Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Canal Dela Reina

No description
by

Joni Guerrero

on 31 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Canal Dela Reina


Pakikipagtunggali -
Buod
TAUHAN
•Sila ay isang pamilyang may pagkakaisa at unawaan para sa isa’t isa. Masasabing isa silang halimbawa ng maayos at halos perpektong pamilya.

•Ang pamilyang ito ay puno ng kaguluhan. Wala silang pagkakaintindihan dahil na rin sa di maayos na komyunikasyon.
Pahalagahan
Kung ikaw si Leni, paano mo tutulungan ang taga Canal de la Reina?
Suriin
Canal Dela Reina
Talasalitaan:
Ni: Liwayway Arceo
Pamilyang de los Angeles
1. Salvador-ang padre de pamilya at mabuting asawa ni Caridad.Tahimik lang ito at bihira kung magsalita.
2. Caridad- isang napakamaunawaing ina sa kanyang pamilya.Labis ang kaniyang pagmamahal at pagaalala sa kanyang asawa lalo na sa kanyang mga anak na si Leni at Junior.
3. Leni- panganay na anak na babae nina Salvador at Caridad.
4. Junior- bunso ng pamilya de los Angeles. Mahilig at maraming alam si Junior pagdating sa mga paksa na tungkol sa pulitika at gobyerno
Pamilyang Marcial
1. Nyora Tentay- ina ni Victor. Hindi niya pinakikinggan ang panig ni Victor at kadalasan na siya ang nagdedesisyon sa anak. Siya ay isang taong sakim at mapanggipit.
2. Victor- ama ni Gerry at asawa ni Gracia. Sunud-sunuran ito sa kanyang ina. Hindi man kita ay mahal na mahal niya ang kanyang pamilya
3. Gracia-asawang hinwalayan ni Victor dahil sa kagustuhan
ng inang si Nyora Tentay
4. Gerry- anak ni Victor at Gracia
Kamalayang Panlipunan
Caridad
Salvador
Leni
Nyora Tentay
Victor
Gracia
Gerry
Nagagamit sa pagsalamin ng realidad ng buhay at mga totoong nangyayari sa lipunan
Napapakita rito ang maruming kalakaran sa lipunan kung saan ang mga mahihirap ay lalo pang nasasadlk sa kahirapan
Hindi lamang ito nagdudulot ng aliw kundi pagmulat sa mga mambabasa
Pagdaloy -
Maburak -
Hikahos -
Sumisibol -
P
P
M
S
T
akikipaglaba
ag
aputi
aki
-
ago
s
n
k
t
umutub
o
Dahil isang doktor si Leni, maaring matulungan ko ang mga taga Canal de la Reina sa pamamagitan ng pagsasagawa ng libreng check up, meical, etc. na may kasamang mga gamot
Nangyayari pa ba sa kasalukuyan ang mga naganap sa akda? Patunayan
Opo, maraming tao na ang nakakaangat sa buhay ngayon
ang gahaman at nagigipit sa mga mahihirap. Hal. Napoles etc.
Sa palagay mo anong sakit sa lipunan ang tinalakay sa akda? Bakit?
Ang panggigipit ng mga taong mayayaman sa mahihirap at maging ang mga ilegal na gawain upang kumita ng pera
Sa palagay mo, paano kaya mabibigyan ng solusyon ng gobyerno ang mga suliraning tinalakay
Mag-ayos ng housing project para sa mga tao sa
slums at bigyan sila ng pansamantalang
trabaho. (Hal. Pabrika)
Kung ikaw ay isa sa mga nakatira sa
Canal dela Reina, paano mo lilisanin ang lugar na iyon? Magbigay ng halimbawa.
Maghahanap ako ng tulong
sa kaanak o DSWD para
makahanap
ng pansamantalang tirahan
kahit upahan lang, basta hindi
masyadong mahal/
Pagsusuring Panlinggwistika
Dating Anyo ng salita
Nagbagong Anyo
ng Salita
Uri ng
Morponemiko
Hintay ka
Teka
May-angkop
Kanina
Kangina
Asimilasyon
Pangtubos
Pantubos
Asimilasyon
Nagkunwaring
Nagkunwang
Maypalit
Pagsusuring Pampanitikan
Suriin
Itala sa ibaba ang mga pangyayari sa akda
na kinapalooban ng
realidad sa buhay.
Ipaliwanag
- panggigipit ni Nyora Tentay sa mga mahihirap
- pagkamatay ni Paz dahil hindi nagdala sa ospital sa kakulangan sa pera
- Pangungutang ni Dado upang makuha ang mahal sa buhay sa ospital
Makatotohanang paglalarawan
sa sumusunod:
PUNA SA TAUHAN
LENI
TAO
Nakikipagtunggali sa mga problemang kinakaharap para
lang mabuhay
LUGAR
- maputik sa lugar
- dikit dikit ang mga barong- baron
PANGYAYARI
Pagkamatay ng mga mahal sa buhay
PISIKAL
Isang babaeng nabibilang sa maykayang pamilya noong
panahon ni Marcos
EMOSYONAL
Nagpamalas ng awa kay Paz Cruz ng nalaman niya mula sa social worker ang buhay nito
INTELEKTWAL
- May pinagaralan
- Matalino at magaling na doktor
Binalikan ni Caridad de los Angeles ang lugar kung saan unangnamulat ang kanyang mga mata, ang Canal de la Reina, makalipas angilang taon mula nang lisanin niya ito dulot ng sunog bago sumiklab angIkalawang Digmaang Pandaigdig. Ngunit sumikip ang kanyang dibdibnang maratnang ang lupang noo’y tila paraiso sa kanya ay isa nanglarawan ng kahirapan dahil sa mga iskwater at sa ‘di kanais-nais natanawin at amoy.Nagtungo siya sa Canal de la Reina kasama ang asawang siSalvador at ang mga anak na sina Leni at Junior upang bisitahin angkanilang lupa na ipinagkatiwala pa ng mga ninuno niya kay Osyong.Ngunit hindi niya inaasahan na ang lupang ipinamana sa kanya ayipinagbili ni Osyong sa usurerang si Nyora Tentay nang mabaon ito sautang. Sa suliraning ito nag-umpisa ang pagkakaugnay-ugnay ng mga

