Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przebieg i rola taśmy mięśniowej : 1) powierzchownej ty

No description
by

Sylwia Potępa

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przebieg i rola taśmy mięśniowej : 1) powierzchownej ty

Przebieg i rola taśmy mięśniowej : 1) powierzchownej tylnej
2) spiralnej.

FUNKCJE TAŚMY SPIRALNEJ
TAŚMA
SPIRALNA


oplata ciało jak podwójna helisa, łącząc każdą stronę czaszki z przeciwną obręczą barkową, potem krzyżując się wokół żeber na poziomie pępka i przechodząc na stawy biodrowe. Dalej jak strzemię przechodzi przednio-boczną powierzchnią kończyny dolnej, pod podeszwową częścią stopy i w górę tylno-boczną stroną kończyny do kości kulszowej, mięśnia prostownika grzbietu z powrotem do czaszki, gdzie kończy się bardzo blisko miejsca swego przyczepu początkowego.

Funkcja ruchowa polega na wykonywaniu ruchów spiralnych i rotacyjnych ciała oraz napięciach ekscentrycznych i izometrycznych chroniących tułów i kończynę dolną przed skutkami działania siły skrętnej.

Taśma spiralna rozpoczyna się z boku czaszki na poziomie lub powyżej kresy karkowej w obrębie połączenia kości potylicznej i skroniowej gdzie schodzi w dół na mięsień płatowaty głowy. Po drodze kontaktuje się z mięśniem płatowatym szyi łącząc się z wyrostkami kolczystymi od C6 do Th7.

Mijając na szczytach wyrostków kolczystych osłonkę powięziową przechodzimy do mięśnia równoległobocznego większego i mniejszego po stroni przeciwnej stanowiącej część tej samej konstrukcji. Mięśnie równoległoboczne przemieszczają nas wzdłuż tej samej linii pociągnięcia do brzegu przyśrodkowego kości łopatki, łącząc lewą stronę czaszki z prawą łopatką i odwrotnie.


Próba oceny postawy ciała wg. koncepcji taśm mięśniowych na przykładzie powyższych 2 taśm. (w jaki sposób prawidłowe/nieprawidłowe napięcie w danej części taśmy może wpływać na postawę ciała)
PRZEBIEG TAŚMY SPIrALNEJ
TAŚMY MIĘŚNIOWE
TAŚMA
POWIERZCHOWNA
TYLNA

Łączy i ochrania całą tylną powierzchnię ciała jako swojego rodzaju pancerz rozciągający się od podeszwowej części stopy do szczytu głowy. Składa się ona z dwóch części:
od palców do kolan
od kolan do brwi
Gdy kolana są wyprostowane TPT działa jak jedna ciągła taśma zintegrowanej tkanki mięśniowo-powięziowej.


Wyjątkiem od funkcji prostującej jest czynność tej taśmy w obrębie stawów kolanowych które w przeciwieństwie do innych stawów ulegają zgięciu pod wpływem pracy mięsni TPT. W pozycji stojącej nachodzące na siebie ścięgna TPT wspomagają więzadła krzyżowe w utrzymaniu prawidłowej pozycji kości piszczelowej i udowej względem siebie

FUNKCJA POSTURALNA

Ogólna funkcja posturalna TPT polega na utrzymaniu ciała w pozycji pełnego wyprostu oraz zapobiega przyjmowaniu pozycji zgięciowej wyrażonej pozycją płodową. Zadanie to wymaga większej ilości wolnokurczliwych włókien mięśniowych, cechujących się znaczną wytrzymałością, w składowej mięśniowej taśmy mięśniowo-powięziowej. Długotrwałe napięcia posturalna wymagają również bardzo mocnych osłonek powięziowych i włókien w obrębie części powięziowej.

