Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vihapuhe

No description
by

Niina Uusitalo

on 16 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vihapuhe

Vihapuhe
Niina Uusitalo, COMET, Tampereen yliopisto
Maahanmuuttoon liittyvä vihapuhe
Maahanmuuttoon liittynyttä vihapuhetta on esiintynyt mediassa jo kymmenkunta vuotta.
Käännekohtana vuodet 2008 ja 2009, jolloin maahanmuutto nostettiin teemaksi sekä kunnallis- että eurovaaleissa.
Uutiskäytännöt
: Islam ja terrorismi kytketään uutisissa toisiinsa
Terroristileima on yleistynyt koskemaan myös islamilaisista maista peräisin olevia maahanmuuttajia.
Rodullistavat kulttuuriset diskurssit
(ei-eurooppalaisuus on kytketty alempiarvoisuuteen ja esimerkiksi eläimellisyyteen).
Kielteiseksi koetut asiat, kuten vaikea taloustilanne tai työttömyys, kytketään maahanmuuton vaikutuksiin.(Mari Maasilta/Lapin yliopisto)
Media ja vihapuhe
Sosiaalisen median anonymiteetti
Etäisyys viestinnässä (kehot eivät ole läsnä reaktioineen)
Samanmielisten ryhmien löytyminen->joukkoaggressio
Viestinnän polarisoituminen ja sirpaloituminen
Yksittäiset teot tulevat osaksi julkista vihapuhe-ilmiötä, teot säilyvät pitkiä ajanjaksoja, vanhojen juttujen linkittäminen
Valtamedian henkilöityminen
Aidon dialogin puute
Vaarana mielipiteiden ja argumenttien kirjon kaventumisesta julkisessa keskustelussa
Vihapuheen ABC
Kärjistä ja luo vastakkainasetteluja!
Lue valikoivasti ja aina omasta näkökulmasta!
Vääristele tietoa!
Trollaa ja luo feikkiprofiileja!
Nimittele ja mene asiattomuuksiin!
Luo aggressiivinen ilmapiiri!
Demonisoi vastapuoli!
Ymmärrä tahallasi väärin!
Valitse heikoin uhri!
Medialukutaito VAI moderointi
Lukeminen, sisällöntuotanto, vastuullinen verkkoläsnäolo.
Kyky erottaa mielipiteitä ja faktaa
Kyky perustella ja argumentoida
Ymmärrys mielipiteiden taustalla olevista arvoista
Ymmärrys yhteiskunnallisesta tilanteesta, josta vihapuhe kumpuaa
Lukutaito kykynä lukea pitkiä tekstejä ja sisäistää monimutkaisia asioita

RYHMÄTEHTÄVÄ: Ohjeet vihapuheen kohtamiselle
Keskustelkaa ja kirjoittakaa ryhmässä viisi ohjetta vihapuheen kohtaamiselle
Ohjeiden täytyy olla niin käytännöllisiä, että ne voi toteuttaa yksittäisissä tilanteissa.
Tehkää erilaisia ohjeita (tekniset, mediankäytön rajoittaminen, aktiivinen vuorovaikutus)
Ei vihapuheelle -liike
on nuorten liike, jonka tavoitteena on edistää sananvapautta ja yhdenvertaisuutta verkossa ja sen ulkopuolella. #eivihapuheelle, http://eivihapuheelle.fi/
No hate speech movement
http://www.nohatespeechmovement.org/
Kirjanmerkit-käsikirja
: Käsikirja vihapuheen torjumiseen ihmisoikeuskasvatuksen avulla
Valheenpaljastaja
(YLE/Johanna Vehkoo)
Media Diversity Institute
(MDI) on julkaissut Stopping Hate: How to Counter Hate Speech on Twitter? -oppaan vihapuheen käsittelemiseen Twitterissä.
Kansanvalistusseuran
SuomiAreenassa järjestämä Kohti rakentavaa keskustelukulttuuria -paneelikeskustelu
Ruotsin mediakasvatusviranomainen,
Statens medieråd
, on julkaissut vihapuhetta ja nettikiusaamista käsittelevän oppaan: Hat och kränkningar på internet – En vägledning till vuxna och andra vuxna nära barn (Myös englanniksi)

Materiaalia
vihapuheen käsittelyyn
Ei-tietäminen
: tietämättömyys, ei-tietäminen, negatiivinen medialukutaito sekä väärän informaation tahallinen ja tahaton levittäminen.

