Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG PINAKA-DOMINANTENG MULTIPLE INTELLIGENCE

No description
by

Kim Mirto

on 10 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG PINAKA-DOMINANTENG MULTIPLE INTELLIGENCE

Rekomendasyon
Rebyu ng mga katumbas na pag-aaral
Layunin
Pagtatalakay
Kahalagahan at Implikasyon ng Multiple Intelligence sa mga estudyante
Paggamit ng teorya ng Multiple Intelligence sa silid-aralan
P20
Lunes, Mayo 11, 2015
Vol I, No. 1
Paksa
“Ang Teorya ng Multiple Intelligence”
Dr. Howard Gardner noong 1983
ANG PAGSUSURI SA PINAKA-DOMINANTENG MULTIPLE INTELLIGENCE
Ang bawat tao ay may kani-kaniyang angking likas na kakayahan ngunit iba’t-iba ng taglay na talino o talento

Walong karaniwang Multiple Intelligence:

Naturalist
- ito ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan.
Mathematical-Logical
- abilidad na umintindi ng mga paksang may kaugnayan sa numero, lohika at paghahalaw.
Verbal-Linguistic
- talino sa pagsulat at pagbikas ng salita.
Musical- Rhythmic
- natututo sa pamamagitan ng pag-uulit, ritmo o musika.
Visual-Spatial
- natututo sa pamamagitan ng paningin, mga imahe at larawan.
Bodily-Kinesthetic
- natuto sa pamamagitan ng mga karanasan o interaksiyon sa kapaligiran.
Interpersonal
- talino sa interaksyon o pakikipag-ugnayan sa ibang tao.
Intrapersonal
- natututo sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw.

Upang mapaunlad ng isang estudyante ang kanyang nangingibabaw na katalinuhan
Upang matulungan ang mga estudyante na maipamalas at maibahagi ang kanilang mga potensyal ayon sa kanilang talino.
Upang matulungan ang mga estudyante na bumuo ng sariling istilo upang matuto.
Upang mas mapahalagahan ng bawat estudyante ang kanilang indibidwal na katangian.
Upang maipaalam sa mga guro ang tamang estratehiyang angkop sa mga mag-aaral upang mas maintindihan nila ang bawat paksa.
Upang mas mapalawak ang pag-unawa ng bawat tao tungkol sa Multiple Intelligence

• Lubusang pag-aaral at pag-intindi ang kailangan mula sa mga estudyante, mga guro, mag-aaral, at mga magulang tungkol sa teorya ng Multiple Intelligence. Ito ay upang mas malaman ang kahalagahan at epekto ng Multiple Intelligence at ang paggamit ng teorya ni Gardner sa edukasyon.
• Ang mga guro ay dapat maging malawak ang kaalaman at may kamalayan sa mga intelligence profile nang mga estudyante nang sa gayon ay maging bukas din sila upang matulungan ang mga estudyante kung hindi man nila naiintindihan ang leksyon.
• Pagtuklas sa pinaka-dominanteng Multiple Intelligence ng mga guro at maging ang mga magulang nang sa gayon ay malaman kung ano o mayroon rin bang epekto ito at kung ano ang mas mabisa at tama nilang gawin upang maturuan ang mga mag-aaral.
• Ang pag-aaral na ito ay naka-pokus lamang sa pag-sarbey sa mga 100 freshmen students ng UST-CTHM. Ang mas malaking bilang ng susuriin ay mas magiging makabuluhan o makakatulong. Ang mga estudyanteng nasa ikalawa hanggang ika-apat na taon sa kolehiyo ay mas makakatulong upang magbigay ng mas mabisang resulta at konklusyon.
• Pag-obserba sa mga eskwelahan na pinapahalagahan ang teorya ni Gardner sa Multiple Intelligence upang mas malaman kung ito ba ay epektibo at mas makakatulong para sa mga estudyante.
• Ang pag-aaral na ito ay maaaring mabisa at nakatulong ngunit ang mga rekomendasyon na ito ay nagmu-mungkahi ng karagdagan at lubusan pang pag-aaral. Nang sa gayon ay mas magbigay ng malakas na ebidensiya o magpakilala ng mga bagong ideya at mga teorya.

