Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

10. SINIF SUNUM,TARTIŞMA, PANEL

No description
by

zuhal davarcı

on 19 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 10. SINIF SUNUM,TARTIŞMA, PANEL

SUNUM 1. ÜNİTE: SUNUM, TARTIŞMA, PANEL METİN TÜRLERİ Sözlü Anlatım Yazılı Anlatım Sunum
Tartışma
Panel ... ... SUNUM: Asıl anlamı sunma isidir. Her sunum, bir göndericinin bir iletiyi belli kodla sifreleyip bir kanalla alıcıya ilettigi, bir baglam çerçevesinde gerçeklestirilen, dönütü olan bir eylemdir.
Sunum sırasında gönderici, iletisini, dil ve dil dısı göstergeler yardımıyla alcıya aktarır. SUNUMUN AMAÇLARI İnandırma Eğitme Harekete geçirme Güdüleme, teşvik etme İkna etme Öğretme Ürün Satma Etkili bir sunumun yapılabilmesi için sunumu yapan kişinin kişisel yetenekleri, bilgi birikimi ve konuya hazırlıklı olması kadar teknolojik olanakları kullanarak birden çok duyuya seslenebilmesi de son derece önemlidiir. İnsanlar,
okuduklarının %10'nu
görüp işittiklerinin %50'sini
işittiklerinin %20'sini
söylediklerinin %70'ini
gördüklerinin %30'unu
yapıp söylediklerinin %90'ını
hatırlamaktadır. Bu araştırma sonuçlarına bakılarak şunlar söylenebilir: Öğretme amacıyla yapılan bir sunumda birden çok duyuya hitap etmek, sunumun amacına ulaşmasını ve öğretilenlerin daha kalıcı olmasını sağlar. Bilgilendirme İyi bir sunum yapmak isteyen kişi öncelikle kendini iyi tanımalıdır.
Sunumun amacı kesin çizgilerle belirlenmelidir.
Konuya hakim olunmalıdır. Yeterli araştımalar yapılmadır.
Sunumun sınırlı bir sürede yapılacağı unutulmamalı bütün planlamalar buna göre yapılmalıdır.
İzleyici kitlesi hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.
Anlatılacakların tamamı slaytlarda verilmemeli, uzun metinler kullanılmamalıdır.
Sunumun yapılacağı yer önceden görülmeli ve prova yapılmalıdır.
Sunum sırasında kullanılacak teknik donanım önceden kontrol edilmelidir. SUNUMDAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER SUNUM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER sunum kaygısı kontrol altında tutulmalıdır.
Sunumu yapan kişi sunuma "Hoş geldiniz" mesajıyla kendini tanıtmalı, ardından sunumun konusu ve amacıyla ilgili genel bilgiler verilmelidir.
Çok hızlı ya da çok yavaş konuşulmamalı, yumuşak ve kararlı bir ses tonuyla konuşulmalıdır.
Sunumda duru, düzgün, yalın bir dil kullanılmalı; abartılı söyleyişlerden uzak durulmalıdır.
Dinleyicilerin aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. Sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir.
Kullanılan slaytlar, anlatılanlarla parelel gitmelidir.
Sunumda gereksiz ayrıntılara girilmemelidir. s:7 Ölçme ve Değerlendirme sorularını yapınız. SUNUM SONUNDA YAPILMASI GEREKENLER Sunumda anlatılanlar özetlenmelidir.
Dinleyicilere teşekkür edilmeli, sunumla ilgili soru sorabilecekleri söylenmelidir. s:5 "Dilenci" metnini okuyalım, soruya cevap verelim. Oluşturulan gruplar istedikler bir konu hakkında sunum hazırlayacaklar. ÇALIŞMALAR TARTIŞMA Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan doğar.
Gerçeğin ışığı fikirlerin çarpışmasından doğar. Ahlak: 1) Bir toplum içinde kisilerin uymak zorunda oldukları davranıs biçimleri ve kurallar.
2) iyi nitelikler, güzel huylar
Ahlak kelimesi olumlu olay durum ve varlıkları çagrıtırır. Tartışma: 1)Önceden belirlenmiş bir konu üzerinde farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyla ilgili görüşlerini bildirmeleri, görüşlerini savunmaları ve konuyu çözümlemeleri için yaptıkları konuşmalar.
2) Ağız kavgası, münakaşa. Uygar insana yakışan kendi görüşlerini dinlemeye ve anlamaya açık olması, bu farklılıkları bir zenginlik kabul edip ortak doğrulara ulaşmaktır. "Tartışma" kelimesinin kökünde tartmak eylemi vardır. Kelimenin aldığı "ş" eki, işteşlik anlamı katan bir yapım ekidir. Karşılıklı tartma anlamına gelmektedir. Şiddete başvurmamak koşuluyla herkesin görüşünü rahatça ifade edebileceği tartışmalara her zaman ihtiyaç vardır. Tartışmanın Amaçları
Bir konu çevresinde lehte ve aleyhte karşılıklı düşünceler ortaya koyma
Problemlere cevap ve çözüm bulma
Gerçek, doğru, iyi ve güzel olanı birlikte arama Tartışmacıların;
karşılıklı saygı ve hoşgörüye sahip olmaları
nazik, toleranslı ve sabırlı olmaları
konuşma kurallarına ve verilen zamana uymaları
önyargılara sahip olmamaları
konu dışına çıkmamaları gerekmektedir. Her tartışmada bir başkan olmalıdır. Başkan;
konuyu ortaya koyup sınırlar,
konuşmacıların konu dışına çıkmlarını ve gereksiz konuşmalarını engeller,
konuşmacıların birbirlerine saygısızlık yapmasını engeller,
tartışmayı kurallarına uygun bir şekilde yönetir,
