Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FHS

No description
by

Štěpán Pudlák

on 15 August 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FHS

Poznatky & kompetence Struktura studia Profil fakulty Financování Zahraniční spolupráce Přijímací zkoušky Model přijetí všech uchazečů Nevýhody:
prostorové nároky
organizační nároky
Výhody:
značné příjmy do rozpočtu
odbourání přijímacího řízení
studenti beztak prochází "sítem" v prvním ročníku Představení kandidáta na děkana FHS Štěpán Pudlák "FHS - Studium poznatků a kompetencí" Studium na FHS se zaměřuje na poznatky.
Opomíjí se výuka schopností, jak s poznatky kriticky nakládat a jak je využívat. Existuje však celá řada dalších kompetencí: praktické uplatnění poznatků
interpretace
oponentura
kritika
srovnávání teorií
formulování výzkumného problému
výběr relevantních informací
prezentace projektu Navrhuji výuku kompetencí systematicky začlenit do struktury vzdělávání na FHS. Motivace Akademický sbor vymezit náplň práce tak, aby pedagogové nebyli zavaleni administrativnímu povinnostmi
zlepšit platové podmínky akademického sboru Motivace studentů podpora osobního rozvoje
studentské soutěže
vědecké a publikační granty a stipendia Dobré jméno fakulty FHS se musí zbavit přezdívky "Fakulta hledající smysl" a statusu "školy poslední volby".
Dobré jméno souvisí s motivací potenciálních uchazečů.
Pověst je třeba budovat na základě jasné profilace, která by lákala nové studenty. FHS by měla usilovat o rozšíření mezinárodní spolupráce skrze:
podporu mezinárodních projektů
navýšení zahraniční mobility studentů i pedagogů
lepší začlenění zahraničních studentů do výuky na FHS, např. skrze navýšení počtu cizojazyčných kurzů Veřejné aktivity Fakulta by měla usilovat o navázání dialogu s uměleckou, kulturní, společenskou i komerční sférou.
Můžeme zvát odborníky z praxe, pořádat veřejné diskuse, workshopy, využívat program Univerzita třetího věku. Prostorová situace fakulty Odpovědností nového děkana bude dovést ke zdárnému konci projekt přesunu FHS do nového pracoviště v Tróji. Hledání nových zdrojů příjmů fondy Evropské unie - např. operační program "Vzdělání pro konkurenceschopnost"
sponzorské dary - otevření dialogu s komerčními subjekty o možnostech spolupráce a sponzoringu
fundraising Jaké konkrétní změny ve struktuře studia by to znamenalo? vyvážený poměr přednášek a seminářů
více domácí přípravy studentů
vyžadovat aktivní přístup studentů v hodině
větší důraz na přípravu a koordinaci sylabů - v rámci jednotlivých modulů i mezi moduly
omezit výkyvy v náročnosti kurzů
prohloubit zpětnou vazbu učitelů vůči studentům Konkrétní opatření: Zvýšit počet kreditů za předmět na 5-6.
Zavést 2-3 "studijní etapy" -
v rámci těchto etap by si studenti vybírali kurzy obvyklým - liberálním - způsobem. snížit rozsah z 50 normovaných stran na 20-30
klást důraz na kvalitu
definovat závěrečnou práci jako "odborný článek"
systematicky připravovat studenty v oblasti kompetencí - především více pracovat s odbornými články a soustředit se na schopnost vymezit výzkumný problém Bakalářské a diplomové práce Charakter závěrečných prací by se mohl posunout tímto směrem: Závěrečné práce se staly nepříjemnou formalitou.
Většina prací selhává co se týče originality řešeného problému, schopnosti tento problém uchopit a odargumentovat. V současné podobě jsou souborné a státní zkoušky neefektivní.
Struktura vyučovaných poznatků a kompetencí v rámci kurzů by měla odpovídat tomu, co je vyžadováno u zkoušek.
V dobře postaveném studijním programu si student látku ke zkouškám pouze opakuje. Závěrečné zkoušky Děkuji za pozornost!
Full transcript