Za wyjątkiem czynności zgięcia występującej poniżej stawów kolanowych zadanie ruchowe TPT polega na wykonywaniu ruchów wyprostu i przeprostu. W czasie rozwoju ruchowego człowieka mięsnie TPT unoszą głowę dziecka z pozycji embrionalnego zgięcia. Ponieważ rodzimy się w pozycji zgięciowej i mocno koncentrujemy się na tym co się dzieje przed nami, rozwój siły i umiejętności ruchowych i równowagi w obrębie TPT jest mocno związany z powolnym procesem dojrzewania, w miarę jak przemieszczamy się z pozycji pierwotnego do pełnego zgięcia i bez trudu utrzymywanego wyprostu.

TPT zapewnia połączenie funkcjonalne pomiędzy krzywiznami tworzącymi pierwotne i wtórne wygięcia kręgosłupa i kończyn dolnych. W pozycji stojcej ciało człowieka samodzielnie tworzy naprzemiennie skierowane, wzajemnie się wyrównujące krzywizny.

Zgodnie z tradycyjnym anatomicznym sposobem myślenia można wyróżnić wygięcia pierwotne (łuki piersiowy i krzyżowo-guziczny), zwrócone częścią wklęsłą w kierunku przedniej strony ciała. Uznawane są one za pierwotne gdyż cały czas odtwarzają pozycję zgięciową przyjmowaną za życia płodowego.
W końcowym okresie ciąży i w pierwszym roku życia, w rejonach pomiędzy pierwotnymi wygięciami zgięciowymi dziecka, tworzą się krzywizny wtórne.

Napinanie mięśni odcinka szyjnego (w celu uniesienia głowy), a następnie mięśni dolnej części kręgosłupa (w celu przyjecia pozycji siedzącej i dla rozpoczęcia pełzania) zmienia kształt krążków międzykręgowych, co pozwala na odwrócenie kierunku wypukłości wygięcia szyjnego i lędźwiowego
Wygięcia wtórne są z kolei bardziej zależne od równowagi mięśniowej, ponieważ to mięśnie tworzą te krzywizny i utrzymują ich kształt. Z teg powodu stabilność i ukształtowanie lordozy szyjnej i lędźwiowej, stanowiących bardziej ruchome części kręgosłupa, w większym stopniu zależą od otaczających je struktur mięśniowo-powięziowych. Aparat kostno-więzadłowy pozwala stawom kolanowym wykonywać ruchy od pełnego zgięcia do przeprostu, ale to mięsnie decydują gdzie znajduje się ta pozycja spoczynkowa tego stawu.
Prawidłowa równowaga pomiędzy wygięciami pierwotnymi i wtórnymi oraz towarzyszące jej wyrównanie napięcia TPT można postrzegać jako wyważone przejście od wygięcia płodowego do "dojrzałości". Postawa ciała charakteryzująca się nadmiernym zgięciem lub przeprostem może być związana z obszarami, w których dojrzewanie nie zostało zakończone.
TAŚMA POWIERZCHOWNA TYLNA
W czasie rozwoju TPT skaca się w celu przemieszczenia nas z pozycji pierwotnego zgięcia płodowego w stronę zrównoważnych krzywizn występujących w pozycji stojącej. Dalsze skrócenie mięśni TPT wywołuje przeprost.
FUNKCJA RUCHOWA TPT
PRZEBIEG TPT

W prawdzie mówimy o TPT w liczbie
pojedynczej, to jednak oczywistym jest,
że istnieją dwie TPT – jedna po stronie
lewej ciała a druga po prawej.
Jednocześnie z obserwacją i
korekcją zaburzeń wzorców tych
taśm należy rozpoznawać i
likwidować zaburzenia równowagi
pomiędzy obiema taśmami.


Stacja początkowa tej długiej taśmy mięśniowo-powięziowej znajduje się na podeszwowej części dalszych policzków palców. Pierwszy tor biegnie wzdłuż podeszwowej części stopy. W jego skład wchodzi powięź podeszwowa oraz ścięgna i brzuśce mięśni krótkich zginaczy palców, których przyczepy początkowe znajdują się w obrębie stopy. Tych pięć pasm łączy się w jedno rozcięgno które biegnie do przedniej części kości piętowej. Powięź podeszwowa łączy się również z dodatkowym szóstym pasmem bocznym rozpoczynającym się na podstawie 5. kości śródstopia.