tartışmanın bir sonuca ulaşmasını ve sonucun raporlaştırılmasını sağlar. Hidroelektirik santrallerinin nasıl elektirik ürettiği bir tartışma konusu olabilir mi? Hidroelektirik santrallerinin çevreye ve iklime etkileri bir tartışma konusu olabilir mi? Tartışmaların bir bölümü halka ya da basına açık bir şekilde düzenlenir. Bazı tartışmalar ise halka ve izleyiciye açık değildir, bunların sadece sonuçları halka, topluma duyurulur. Topluluğun karşısında basına açık yapılan tartışmalara "topluma açık tartışmalar" denir. bu tartışmalarda amaç halkı bilgilendirmek ve yönlendirmek; kamuoyu oluşturmak ve dinleyicilerin konuşmalarından sonuç çkarmalarını sağlamaktır. TARTIŞMA TÜRLERİ Açık Oturum Toplumun tümü yakından ilgilendiren bir konunun,
dinleyicilerin huzurunda,
bir başkanın yönetiminde,
değişik düşüncelere sahip yetkin kişilerce çeşitli yönlerde tartışılması ve bundan somut bir sonuç elde edilmesine açık oturum denir. açık oturumda bir başkan ve en az üç konuşmacı bulunur.
açık oturum eser ve calışmalarıyla tanınmış kişiler arasında yapılabileceği gibi, sınıfta öğrenciler arasında da yapılabilir.
geniş halk kitlelerini ilgilendiren konuların/sorunların açıklığa kavuştutulması ve bu sorunlara çözüm yolları aranması esastır.
açık oturum başkanın konuyu ana hatlarıyla dinleycilere açması ve konuşmacıları tanıtmasıyla başlar. Konuşmacıların belirli süreleri vardır.
başkan açık oturumu yönlendirdiği gibi, konuşmaların seviyeli olmasını da sağlar.
başkan konuşmalar bittikten sonra konuyu özetler ve birbirleriyle ilişkilendirir.
Konuşmacıların, kendilerine yöneltilen sorulara mantıklı cevaplar vermeleri gerekir. Forum Toplumu ilgilendiren bir konuda konuşmacılarından başka dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya katıldığı tartışmalara denir. Forum, dinleyicilerin işlenen konu ve konuşmalarda aktif oldukları bir tartışma biçimidir.
Forumun en belirgin özelliği, sosyal bir problemin geniş bir kitle önünde ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin de bu tartışmalarda daha aktif şekilde rol almalarıdır.
Forumu, panel ve açık oturumdan ayıran nokta dinleyici-konuşmacı ayrımının bir bakıma ortadan kalkması ve forumdaki herkesin katılımcı olarak düşüncelerini ifade edebilme fırsatı bulmasıdır.
Bir forumu yönetmek, bir açık oturumu ya da paneli yönetmektekten daha zordur.
Forum, başkanın yönlendirici konumasıyla başlar, forumun sonunda başkan konuşmaları özetler, ancak kendi görüşlerini ortaya koymaz.
Forumda amaç bir sonuca varmak değil,ele alınan konuyu farklı bakış açılarına göre, değişik yönleriyle ortaya koymaktır. SEMPOZYUM (BİLGİ ŞÖLENİ) Daha çok bilimsel konularda olmak üzere belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya gelerek bir program dahilinde yaptıkları seri konuşmalardır. Oturumlar biçiminde gerçekleştirilir; iki üç gün devam ettiği olur. Bir konu hakkında farklı kişilerin aynı oturumda yaptıkları konuşmalardır.
Sempozyuma katılan bilim adamı ve araştımacılar, ele alınan bir konuyu aydınlatımak üzere hazırlıklı olarak bir araya gelirler. Sempozyum geniş çaplı bir organizasyonu gerektirir. Konuşmacılar ele alınan konunun farklı yönleriyle ilgili bildiriler sunarlar. Her oturumun başkanı olur, başkan konuşmacılara 5 ya da 10 dakikalık bir süre verir; bildiriler bu süreler aşılmadan sunulmak zorundadır.
bir konuşmanın bitiminde, öteki konuşmacılar konuşmayı yapan kişiye soru sorabilirler.
açık oturumla benzerlik gösterir ancak farkı açık oturumda her kesimden dinleyici bulunabilirken, sempozyumda belli alanlarda uzmanlaşmış davetli dinleyiciler bulunur.
Sempozuyumda yapılan tartışmalar, alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur. MÜNAZARA Herhangi bir konuda karşıt iki tezin iki ayrı grup tarafınfan savunulmasına münazara denir.
münazarada önemli olan savunmadır; zayıf bir tez (fikir) iyi savunulduğu zaman inandırıcı olabilir. Münazara mantık ve söz yarışıdır.
üç ya da dörder kişiden oluşan iki rakip grup vardır. Gruplardan biri tezi, diğeri antitezi savunur. Grupların savunmalarını değerlendirecek bir jüri bulunur.
münazaranın konusu daha önceden belirlenir. Jüri, konuşmaların süresini ve konuşmacıların sırasını belirler. Gruplardaki kişiler sırayla konuşurlar.
Gruplar aralarında bir başkan seçerler. Başkan, özellikle konuşma ve inandırıcılık konusunda çok yetenekli olmalıdır.
Gruplar ilk bölümde karşı tarafın tezini çürütmeye çalışırlar, ikinci bölümde kendi fikirlerini savunurlar.
Jüri, gurpları fiziki görünleri, Türkçeyi doğru kullanmaları, jest ve mimikleri yerinde kullanmaları, inandırıcılıkları yönlerinden değerlendirir. PANEL

Panel tartışma türlerinden bir tanesidir.Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslup farkı vardır.

Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.

Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür
Full transcript