Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Case Report

In samenwerking met Universiteit Antwerpen
by

Nikkie Broekaart

on 22 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Case Report

Case Report
Nikkie Broekaart
Stefan Van De Velde Stijn Ruikes
Suzanne Post
Suzanne Bongers

Klinimetrie
Gebruikte klinimetrie:

MRC
Berg Balance score
Barthel index
Functional Ambulation categories
Breathlessness, Cough, and Sputum Scale
Parkinson Activiteiten schaal
Behandelplan
Hoofddoel:

Dhr. dusdanig pre-operatief trainen, zodanig dat een verdere toename van kwetsbaarheid kan worden voorkomen of vertraagd en de Tilburg Frailty Indicator (TFI) vermindert van 9 naar 4, binnen een periode van 3 maanden.

Subdoelen:

- Balans
- Spierkracht
- Loopfunctie
- Respiratoire functie


Adviezen & Multidisciplinair
Belang uitleggen pre operatieve revalidatie
Belang van Fysiotherapeut uitleggen
Aanpassen woonomgeving
Aanraden dagcentrum of thuisverpleging
Personen alarm aanraden

Stappenplan
Informatie & advies
Trainen van uithoudingsvermogen
Longfunctie verbeteren
Trainen van balans
Trainen van kracht
Aanleren strategieën Parkinson
Culturele verschillen
De belangrijkste verschillen tussen Nederlanders en Belgen
Klinimetrie die niet toepasbaar was:

Chair Rise Time
6 Minuten wandel test FAC 3 +
Diëtist(e) raadplegen
Ergotherapie
Logopedie
Thuisverpleging/hulp
Psycholoog
Huisarts
Adviezen
Multidisciplinair
Casus
Dhr. Pietserse
72 jaar
Parkinson en artrose knie
Voorgestelde therapie: Pre-operatief TKA
ICF: Stoornissen in functie
Ziekte van Parkinson (Hoehn en Yahr 3)
Tremor
Masker gelaat
Vermoeidheid
Gang problemen : FAC 2
Stabiliteitsproblemen: BBS 31
Cognitieve stoornis
Slik problemen
ICF: Stoornissen in functie
Artrose rechter knie
Stijfheid
Pijn: VAS 6
Mobiliteit beperking flexie: 85°
Kracht vermindering knie extensoren: MRC 3

Lage rugklachten: VAS 6
Nekklachten: VAS 6
Drukkend gevoel op borst: BCSS 2,2,1
ICF: Beperkingen in activiteiten
Gang: FAC 2
(Bed) transfers: PAS 6/12, 8/24, 8/32
Slikken
Zitten
Aan- en uitkleden
ICF: Problemen in participatie
Zelfstandig het huishouden uitvoeren
Schaakclub
ICF: Herstel beïnvloedbare factoren
Intern:
Ondergewicht -
Sombere toekomstvisie -
Recente pneumonie -
Geen copingstijl -
Leeftijd -
Inactiviteit -
Hoog opleidingsniveau +
Extern:
Woonlocatie -
Thuis omgeving +
Mantelzorg +
Professionele zorg +

Informatie en advies
Belang preoperatief trainen TKA (Topp, 2009)
Aanpassen woonomgeving
Personen alarm
Trainen van uithoudingsvermogen
Training van duur uithoudingsvermogen
Fiets training en aqua training
Astrand test
50-85% trainingszone (Karvone)
Longfunctie verbeteren
Triflow
Ademhalingsoefeningen
ACBT aanleren

Trainen van balans
Subdoel 3
Het optimaliseren van de loopfunctie zodanig dat de FAC van 2 naar 4 gaat zodat dhr. zelfstandig op vlakke ondergronden kan lopen middels looptraining, binnen een periode van 3 maanden.
Subdoel 4
Het optimaliseren van de repiratoire toestand , zodanig dat de BCSS verbetert van 2,2,1 naar 1,1,0, middels Threshold IMT,incentive spirometrie (triflow) en ademhalingsoefeningen binnen een periode van 3 maanden.
Valpreventie training (Cadore, 2013)
Oefentherapie:
Stabiliteit
Kracht
Uithoudingsvermogen
Trainen van spierkracht
Subdoel 1
Het optimaliseren van de balans zodanig dat de Berg Balance Scale (BBS) verbeterd van 31naar 37 middels balanstraining, binnen een periode van 3 maanden.
Knie extensoren (Joe, 2010)
Boven en onderste extremiteit
(de Morree,2006)
Aanleren strategieën Parkinson
Cues ter voorkoming van freezing:
Auditief
Visueel
Tactiel
Cognitieve

Gangtraining
Vergroten schredelengte (Scandalis, 2001) :
d.m.v. krachttraining onderste extremiteit

Vergroten loopsnelheid (Cadore, 2013) :
d.m.v. oefentherapie met balans, kracht en uithoudings componenten.
Subdoel 2
Het optimaliseren van de spierkracht van de knie-extensoren middels krachttraining, zodanig dat de van MRC 3 naar MRC 4 gaat, binnen een periode van 3 maanden.
Inhoud
Casuïstiek
Klinimetrie
Behandelplan
Adviezen & multidisciplinair
Stappenplan
Culturele verschillen
Medical Research Counsil
Berg Balance Scale
De BBS evalueert het evenwicht
14 vragen waar een score van 0-4 te behalen valt
Hoe meer punten hoe beter
Max: 56 punten

Mr. P scoorde 31 punten.
Norm = 45 pt

Conclusie:
verhoogde kans op vallen
Barthel index
De Barthel index meet activiteiten in het dagelijkse leven.
10 vragen waar 0,1,2(,3) punten gescoord kunnen worden
Max: 20 punten

Score Meneer P: 10 punten

0-4 :
Volledig hulpbehoevend
5-9 :
Ernstig hulpbehoevend
10-14
: Wel hulp nodig maar kan veel zelf
15-19
: Redelijk tot goed zelfstandig
20 :
Volledig ADL-zelfstandig

Functional ambulation categories (FAC)
De FAC evalueert de mate van zelfstandigheid van het lopen

Ordinale 6-puntsschaal (0-5 punten)

Meneer P. heeft FAC 2:
Hij heeft voortdurend of met tussenpozen hulp nodig bij het bewaren van de balans of de coördinatie.


BCSS
A. Hoeveel moeite kostte het ademen vandaag?
2 = gemiddelde klachten, ik merkte ze op tijdens lichte inspanning.

B. Hoe verliep het hoesten vandaag?
2 = gewoon, minder vaak dan ieder uur.

C. Hoeveel moeite kost het sputumopgeven vandaag?
1 = mild, veroorzaakt nauwelijks problemen.


Parkinson activiteiten schaal
I Transfer stoel (score: 6/12 punten)

II Gang-akinesie (score: 8/24 punten)

III Bedmobiliteit (score: 8/32 punten)

RPS-formulier
TKA en Parkinson
Stabiliteitsproblemen
Extra onderzoeken
Geriatric Depression Scale
Mini Mental State Examination
Falls Efficacy Scale
10 meter looptest
Handknijpkracht
Tilburg Frailty Indicator
In- expiratoire spierkracht
De BCSS is een drietal vragen over kortademigheid, hoesten en sputumopgave.
Ordinale 5 puntsschaal (0-4)
Hoe meer punten hoe erger de klachten
Breathlessness cough and sputum scale
3 onderdelen, meerdere vragen per onderdeel
0 - 4 punten per vraag te behalen
Hoe meer punten hoe beter
Extensoren rechter knie
Full transcript