Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

prezentacja kandydaci

No description
by

Anna Miziolek

on 11 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of prezentacja kandydaci

DWADZIEŚCIA DWA LATA
AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 roku.

Jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce

8 000 studentów, słuchaczy studiów
podyplomowych i MBA oraz doktorantów

36 000 absolwentów
PRAWO PLUS

Prawo + zarządzanie
Prawo + finanse i rachunkowość
Prawo + ekonomia
OFERTA EDUKACYJNA - STUDIA WYŻSZE W JĘZYKU POLSKIM

Zarządzanie (w języku polskim i angielskim)
Zarządzanie w wirtualnym środowisku
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie systemowe
Finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim)
Ekonomia – rynki zagraniczne / międzynarodowe otoczenie biznesu
Prawo
Administracja
Studia drugiego stopnia
Zarządzanie – Master in International Business and Management
z Bradford University
Zarządzanie - Master in Management
Zarządzanie – Double Degree Master in Management z Grenoble Management School
Zarządzanie – Double Degree Master in Management z Lancaster University Management School
Zarządzanie – Double Degree Master in Management z Católica-Lisbon
Zarządzanie - Master in Management in Virtual Environments
Finanse i rachunkowość – Master in Finance and Accounting
Studia pierwszego stopnia
Zarządzanie – Bachelor Program in Management
Zarządzanie - Double Degree Bachelor Program with Professional Placement z DHBW, Mannheim
Zarządzanie - Double Degree Bachelor Program in Management z KEDGE Business School
Zarządzanie - Double Degree Bachelor Program in Management z European Business School
Finanse i rachunkowość – Bachelor Program in Finance and Accounting
OFERTA EDUKACYJNA - STUDIA WYŻSZE W JĘZYKU ANGIELSKIM
PEŁNIA PRAW AKADEMICKICH
studia I stopnia
licencjackie

licencjat

studia II stopnia
magisterskie

magister

studia jednolite magisterskie

magister

studia III stopnia
doktoranckie

doktor

habilitacja


doktor
habilitowany

studia podyplomowe i MBA
STUDIA MBA
Executive MBA
Koźmiński MBA
dla finansistów
dla kadry HR
dla inżynierów
dla kadry IT
dla kadry medycznej
Euro*MBA

Do wyboru prawie 70 programów z zakresu:
zarządzanie
finanse i rachunkowość
marketing i social media
HR i rozwój osobisty
prawo
administracja i UE
IT
kursy językowe
studia w językach obcych
OFERTA EDUKACYJNA
studia podyplomowe
Seminaria doktorskie z zakresu prawa i socjologii
Zakres studiów: zarządzanie, ekonomia, finanse
OFERTA EDUKACYJNA
studia doktoranckie (trzeciego stopnia)

2011
prawo do nadawania stopnia DOKTORA HABILITOWANEGO nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia
2003
prawo do nadawania stopnia DOKTORA HABILITOWANEGO nauk ekonomicznych w dyscyplinie
zarządzanie
1998
prawo do nadawania stopnia DOKTORA nauk ekonomicznych w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu

2008
prawo do nadawania stopnia DOKTORA nauk ekonomicznych w dyscyplinie
ekonomia

2009
prawo do nadawania stopnia DOKTORA nauk prawnych w dyscyplinie
prawo

2013
prawo do nadawania stopnia DOKTORA nauk społecznych w dyscyplinie
socjologia


2013
prawo do nadawania stopnia DOKTORA nauk ekonomicznych w dyscyplinie
finanse

UPRAWNIENIA DOKTORSKIE
RANKING EUROPEJSKICH
UCZELNI BIZNESOWYCH
EUROPEAN BUSINESS
SCHOOLS RANKING 2014
Uczelnie z Europy Środkowej:

Akademia Leona Koźmińskiego - miejsce 35
University of Economics, Praga - miejsce 69
Corvinus University, Budapest - miejsce 70
Szkoła Główna Handlowa - miejsce 77
RANKINGI „FINANCIAL TIMES” 2013
RANKING MAGISTERSKICH
STUDIÓW Z ZARZĄDZANIA
MASTERS IN MANAGEMENT
RANKING 2014
RANKING MAGISTERSKICH
STUDIÓW Z FINANSÓW
MASTERS IN FINANCE
RANKING 2014
41
35
21
RANKING STUDIÓW
EXECUTIVE MBA
EMBA RANKING 2014
45
RANKINGI KRAJOWE