OD PALCÓW DO PIĘTY
Przyczepia się ona do kolagenowej osłony kości piętowej, okostnej,
która otacza kość jak napięta elastyczna osłona. Jeżeli zaczniemy myśleć w ten sposób to możemy przekonać się, że powięź podeszwowa łączy się ze wszystkim, co przyczepia się do tej okostnej.

Ponieważ ścięgno Achillesa musi wytrzymać tak duże napięcia, przyczepia się ono nie tylko do okostnej ale i również do tkanki kolagenowej kości piętowej. Omijając kość piętową i jej okostną , tor podąża w górę stając się szerszy i bardziej płaski. Trzy struktury mięśniowo-powięziowe przyczepiają się do ściegna Achillesa : mięsień płaszczkowaty znajdujący się głębiej, mięsień brzuchaty łydki biegnący od strony powierzchownej i mięsień podeszwowy ustawiony od strony przyśrodkowej

OD PIĘTY DO STAWU KOLANOWEGO
Przyjmując, że kończyny dolne są już proste, a stawy kolanowe wyprostowane, podążamy dalej taśmą mięśniowo-powięziową poprzez mięśnie kulszowo-goleniowe w górę i docieramy do tylnej części guza kulszowego. Dwa mięśnie kulszowo-goleniowe po stronie przyśrodkowej: półbłoniasty i półścięgnisty są uzupełnione przez pojedynczy mięsień kulszowo-goleniowy znajdujący się po stronie bocznej, czyli mięsień dwugłowy uda. Wszystkie trzy mięśnie są „ekspresami”, oddziałując jednocześnie na staw kolanowy i biodrowy.

OD STAWU KOLANOWEGO DO BIODROWEGO
Mięsień pośladkowy wielki przechodzi nad przyczepem mięśni kulszowo-goleniowych w bardziej powierzchownej warstwie powięziowej. Przechodząc do mięśnia czworobocznego uda, przywodziciela wielkiego, bliźniaczego dolnego, które znajdują się w podobnej płaszczyźnie, wszystkie one łamią zasadę ciągłości taśm anatomicznych przez zmianę kierunku przebiegu.
Jeżeli pomyślimy w kategoriach powięzi to nie napotkamy problemu z dalszym przebiegiem : więzadło krzyżowo- guzowe rozpoczyna się na tylnej części guza kulszowego, stanowi wyraźną kontynuację mięśni kulszowo-goleniowych i przechodzi do bocznej krawędzi kości krzyżowej tuż nad przejściem krzyżowo-guzicznym.

OD STAWU BIODROWEGO DO KOŚCI KRZYŻOWEJ
OD KOŚCI POTYLICZNJE DO BRZEGU
NADOCZODOŁOWEGO
Z włókien powięzi krzyżowej łączącej się z więzadłem krzyżowo-guzicznym rozpoczyna się mięsień prostownik grzbietu. Rozciąga się on od kości krzyżowej do potylicy,
w jego skład wchodzą mięśnie „ekspresowe” : mięśnie najdłuższy i biodrowo-żebrowy, znajdujące się bardziej powierzchownie w stosunku do głębiej położonych mięśni „lokalnych” : kolcowego, półkolcowego, wielodzielnego. Najgłębszą warstwę mięśni poprzeczno-kolcowych tworzą najkrótsze jednostanowe mięśnie lokalne.