Pamamaraan
Isinagawa ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng isang sarbey na mayroong 24 na katanungan upang matukoy ang nangingibabaw na Multiple Intelligence ng piling 100 na estudyante na nasa unang taon ng CTHM sa UST.

Kongklusyon
Isa sa pinaka-tumatatak na katangian ng teorya ng Multiple Intelligences ay ang paglalahad nito ng walong mga potensyal na paraan sa pag-aaral. Sa papel-pananaliksik na ito napatunayan na sa bawat eskwelahan at departmento, iba-iba ang kinakalabasang resulta ng pinaka-dominateng Multiple Intelligence. Pinapatunayan na nag bawat isa ay may kaniya-kaniyang
intelligence profile
na tinataglay.

Datapwat, base sa mga nakalap naming mga artikulo, libro, mga journals at maging sa mga youtube videos, lumalabas na ang bawat tao ay iba-iba ang tinataglay na angking kakayahan, kagalingan, at katalinuhan. Lahat sila ay tinataglay ang 8 Multiple Intelligences ngunit iba-iba nga lamang ang antas ng mga ito.

Kung gayon, maganda ang matulungan ang estudyante na mas pagyamin pa ang kanilang kakayahan kung saan sila mas natuto. Sabi nga ni Mary Joy Abaquin Ed.M, “use our strength and intelligences to make a difference if you all choose to that, then, we will have a better Philippines ahead of us.” Maaaring magkaka-iba nga tayo ng intelligence profile ngunit, hindi lamang dapat naka-pokus sa pag-debelop sa iisang larangan ngunit kung saan din tayo ay mahina. Hindi masamang pag-yamanin natin ang bawat katangiang ating taglay ngunit hindi din masama na ating pag-aralan din at subukang matuto sa paraang hindi tayo ganun kagaling o nakakaintindi. Nang sa gayon ay atin pang mas mapalawak ang ating paraan upang mas matuto sa mga bagay-bagay.

Ang mga estudyante ay pumapasok sa eskwelahan na may kaniya-kaniyang grupo ng mga intelligences.

Walang isang paraan o kakayahan upang matuto. Iyon ang nagpapakita na bawat indibidwal ay kakaiba o iiba sa isa’t-sa (Silverstein, 1999).
Samakatuwid, isang researcher na nagngangalang Lacey, sinasabi niya na kahit na ang teorya ng M.I ay nagsasabi ng kahalagahan para sa lipunan at may malaking potensyal, ito ay humaharap rin sa mga negatibong bagay at inaapektuhan ang pagkatuto at pag-unawa ng isang indibidwal. Pinapangatwiran niya na ang mga estudyante ay madalas nilang iniisip na isa lamang siyang partikular na uri ng mag-aaral na nauuwi sa hindi nila pagsubok sa mga aktibidad na alam nila ay hindi nila tinataglay. Ito ay hindi tama dahil dapat ang edukasyon ay nagsisilbing tagapag-hubog sa mga kakayahan ng isang bata, ikaw man ay nagpapakita o nagtataglay ng kakayahan (intelligence) na iyon o hindi (nabanggit sa McFarlane, 2011).

Kaya naman mahalagang matukoy ng estudyante ang kanyang intelligence upang malaman niya ang kanyang kalakasan at kahinaan nang sa gayon ay kanyang mapabuti ang sarili at mas pag-yamin ang kanyang intelligence profile.

Implikasyon sa mga guro
Ayon kay Brualdi (1996), sa pagtanggap ng Teorya ni Howard Gardner sa Multiple of Intelligences, ito ay nagkaroon ng maraming implikasyon para sa mga guro kung paano nila ito magagamit o gagamitin. Dapat pahalagahan ng bawat guro ang bawat intelligences dahil kailangan ang lahat ng mga ito para makatulong sa lipunan.

