Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Staatsrecht college 1

No description
by

Inge Pustjens

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Staatsrecht college 1

Opbouw:
5 leertrajecten
5 tutorbijeenkomsten
4 oju's
goed plannen!
RECHTSSTAAT
KENMERKEN
legaliteitsbeginsel
machtenscheiding
onafhankelijke rechtsprekende macht
fundamentele rechten: grondrechten

democratie
Staat
territoriale organisatie
gezag over op grondgebied wonende bevolking
beschikken (machts)middelen
Docent: Inge Pustjens
inge.pustjens@zuyd.nl
Inleiding
MACHTENSCHEIDING
scheiding van
taken
en bevoegdheden over diverse
organen
+
"checks and balances"
Fundamentele rechten: grondrechten
-Grondwet en verdragen

-Klassiekegrondrechten vs sociale grondrechten

-Toetsingsverbod artikel 120 Gw
Verhouding nationaal
internationaal
inleiding
staatsrecht
Programma:
*inleiding
*staat
*rechtsstaat
*Volkenrecht
*Verdragen
*EU
Publiekrecht
Privaatrecht
RECHT
strafrecht
Staats - en
bestuursrecht
Welke organen, zijn onder welke voorwaarden, bevoegd tot het stellen van in de Nederlandse rechtsorde geldende rechtsnormen?
SOEVEREINITEIT
hoogste bevoegdheid
statelijk gezag
geen bemoeienis van buitenaf
Legaliteitsbeginsel
staatsrechtelijk
bestuursrechtelijk
strafrechtelijk
artikel 89 Gw
attributie / delegatie
besluit van overheid op juiste wijze tot stand komen
wetgevende macht
-Wetten in formele zin (81 Gw)
Uitvoerende macht
-Bestuur
-Dualistisch
-Regeerakkoord
Rechtsprekende macht
-onafhankelijk
-rechterlijke macht hfd 6 Gw
-andere rechtsprekende colleges
-artikel 6 EVRM
Democratie
-democratisch gelegitimeerde wetgever
-direct/indirect
-parlementaire democratie
Volkenrecht
Bronnen:
-verdragen
-rechtsbeginselen
-beslissingen internationale gerechten
-gewoonte
Ius cogens:
norm van hoogste recht waarvan staten niet afwijken en wat als zodanig wordt aanvaard en erkend.
-monistisch / dualistisch
-artikel 93 Gw
-artikel 94 Gw
"een ieder verbindend"
directe werking
EVRM: bijna allemaal directe werking
Verdragssluiting
onderhandelen
sluiten
bekendmaking
parlementaire goedkeuring
bekrachtiging
inwerkingtreding
artikel 91 Gw
Europese Unie
supranationale organisatie
VEU: verdrag inzake europese unie
VWEU: verdrag inzake werking europese unie
Organen
Europees parlement
Europese Raad
Raad
Europese Commissie
Hof van Justitie
VRAGEN?
-Wetten in materiële zin
Wet in formele zin ook altijd wet in materiële zin?
en andersom?
wet in materiële zin ook altijd wet in formele zin?
wat zegt dit?
Full transcript