Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lånord og nyord

No description
by

tobias haugan

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lånord og nyord

Lånord og nyord
-Lånord er ord vi har lånt fra andre språk som engelsk. F.eks Cheeseburger og camping. Vi har fått mange lånord fra ulike tider, når vi var i union med danmark fikk vi mange danske ord.
-nyord er ord som har startet som en slang, eller at noen har funnet på et ord som blir brukt mye. Ord som gruse eller konge er nyord. Noen nyord blir skrevet inn i ordbøkene, visste du for eksempel at kult var et slangord før?

Slang
Slang er ord som mest blir brukt blant ungdommen. Slang er uoffisielle ord, noen slangord blir så mye brukt at det blir skrevet inn i ordbøkene. Slang er måter å snakke på hvor bestemte ord blir byttet ut med andre. Mange slangord er også forkortelser fra det fulle ordet. Slang er måter å snakke på hvor bestemte ord blir byttet ut med andre for å gi rasistiske, humoristiske, irrelevante eller annen effekter til ordet. Slang fungerer også som et bevisst valg av stil og språkbruk. Bruker man et slangord i stedet for det norske standardordet, gir man samtidig uttrykk for hvem man ønsker å være. Eksempel på slangord kan være lol, swag og selfie. Slangord er gjerne forkortelser.
Engelsk og Amerikansk påvirkning
Det norske språket har mye amerikansk og engelsk påvirkning. Mange ord som camping, jeans, fastfood og sweatshirt er engelske. Når det dukker opp nye ting vi ikke har ord for, i stedet for å lage nye norske ord kan det være lettere å bare overta de engelske ordene slik de er. Slik vi har gjort med ord som "pc" og "software"
Diskriminerende ord
Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en part dårligere enn en annen på grunn av personens trosbekjennelse, hudfarge, nasjonale eller kjønn, homofil legning, eller politisk orientering. Diskriminering pga kjønn, alder, etnisitet eller religion er det lover mot. Eksempler på diskriminerende ord er neger, hore og homse.
Multietnolektisk stil
Norvagisering
Norvagisering er å ta utgangspunkt i den importerte formen og tilpasse det norsk. Første gang norske ord ble norvagisert og tilpasset norske former skjedde i 1862. Det var i stor grad Knud Knudsen som stod bak. I 1860 skrev han til departementet og bad om endringer i rettskrivingen. Argumentet hans var at hver lyd skal ha et tegn, og at hvert tegn kun betyr en lyd. Departementet godkjente flere av forslagene og sendte i 1862 ut et skriv med nærmere beskrivelse av endringene. I dag har vi en tradisjon for å gi importerte ord en norsk skrivemåte. Eksempler på slike ord kan være teip/tape og pønk/punk
Språk og identitet
Språk og identiet henger sammen. Hvilket miljø vi er i påvirker hvordan vi snakker. Vi bruker også annerledes språk til forskjellige personer, for eksempel så snakker du annerledes til eldre personer. Kanksje du ikke bruker mye slangord. Språket er en identitetsmarkør. Det vil si at måten vi bruker språket på, signaliserer både hvem vi er, hvem vi ønsker å være, hvilke sosiale grupper vi tilhører, og hvilke grupper vi identifiserer oss med.
Sosser og rånere snakker forskjellig.
Språk og kjønn
Mange jobber og titler er knyttet til et bestemt kjønn. Eksempler på dette er: Sykesøster og brannmann.
Ordene ble brukt i gamle dager da det var nesten bare et kjønn som hadde jobbene.
Mange av ordene i dag har blitt nøytralisert, sånn at det ikke skal være noen forskjell.
http://www.ung.no/diskr/182_Hva_er_diskriminering.html
http://www.sprakradet.no/
http://www.wikipedia.org/
www.ung.no
www.nrk.no
www.frisprog.nu
Norsk fordypnings oppgave
Sources
Multietnolektisk stil blir brukt av innvandrere som snakker norsk men beholder fortsatt små trekk fra det gamle språket. Multietnolekt er den språkvarianten som oppstår når talere med flere ulike språk- og kulturbakgrunner tilegner seg et nytt språk, i norsk sammenheng har dette populært blitt betegnet som kebabnorsk. Multietnolektisk norsk er også gjerne preget av noen grammatiske trekk som er typisk for innlærere av norsk som andrespråk. Eksempler kan være floser som betyr penger, schpaa-pen, sjofe-se.
Full transcript