OD KOŚCI KRZYŻOWEJ DO POTYLICY
TPT biegnie w górę od brzegu potylicznego i
nad kością potyliczną, łączy się z czepcem ścięgnistym czy też powięzią powłok głowy,
w których znajdują się elementy mięśni potylicznych i czołowych, z których wszystkie ustawione są mniej więcej w tym samym kierunku co TPT. Taśma kończy się mocnym przyczepem w okolicy brwi czy też brzegu nadoczodołowego na kości czołowej tuż powyżej oczodołu.

Funkcja posturalna polega na owinięciu
ciała podwójną spiralą, co pomaga utrzymać
równowagę we wszystkich płaszczyznach.
Taśma spiralna łączy łuki stopy z kątem
miednicy co pozwala swobodnie kontrolować
ruchy w stawie kolanowym podczas chodzenia.
W przypadku zaburzeń równowagi taśma
spiralna uczestniczy w tworzeniu,
kompensowaniu i utrzymywaniu strętów,
rotacji i bocznych przemieszczeń ciała

Z brzegu przyśrodkowego łopatki wychodzi
bezpośrednie połączenie powięziowe z m. podgrzebieniowym i nadgrzebieniowym.
Następnie taśma spiralna przebiega w silnym połączeniu z mięśniem zębatym przednim, leżącym głębiej pod łopatką gdzie przechodni do jego dolnego przyczepu. Mięsień zębaty przedni ma silne połączenie z mięśniami skośnymi brzucha zewnętrznymi

Włókna mięśni skośnych brzucha
zewnętrznych łączą się z blaszką rozcięgna powierzchownego brzucha, które biegnie do kresy białej, gdzie mieszają się z przeciwnie ułożonymi włóknami mięśni skośnych brzucha wewnętrznych przeciwnej strony ciała. Następnie taśma przechodni nad kolcem biodrowym przednim górnym stykając się z nim zanim zacznie zstępować na kończynę dolną.

Dolna część Taśmy spiralnej to złożona pętla biegnąca od stawu biodrowego do łuków stopy i z powrotem do stawu biodrowego.
Przebieg taśmy przechodni do napinacza powięzi szerokiej, który przechodzi w pasmo biodrowo- piszczelowe. Taśma ta następnie przechodzi do mięśnia piszczelowego przedniego.


TAŚMA SPIRALNA DOLNA
Mięsień piszczelowy przechodzi w dół i do
środka mijając dolną część podudzia.
Przyczepia się on do torebki stawowej pomiędzy kością klinowatą przyśrodkową, a pierwszą kością śródstopia.
Taśma następnie przechodzi na mięsień strzałkowy długi za pomocą


PODUDZIE
Po minięciu trzonu kości strzałkowej
podążamy w kierunku jej głowy, a następnie
na głowę długą mięsień dwugłowy uda.
Taśma prowadzi nas do guza kulszowego

TYLNA CZĘŚĆ KOŃCZYNY
Taśma ta występuje oczywiście po obu stronach ciała. Łączy czaszkę (po tej samej stronie ciała) przez odcinek szyjny z przeciwną obręczą barkową, przechodząc okrężnie przez brzuch i przednią część kończyny dolnej po tej samej stronie ciała, po której się zaczeła. Z tego punktu taśma ta schodzi w dół zewnętrzną częścią uda i stawu kolanowego, a następnie przechodzi pod łukiem stopy tworząc pętlę, która biegnie w górę tylną stroną ciała i łączy się z czaszką przyśrodkową, niedaleko miejsca w którym się zaczęła

Rozpoczyna się od mięśnia kulszowo- goleniowego gdzie biegnie do więzadła krzyżowo- guzowego, do powięzi krzyżowej i w górę mięśniem prostownikiem grzbiet. Koniec taśmy spiralnej przyczepia się do potylicy gdzie zaczęła się wiele stron temu i kilka metrów wcześniej