Väärintietäminen
: tiedonhankinnan ja tiedon tuottamisen valikoivuus ja yksipuolisuus

Onko kasvatus mahdollisuus, jos ihminen ei halua tulla kasvatetuksi tai tietää toisin?
Vihapuheen
määritelmä
Laissa:
Vihapuhe kiihottaa kansanryhmää vastaan, syyllistyy kunnianloukkaukseen ja laittomaan uhkaukseen. (Valtakunnansyyttäjänviraston raportti 21.12.2012)
Laaja käsitys:
vihaa tai aggressiot osoittavia puhetekoja
Aggressiivisen
keskustelukulttuurin
luominen ja ylläpitäminen (vihapuhe käytäntöinä)
Vihapuhe
ihmisoikeuksiin
liittyvänä ongelmana
"Jokaisen ihmisyksilön ihmisarvoa, yhdenvertaisia oikeuksia, vapautta ja oikeutta osallistua päätöksentekoa ja niiden sääntöjen määrittelyä, jotka ohjaavat jokapäiväistä elämäämme."
(Kirjanmerkit-käsikirja)
Vihapuheen suhde tietoon
LUOKKA

Eliittiviha
(tutkijat,
toimittajat, naispolitiitikot)

Luokka- ja koulutuserot
(elämänkoululaiset,
SUKUPUOLI
Naisiin ja feministeihin kohdistuva viha
Oikeanlaisen ja vääränlaisen
naiseuden rakentaminen (Eloveena vs. suvakki, huorittelu ja tytöttely)
Seksuaalisella väkivallalla uhkailu
Ulkonäön haukkuminen
USKONTO JA KULTTUURI

Etniset vähemmistöt ja islam
Maahanmuuttajat (aiemmin romanit, venäläiset, saamelaiset)
Avoimen rasistinen kielenkäyttö
Vihapuheen varannot
Rajoittaminen, vihapuheen poistaminen mekaanisesti
Anonyymin keskustelun ja kommentoinnin estäminen
Nettipoliisin läsnäolo
Sananvapauden rajoittamista?
Valtamedia
Vakiintuneet journalistiset käytännöt
Journalistin ohjeet
Faktantarkistus
ONGELMIA:

Vastakkainasettelujen korostaminen, pinnallinen uutisointi
Urbaanin keskiluokan maailmankuvalle rakentuva media sulkee tiettyjä kansanryhmiä pois
Nopeat verkkouutiset ja klikkauskulttuuri

Vaihtoehtomedia/vastamedia
Valtamedian sisältöä täydentävä, kyseenalaistava tai vastustava
Lainaa journalistisia käytäntöjä (näyttävät uutisilta)
Ajaa tietyn ryhmän asiaa ja tiettyä ideologiaa
Toimii sosiaalisessa median verkostojen välityksellä
Tiedon valikoiva käyttö
Affektiivinen viestintä (tunteeseen perustuvaa)
Ei sijaitse missään, kyseessä ovat kertautuvat käytännöt
Myös satiirista sisältöä, joka ei ole tarkoitettu vihapuheeksi
Eri mediat
Verkon osallistumisen kulttuurit
1. Valtavassa informaatiovirrassa erottuu raskaalla ilmaisulla.

2. Kun ei ole kykyä analysoida, tullaan tunne edellä. Vittu kun vituttaa.

3. Voimaton raivo on saanut purkautumistien, jota sosiaalinen kontrolli ei rajoita.

4. Ääri-ideologioihin keskittyneet viharyhmät eristyvät omiin ilmatiiviisiin enklaaveihin, joissa viha ruokkii vihaa.
Aggressiivinen keskustelukulttuuri (YLE)
ERITTEET
Ulosteen, sperman ja veren käyttäminen vihapuheen mausteena
TABUT
Vihapuheen tarkoitus
Keskustelun muiden osapuolten tai näkökulmien vaientaminen
Voimaantuminen ja tunteiden purkaminen
Yhteisöllisyys, joka rakentuu viholliskuvien rakentamiselle
Vihapuhe on poliittinen painostuskeino
Tietyn valtarakenteen ja yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäminen ja voimistaminen

KASVOTON UHKA

JOUKKOVOIMAN UHKA

VÄKIVALLAN UHKA
Vihapuheen
aiheet
Trollaus
Henkilöitä tai ryhmittymiä, jotka käyttävät sosiaalista mediaa ihmisten, yritysten ja organisaatioiden häirintään.
He pilkkaavat, häiritsevät keskusteluja, esittävät kiistanalaisia kommentteja ja pyrkivät luomaan häiriötä
Trollaaminen virtuaalimaailmoissa on viralliset säännöt kiistävää leikittelyä.
Hauskanpito muiden osallistujien kustannuksella.