Sa gayon, ang Teorya ng Multiple Intelligences ay dapat kilalanin, intindihin, at pag-aralan ng mabuti ng mga guro. Kailangan nilang palawakin ang kanilang sarili nang sa gayon ay matuklasan din nila na kaya din pala nilang magturo sa paraang di nila kadalasang ginagamit.
Mga resulta ng mga katumbas na pag-aaral tungkol sa pasagsusuri sa pinaka-dominanteng Multiple Intelligence sa mga estudyante.
Sa aming pagsusuri sa mga artikulo, libro, at mga journals, walang parehong resulta ang lumabas sa aming pagsusuri o pag-aaral. Isa na rito ay ang pagsusuri ni Divina Naoe sa David Elementary School sa Estados Unidos, isang eskwelahan rin na sinusuportahan ang teorya ng Multiple Intelligence.

Sa kadahilanang ito, ang pinaka-dominanteng multiple intelligence sa kanila ay ang Bodily-Kinesthethic at sinasabi rin na dahil dito, mas pinapahusay pa nila ang kanilang pagtuturo gamit ang intelligence na ito.

Habang sa pag-aaral naman sa mga estudyante ng Centro Escolar University na nasa ika-apat na ng taon na kumukuha ng Journalism at Performance Arts, lumalabas na sila ay magaling batay sa kung ano ang inilalarawan ng kanilang kurso. Sa Journalism ay Lingwistiko at habang sa Performance Arts naman ay Interpersonal na kung saan kaya nilang tumayo sa harap ng maraming tao nang buong tapang.
Sa paglalahad ni Fierros (2004), sang-ayon siya sa paggamit ng teorya ng Multiple Intelligence sa pagtuturo ng mga guro.
Dahil dito, ang paggamit ng M.I ay matutulungan ang mga tagapagturo upang mas mapalawak ang kanilang paraan ng pagtuturo.

Mas mapapatunayan ito sa pananaliksik sa McCleary School, isang K-5 elementary school at sa Glendridge Elementary School sa Kent, Washington. Ang tagumpay ng paggamit ng balangkas ng teorya ng Multiple Intelligence ay nakatulong para sa mga guro na malaman kung paano natuto ang kanilang mga estudyante. Ito ay nag-resulta sa pagpapalawak ng kanilang kurikulum para matugunan ang bawat pangangailangan ng estudyante.Multiple Intelligence International School sa Quezon City- naisipan nilang suportahan ang teorya ni Howard Gardner dahil marami sa ating mga magulang ang hinihikayat ang kanilang mga anak na pumasok sa Top 10 sa kanilang klase. Dahil ang wala sa listahang ito ay karaniwang sinasabing hindi matalino. Ang pananaw ng magulang ay sinasabing nakaka-apekto sa pananaw ng isang bata sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan. Dagdag pa sa kadahilanang ito, ay dahil sa ebidensiyang maraming estudyante ang hindi naiintindihan ang kanilang leksyon na kadalasang nauuwi sa mga tutoring services (Chen, Gardner & Moran,2009).

Upang makatulong, mayroon silang walong paraan ng pagtuturo upang matugunan ang bawat intelligences na mayroon o itinataglay ng isang tao (Chen, Gardner & Moran,). Sa pagpapaliwanag pa nga ni Mary Joy Canon-Abaquin Ed.M, “Find people who do not only excel in their field but more importantly that there are concrete evidences of how they use their intelligences to make a differences and they can actually serve as a role model (mischooladmin, 2009).” Dahil ayon sa kanila, kapag maraming estudyante ang naaabot ng eskwelahan, marami ring naiibigay at naitutulong sa komunidad ang isang mag-aaral (Chen, Gardner & Moran, 2009).
Full transcript