"Rzeczpospolita" i "Perspektywy"
"Wprost"

Akredytacja AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business akredytuje szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości.
MIĘDZYNARODOWE AKREDYTACJE
Akredytacja AMBA za najwyższą
jakość programów MBA
Akredytacja EQUIS – Europejskiego Systemu Doskonalenia Jakości, przyznawana najlepszym na świecie uczelniom biznesowym
WYRÓŻNIENIA PKA

Najwyższa nota Polskiej Komisji Akredytacyjnej
za kształcenie na kierunkach:
ZARZĄDZANIE
2004
2010
PRAWO
2012
ADMINISTRACJA
2013
ZASADY NABORU
Przeliczanie wyników procentowych na punkty kwalifikacyjne:
1%= l,5 punktu - poziom podstawowy
1%= 2 punkty - poziom rozszerzony

Na studia w języku polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 260 punktów rekrutacyjnych, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Na studia w języku angielskim są przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów.

Na studia interdyscyplinarne PRAWO+ są przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 350 punktów.
Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Stypendia
OLIMPIJCZYCY STUDIUJĄ
BEZPŁATNIE!
dla osób, które uzyskały 450 punktów rekrutacyjnych
dla absolwentów
dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci, rodziców
Ulgi w opłatach
sportowe
dla osób podejmujących drugi kierunek lub specjalność
specjalne
socjalne
za wyniki w nauce
STYPENDIA I ULGI
ZASADY NABORU
Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.
Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Do wyboru: prawie 200 uczelni na całym świecie, m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Meksyku, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rosji, Singapurze, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, we Włoszech
Semestr nauki na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+ lub w ramach umów bilateralnych
WYMIANA MIĘDZYNARODOWA
ŻYCIE STUDENCKIE
19 kół naukowych
Program TOP15
Krajowe i zagraniczne wycieczki edukacyjne
Wyjazdy integracyjne
- letnie i zimowe
Tradycyjne imprezy studenckie - Otrzęsiny, Połowinki
Imprezy okolicznościowe
- Andrzejki, Mikołajki, Wigilia
Bal prawnika
Dni narodowe
Kozminski Sport Club
24 sekcje sportowe AZS ALK
Konkurs „Zostań Twarzą Koźmińskiego”
wybitni naukowcy, laureaci Nagrody Nobla, prezydenci, premierzy, ministrowie, ambasadorowie, biznesmeni
NASZYMI GOŚĆMI BYLI...
KOŹMINALIA - ŚWIĘTO AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO

Kompleks 4 budynków o powierzchni 20 000 m2
6 auli, 54 sale wykładowe, w większości klimatyzowane
6 pracowni komputerowych
Pracownie językowe
Nowoczesna biblioteka
Sala symulacji rozpraw sądowych
Sale sportowe
Bogate zaplecze usługowe:
4 bufety
poczta
księgarnia
punkty xero
kiosk prasowy
bankomat
parking na 400 samochodów
WARUNKI STUDIOWANIA
Mocne strony Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego
Program dostosowany do współczesnych wymagań stawianych prawnikowi:
przedmioty należące do kanonu wiedzy prawniczej
przedmioty do wyboru – specjalizujące w określonych dziedzinach prawa
przedmioty do wyboru – służące rozwojowi umiejętności praktycznych, w szczególności sporządzania pism procesowych w ramach wszystkich procedur
warsztat dla przyszłych aplikantów
przedmioty w języku angielskim
wymiana międzynarodowa
współpraca z organizacjami międzynarodowymi: ELFA, IALS, AIDA
indywidualne podejście do studenta i tutoring

Kryterium I - program studiów

Dziekanat:
kompetentni i sympatyczni pracownicy
dogodne godziny przyjęć
podania w wersji elektronicznej

Dostęp do pracowników naukowo-dydaktycznych:
indywidualna opieka (np. dla studentów przygotowujących się do konkursów)
tutoring dla studentów kierunku „Prawo+”
niewielkie grupy ćwiczeniowe, lektoratowe i seminaryjne