Kenen
asiantuntijuus?
Perinteisen asiantuntijuuden murentaminen > "Oman elämänsä asiantuntijat"
Valtamedioiden kyseenalaistaminen ja salaliittoteoriat
Yhteisesti jaetun totuuden mureneminen (mediankäytön pirstaloituminen, tuloerojen kasvu)
Tiedon vääristeleminen ja lukuohjeiden antaminen (tai valmiin näkökulman tarjoaminen lukijoille)

Verkon alakulttuurit ovat sekä voimavara että näkökulmia rajoittava (äärimmäinen liberalismi)
Vihapuhe rajoittaa sananvapautta ja demokratiaa
Yksityisyyden merkitys (myös suhteessa vihapuheeseen)
Luotettavuuden monet ongelmat verkon jakamiskulttuurissa
Aggressiivinen keskustelukulttuuri siirtyy verkosta valtamediaan
RYHMÄHARJOITUS 2

Tutustukaa ryhmässä teille annettuun Kirjanmerkit-käsikirjan harjoitukseen
Pohtikaa miten voisitte käytännössä toteuttaa harjoituksen omassa oppilaitoksessanne/omalle opiskelijaryhmälle
Millaisia ongelmia harjoituksen toteuttaminen tuottaisi?
Millaisia mahdollisuuksia on kehittää harjoitusta eteenpäin?
Tutkimuksia vihapuheesta
Whitney Philips
(2015) This is why we can't have nice things: Mapping the relationship between online trolling and mainstream culture
Trollaus saa voimansa kultuurisesti sanktioiduista impulsseista: Tuottaa näkyväksi kulttuurin arvot ja normit
Atte Oksanen
: Hate Communities: A Cross-National Comparison (together with Pekka Räsänen, Kone Foundation 2013–2016)
CMT
: Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa (alkanut 2016) Tutkitaan 1) Pakolaisuudesta tuotetut käsitykset 2)huhujen ja väärän tiedon muotoja 3) perinteisen uutismedian ja sosiaalisen median välistä vuorovaikutusta 4) kuinka tunteet rakentuvat pakolaiskeskustelussa
Vihan mediailmasto
Trump ja twitter
Brexit: online- ja offline-viha
6% pojista ja 18% 13-16-vuotiaista tytöistä on kohdannut ilkeilyä tai kiusaamista Internetissä tai kännykässään viimeisen vuoden aikana (Lähde: Ungar & medier 2015).
Kyselyssä, 59% of 13-25-vuotiaista nuorista sanoi, että olivat todistaneet jonkun saamaa huonoa kohtelua sosiaalisessa mediassa. (Ungdomsbarometern2014, commissioned by the Swedish Media Council).
Nuorten kohtaama vihapuhe
Blogit
Vihapuheesta on tullut arkipäiväinen ilmiö sosiaalisessa mediassa, uutisissa ja politiikassa
Zachary Crockett, Vox.com
The UN committee on the elimination of racial discrimination said many prominent politicians should share the blame for the outbreak of xenophobia and intimidation against ethnic minorities.
Videopelit ja gamergate
27-vuotias yhdysvaltalainen pelinkehittäjä Zoe Quinn julkaisi helmikuussa 2014 Depression Quest -verkkopelin, jossa yritetään ymmärtää maailmaa masentuneen silmin.

Nettisivuilta materiaalia
vox.com:
Trumpin twitter-viestinnän erittelyä:
http://www.vox.com/2016/5/16/11603854/donald-trump-twitter

Journalisti soitti toimittajia häiriköiville miehille
: http://www.journalisti.fi/artikkelit/2016/2/h/

Jessikka Aro sai Bonnierin Suuren Journalistipalkinnon
http://yle.fi/uutiset/venajan_trollit_eivat_vaienna_minua__cian_agentiksi_vaitetty_ylen_toimittaja_jessikka_aro_palkittiin/8745748

Postrefrasicm seuraa Brexitin-jälkeistä rasismia
https://twitter.com/postrefracism

Full transcript