Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PROJECT IN AP

Maykroekonomiks
by

cherish caling

on 16 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PROJECT IN AP

Ang Pangkabuuang Ekonomiks
Layunin ng Ekonomiks
Pigura 3.0
Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Pag-iimpok at Pamuhunan
Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Pigura 3.1
Pag-iimpok at Pamumuhunan
Ang pag-aaral ng Makroekonomiks ang sumasaklaw sa kabuuang paggalaw ng ekonomiya ng isang bansa. May dalawang pangunahing layunin ang makroekonomiks sa pangkabuuan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa balanseng pag-unlad ng mga bagay sa lipunan - ang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at ang katatagan o estabilidad ng mga presyo sa ekonomiya.
Ang pag-unlad ng ekonomiya ay isa sa pangunahing layunin ng pag-aaral ng makroekonomiks. Dahil dito, ang pangunahing paksa ng pag-aaral nito ay ang mga panukat sa paglago ng Gross National Product (GNP), Gross Domestic Product (GDP), at ng mga ginawa ng pamahalaan at pribadong sektor upang maisulong at mapanatili ang paglago ng ekonomiya.
Mahalaga din sa ekonomiks ang matatag o stable na mga presyo. Kung umuunlad ang ekonomiya, kadalasan nito ang maraming pagbabago gaya ng pagtaas ng presyo, lalo na kung napakabilis ng proseso ng paglago na nararanasan ng isang ekonomiya. Ang mga presyo ng bilihin, sahod, tubo at interes ng salapi, at palitan ng piso at dolyar o exchange rate ay maaaring magbago nang labis sa kayang tanggapin ng ekonomiya .
Ang ekonomiya ay binubuo ng milyong tao na may kaniya-kaniyang papel na ginagampanan. Maaari kang maging mamimili, nagbibili, employer, manggagawa, at marami pang iba.
Ang pag-iimbok ay pagpapaliban ng paggastos ng sambahayan ng bahagi ng kanilang mga pangangailangan sa kinabakusan. Ang bahay-kalakal naman ay palaging may layuning palakihin o paunlarin ang kanilang produksiyon kung kaya't madalas silang nangangailangan ng karagdagang puhunan.
Bahay-Kalakal
Pagsalik ng Salik ng Produksyon
Pamilihan ng mga Produkto at Serbisyo
Sambahayan
Produkto at Serbisyo
Kita ng Bahay-kalakal
Pagkonsumo
Lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship
Kita ng Sambahayan
Mga Salik ng produksiyon
Upa, sahod, tubo, at interes
Bahay-Kalakal
Pagsalik ng Salik ng Produksiyon
Pamilihan ng mga Produkto at Serbisyo
Sambahayan
BANGKO
Kita ng bahay-kalakal
Produkto at Serbisyo
Lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship
Mga Salik ng Produksiyon
Pagkonsumo
Kita ng Sambahayan
Upa, sahod, tubo at interes
Pangangapital
Pag-iimpok
Paikot na Daloy Kasama ang Pamahalaan
Ang pamahalaan ay isa ring mahalagang sektor ng ekonomiya. Isa sa mga mahalang kapangyarihan ng pamahalaan ay ang pangongolekta ng buwis sa mga kinikita ng sambahayan at bahay-kalakal. Mahalagang makita din natin ang pamahalaan ay natural na kabahagi ng pambasang ekonomiya, sapagka't hindi biro ang salaping napupunta sa pamahalaan sa pag-ikot ng ekonomiya.
Bahay-kalakal
Pagsalik ng Salik ng Produksiyon
Sambahayan
Pamilihan ng mga Produkto at Serbisyo
PAMAHALAAN
Produkto at Serbisyo
Buwis
Pagkonsumo
Buwis
Sahod, upa, interes
Lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship
Pagkonsumo
Kita ng bahay-kalakal
Upa, sahod, tubo at interes
Kita ng Sambahayan
BANKO
Panlabas na Sektor
Luwas
Pangangapital
Pag-iimpok
Angkat
Pigura 3.2
Paikot na Daloy ng Ekonomiya Kasama ang Pamahalaan
Panlabas na Sektor
Ang panlabas na sektor ay samga gawain na pag-aangkat at pagluluwas ng mga produkto at serbisyo sa ibang bansa. Ang pag-aangkat o pag-i-import ay pagbili ng mga produkto at serbisyo mulasa ibang bansa, samantalang ang paluluwaso pag-i-export ay pagbebenta ng mga produkto at serbisiyong gawa ng ating bansa sa ibang mga bansa sa mundo.
Full transcript