Kryterium IV – kameralny charakter
Działalność naukowa:
Koła naukowe, w tym: PKN „LegeArtis”

Działalność łącząca naukę, praktykę i pracę pro bono:
Studencka Poradnia Prawna
Projekt „Street Law”

Udział w konkursach:
konkursy na najlepsze prace magisterskie
konkursy krasomówcze
konkurs na najlepszą symulację rozprawy
Kryterium III - studenci
Zajęcia w Kolegium Prawa prowadzone są przez wybitnych specjalistów w dziedzinie. Przeważająca większość ma bogate doświadczenie praktyczne zdobyte w ramach wykonywania zawodów prawniczych. Wśród wykładowców są:
były Minister Sprawiedliwości
Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego
były Prezes Najwyższej Izby Kontroli
sędziowie Sądu Najwyższego
sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego
prokuratorzy oraz sędziowie sądów powszechnych
adwokaci
radcowie prawni

Kryterium II
kadra naukowo-dydaktyczna
ZARZĄDZANIE
35 miejsce na świecie w rankingu "Financial Times"
Dwukrotne wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Specjalności
ZARZĄDZANIE W WIRTUALNYM ŚRODOWISKU
Gry symulacyjne e-commerce
Laboratoria z wykorzystaniem mediów społecznościowych
Modele i strategie e-biznesu
Strategiczny partner programu: Orange Polska
Partnerzy programu
Wysokie stypendia
Staże w branży internetowej
Dla najlepszych absolwentów możliwość zatrudnienia
Unikatowe formy zajęć
ZARZĄDZANIE - SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW
Gry symulacyjne e-commerce
Laboratoria z wykorzystaniem mediów społecznościowych
Modele i strategie e-biznesu
Interdyscyplinarna wiedza
Badania i raporty studentów, przygotowywane we współpracy z CBOS
Praktyki m.in. w agencjach badania opinii publicznej, w tym w CBOS
Wyróżnienie PKA dla zarządzania
Uprawnienia doktorskie - zarządzanie, socjologia
Uprawnienia habilitacyjne - zarządzanie
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
Ścisłe i perspektywiczne połączenie zarządzania i psychologii
Duża liczba zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych
Laboratorium Badań Eksperymentalnych Katedry Psychologii Ekonomicznej
"DECYZJE" - pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie
Przykłady:
praktyka tworzenia reklam
próby badań marketingowych
procedury i praktyka podejmowania decyzji
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
21 miejsce na świecie w rankingu "Financial Times"
Uprawnienia doktorskie
Zwolnienia z egzaminów ACCA
Specjalności
EKONOMIA
Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii - gośćmi ALK
Wśród wykładowców 4 byłych ministrów finansów
Specjalności
ADMINISTRACJA
Wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Praktyki i wizyty w instytucjach administracji publicznej
Specjalności na studiach II stopnia
PRAWO PLUS
Unikalne połączenie
PRAWO + ZARZĄDZANIE
PRAWO + FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
PRAWO + EKONOMIA

Opieka tutora
Korzyści finansowe
75% zniżki na zarządzaniu, finansach i rachunkowości lub ekonomii na pierwszym roku
Zniżka jest utrzymywana w kolejnych latach pod warunkiem uzyskania średniej ocen na obu kierunkach na poziomie min. 4,00.
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - najbardziej prestiżowa międzynarodowa kwalifikacja zawodowa z dziedziny rachunkowości

Profesorowie:
Robert Mundell
Robert Aumann
Edward Prescott
Edmund Phelps
KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW
Zarządzanie
Zarządzanie w wirtualnym środowisku
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie systemowe
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Administracja
ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE
Kompleksowe podejście umożliwiające menedżerom działanie w złożonym otoczeniu, a także:
nawigowanie w sytuacjach niepewności
efektywne przeprowadzanie zmian w organizacjach
Całościowe spojrzenie na procesy organizacyjne, mechanizmy nimi rządzące i wzajemne powiązania
Przykłady:
praktyka tworzenia reklam
próby badań marketingowych
procedury i praktyka podejmowania decyzji
Full transcript