хромын хүчиллэг хар-хөх
C16H9ClN2Na2O9S2
М.м. 518.82
Хромын хүчиллэг хар-хөх индикатор нь хар хүрэн өнгөтэй, нэг төрлийн нунтаг, шүлтийн орчинд (pH=9,5-10,0) хөх-ягаан өнгөтэй. Шүлтийн орчинд кальц, магни, цайртай улаан-хүрэндүү өнгөтэй комплекс үүсгэнэ. Комплексонометрийн шууд титрлэлтээр улаан-хүрэндүү өнгөнөөс нь хэт-ягаан өнгөтэй болно.
Хромын хүчиллэг хар-хөхийн индикаторын холимог: 0,25 г индикаторыг 25 г натрийн хлоридтой (1:100 харьцаагаар) авч нухуурт хийж нэг төрлийн холимог болтол хольж индикаторын хуурай хольмогийг бэлтгэнэ.
Хромын хүчиллэг хар-хөхийн индикаторын уусмал: 0,5 г индикаторыг 10 мл аммиакийн буферийн уусмалд (pH=9,5-10,0) уусгаж 100 мл хүртэл 95%-ийн спирт нэмж индикаторын уусмалыг бэлтгэнэ. Хүчинтэй байх хугацаа 1 сар, 50 мл уусмалыг титрлэхэд индикаторын холимогоос 0,1 г-ийг, эсвэл индикаторын уусмалаас 7 дуслыг хэрэглэнэ.в.Эрихром хар Т(протравной чёрный II)
C26H12N3NaO7S
M.м. 461.39
Эрихромхар Т индикатор нь хар хүрэн өнгөтэй, усанд муу уусдаг, нэг төрлийн нунтаг, шүлтийн орчинд (pH=9,5-10,0) хөх өнгөтэй, кальц, магни, цайртай шүлтийн орчинд улаан-ягаан өнгөтэй комплекс үүсгэнэ. Комплексонометрийн титрлэлтээр улаан-ягаанаас хөх өнгөтэй болно.
Эрихромхар Т индикаторын холимог: 0,25 г индикаторыг 25 г натрийн хлоридтой (1:100 харьцаагаар) авч нухуурт хийж нэг төрлийн холимог болтол хольж индикаторын хуурай хольмогийг бэлтгэнэ.
Эрихромхар Т индикаторын уусмал: 0,25 г индикатор, 2,25 г гидроксиламины гидрохлоридыг 50 мл метилийн спиртэнд уусгаж индикаторын уусмалыг бэлтгэнэ. Хүчинтэй байх хугацаа 15 хоног. 50 мл уусмалыг титрлэхэд индикаторын холимогоос 0,1 г-ийг, эсвэл индикаторын уусмалаас 7 дуслыг хэрэглэнэ.

г.Ксиленолийн улбар шар
C31H28N2Na4O13S
М.м. 760.58
Ксиленолийн улбар шар нь ус, сулруулсан хүчилд хялбар уусдаг, спирт, эфирт уусдаггүй, гялалзсан улаан-хүрэн өнгийн талст нунтаг, хүчтэй хүчлийн орчинд ягаан өнгө үүсгээд pH>2,0-оос их болоход шар өнгөнд шилжинэ. Шүлтийн орчинд (pH>6,0) улаан-ягаан өнгөтэй. Комплексонометрийн титрлэлтээр улаанаас шар өнгөтэй болно.
Ксиленолийн улбар шар индикаторын холимог: 0,1 г индикаторыг 10 г калийн нитраттай (1:100 харьцаагаар) авч нухуурт хийж нэг төрлийн холимог болтол хольж индикаторын хуурай хольмогийг бэлтгэнэ.
Ксиленолийн улбар шар индикаторын уусмал: 0,25 г индикаторыг 100 мл усанд уусгаж (0,25%-оор усан уусмал) индикаторын уусмалыг бэлтгэнэ. Хүчинтэй байх хугацаа 1 сар. 50 мл уусмалыг титрлэхэд индикаторын холимогоос 0,1 г-ийг, эсвэл индикаторын уусмалаас 7 дуслыг хэрэглэнэ.


Full transcript