CZĘŚĆ TYLNIA
TAŚMY SPIRALNEJ
guzowatość potyliczna – mięsień prostownik grzbietu – powięź krzyżowo-lędźwiowa – kość krzyżowa – więzadło krzyżowo-guzowe – guz kulszowy – mięsień dwugłowy uda – głowa kości strzałkowej – mięsień strzałkowy długi – podstawa 1. kości śródstopia – mięsień piszczelowy przedni – kłykieć boczny kości piszczelowej – pasmo biodrowo-piszczelowe – mięsień napinacz powięzi szerokiej – grzebień biodrowy – mięśnie skośne brzucha wewnętrzne – rozcięgno brzuszne – kresa biała – mięśnie skośne brzucha zewnętrzne – boczna część żeber – mięsień zębaty przedni – brzeg przyśrodkowy łopatki – mięśnie równoległoboczne – wyrostki kolczyste przejścia szyjno-piersiowego – mięsień płatowaty szyi i głowy – wyrostki poprzeczne C1 i C2 – wyrostek sutkowaty – guzowatość potyliczna.

A TAK W SKRÓCIE :)
Taśma Spiralna oplata ciało na kształt podwójnej helisy,
łącząc poprzez górną część
kręgosłupa
każdą stronę
czaszki
z przeciwną
obręczą barkową,
a następnie krzyżuje
się wokół
żeber
na poziomie pępka i przechodzi na
stawy
biodrowe.
Taśma Spiralna od stawu biodrowego przechodzi jak swego rodzaju „skakanka” wzdłuż przednio-bocznej części
uda
i
podudzia
w stronę łuku podłużnego przyśrodkowego
stopy.
Następnie przechodzi pod podeszwową częścią stopy i biegnie tylno-boczną częścią kończyny dolnej w kierunku
kości kulszowej
i dalej strukturami mięśniowo-powięziowymi prostownika grzbietu do
czaszki,
gdzie kończy się bardzo blisko miejsca swego początku.

Funkcja posturalna Taśmy Spiralnej
Polega ona na owinięciu ciała podwójna spiralą, co pomaga utrzymać równowagę we wszystkich płaszczyznach. W przypadku zaburzeń równowagi TS uczestniczy w tworzeniu, kompensowaniu i utrzymaniu skrętów, rotacji i obocznych przemieszczeń ciała. Większość ze struktur mięśniowo-powięziowych TS uczestniczy również w tworzeniu innych głównych meridianów i Taśmy Głębokiej Kończyny Górnej. Umożliwia to TS w wielu różnych funkcji. Z drugiej natomiast strony dysfunkcja TS będzie łatwo wpływała na działanie innych taśm.

Zła postawa w łopatkowych odcinkach Taśm Spiralnych
Mięsień równoległoboczno-zębaty często wykazuje zaburzenie równowagi przyśrodkowo-boczne lub boczno-boczne, które może być skorygowane manualnie. Zaczynając od asymetrii przyśrodkowo-bocznej - zaburzenie często będzie charakteryzowało się zaryglowaniem w wydłużeniu mięśni równoległobocznych (nadmiernie rozciągnięte) i zaryglowaniem w skróceniu mięśnia zębatego, które będą odsuwały łopatkę od kręgosłupa. Wzorzec ten jest często spotykany u kulturystów oraz osób mających tendencję do kifozowania kręgosłupa.


Zła postawa w łopatkowych odcinkach Taśm Spiralnych cd.
Przeciwny wzorzec występuje rzadziej, ale i tak jest w miarę często spotykany. W tym przypadku mięśnie równoległoboczne są zaryglowane w skróceniu a mięsień zębaty przedni jest zaryglowany w wydłużeniu. We wzorcu tym łopatka ma tentencję do wysokiego ustawienia i przesunięcia w kierunku wyrostków kolczystych. Sytuacji takiej towarzyszy płaski (wyprostowany) kręgosłup piersiowy.


Próba oceny postawy na przykładzie Taśmy Spiralnej
Zła postawa w kręgosłupowym odcinku Taśm Spiralnych cd.
W miarę jak taśma wywołuje napięcie poprzez powięź brzuszną i mięśnie skośne brzucha (wewnętrzne i zewnętrzne od stawu biodrowego) na mięsień zębaty po stronie przeciwnej, powoduje ona protrakcję klatki piersiowej po tej stronie z takim samym przemieszczeniem obręczy barkowej. W wyniku tego głowa przemieszcza się w kierunku obręczy barkowej, pochylając się czasem w stronę przeciwną.


Zła postawa w kręgosłupowym odcinku Taśm Spiralnych cd.
Liczba możliwych modyfikacji i poszczególnych sposobów wykorzystania TS w rotacji jest dość znaczna. Skrócenia posturalne występujące bezpośrednio w obszarze taśmy przebiegającej od KBPG do czaszki wywołują postawę ze skróceniem górnej części jednej strony Taśmy Spiralnej.


Zła postawa w kręgosłupowym odcinku Taśm Spiralnych
Każda rotacja kręgosłupa będzie wpływała na taśmy powierzchowne, a najbardziej na TS, która jest często zablokowana we wzorcu kompensacyjnym. Jeśli w obrębie centrum naszego ciała występuje rotacja w prawo w obrębie TS, zwykle wystąpi również wyrównawcze skrócenie lewej TS. Wywoła to wrażenie prostego wyglądu ciała, ale w rzeczywistości ciało będzie zarówno skrócone jak i obniżone.

Zła postawa w miednicznym odcinku Taśmy Spiralnej cd.
Nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego w obrębie miednicy może wpływać na odległe narządy ruchu człowieka, a niekiedy również na struktury innych układów. Dzieje się tak w przypadku syndromu mięśnia gruszkowatego. Usytuowanie anatomiczne tego mięśnia powoduje, że mięsień ten jest przyczyną rozwoju zespołu uciskowego nerwu kulszowego (nerw przebiega często między włóknami tego mięśnia). Głębokie ułożenie tego mięśnia w sąsiedztwie mięśni dna miednicy, powoduje również, że jego dysfunkcja imituje często dolegliwości natury ginekologicznej lub enterologicznej dając objawy bólowe w okolicy odbytniczej.


Zła postawa w miednicznym odcinku Taśmy Spiralnej
Mięśnie dwustawowe przechodzą nad stawem biodrowym i kolanowym oraz dalej łączą się z mięśniem strzałkowym długim i piszczelowym przednim, pracujących w taśmie spiralnej. Miednica wyraźnie oddziałuje tu na staw kolanowy, skokowy i stopę. Hipo - jak i hipertonia mięśnia strzałkowego długiego powoduje szpotawe ustawienie stawu skokowego, przyczyniając się do wadliwej transmisji obciążeń i utrudniając lokomocję. Mięsień dwugłowy uda, przyczepiający się do głowy strzałki może wpływać na możliwości ruchowe więzozrostu strzałkowo – piszczelowego bliższego, a tym samym i dalszego , w efekcie wpływają na ruchomość stawu skokowo górnego , zarówno w kierunku zgięcia jak i wyprostu.


Prawidłowe i nieprawidłowe napięcie
na przykładzie miednicy, łopatek i kręgosłupa

Częste wzorce kompensacji posturalnej związane
z TPT i wynikające z zaburzeń tensegracji
w jej obrębie dotyczą:

ograniczenia zgięcia grzbietowego (wyprostu) stawu skokowo-goleniowego,
przeprostu stawu kolanowego,
skrócenia mięśni kulszowo-goleniowych (substytucja czynności głębokich mięśni rotujących zewnętrznie biodro),
przedniego pochylenia miednicy,
nutacji kości krzyżowej,
ograniczenia antefleksji w czasie zgięci odcinka piersiowego,
ograniczeń w obszarze podpotylicznym prowadzącym do przeprostu w górnej części odcinka szyjnego,
przedniego przemieszczenia lub rotacji kości potylicznej względem kręgu szczytowego oraz zaburzeń związków pomiędzy ruchami oczu i kręgosłupa.
Full transcript