tauhan sa bawat isa. Ipinapakita lamang na mahalaga ang lugar sabuhay ng tao.Nagdemanda si Caridad patungkol sa pagmamay-ari ng lupa. Hindinaman siya inurungan ni Nyora Tentay. Hindi naging hadlang angkanilang kasarian bilang babae na maging matigas at malakas ang loob.Si Caridad ay suportado ng kanyang mapagmahal na pamilya.Naninindigan sila sa katotohanang maibabalik sa kanila ang lupa satulong ni Atty. Agulto, kahit may kahirapang kalabanin si Nyora tentaydahil pinapakilos nito ang kanyang pera upang impluwensyahan ang mgaopisyal.Nakatulong sa paglutas sa kaso si Gracia, ang manugang ni Nyora Tentay na minatapobre ng matanda noong naninirahan pa sa kaniya.Masama ang loob ni Gracia kay Nyora Tentay at kay Victor na kaniyanghiniwalayang asawa. Nalaman ni Gracia ang tungkol sa kaso nangmasabi sa kanya ni Dado, asawa ng yumaong si Paz na kaibigan niya. SiPaz bago mamatay ay naging pasyente pa ni Leni. Nagkapalagayankaagad ng loob si Gracia at ang pamilya ni Caridad, maging ang mgaanak na kapwa doktor, si Gery at Leni.Simula nang dumating si Caridad sa buhay ni Nyora Tentay ay tilanatauhan na si Ingga sa pagmamalupit sa kanya ng matanda. Nangdumating ang isang napakalakas na bagyo na tumangay at luminis saCanal de la Reina at iba pang bahagi ng Kamaynilaan, nagkaroon ngmalaking pagbabago sa buhay ng mga tauhan. Ang tubig dulot ng bahaang naging dahilan ng pagsibol ng kabutihan. Nang tangayin ang mgatao sa Canal de la Reina kasama na si Nyora Tentay, inagaw ni Ingga angmga alahas sa katawan at ang bayong ng kayamanan ni Nyora Tentayupang makapaghiganti. Kapwa sila nakaligtas sa baha. Si Ingga aynapunta sa Sampaguita Health Center kung saan siya sinundo ni Junior,nagboluntaryong sumama sa rescue operation, upang iuwi sa bahay ngmga de los Angeles. Si Nyora Tentay naman ay napunta sa paaralang-bayan ng Lakandula, at nabaliw nang hindi makita ang kanyang bayong.Sa kabila ng kasamaan ni Nyora Tentay ay isinauli pa rin ngpamilya de los Angeles ang bayong ni Nyora Tentay na kinuha ni Ingga.Naroon ang mga papeles ni Nyora Tentay ngunit nanaig pa rin angpagiging patas sa puso ng pamilya de los Angeles.Naibalik na ni Junior ang bayong ngunit hindi pa rin nakakakilala siNyora Tentay; kahit si Victor na kaniyang anak ay hindi pa rin niya

makilala. Ito ang naging magandang dahilan ni Victor upang makalapit sakanyang minamahal na anak, si Gery na isang manggagamot. Hindi manespesyalista si Gery sa pag-iisip ay inirekomenda niya ang kanyang Lola Tentay sa isang kakilalang doktor sa mental hospital. Sa panahong iyondin sa loob ng klinika ni Gery muling nagkatagpo si Victor at si Gracia.Nanliit si Victor sapagkat sa kabila ng pagiging babae ni Gracia aynagawa nitong itaguyod si Gery sa marangal at marangyang pamumuhaysamantalang siya ay naging sunud-sunuran lamang kay Nyora Tentay.Naramdaman ni Victor na gusto na niyang maging responsible atindependenteng lalaki. Hindi maitatanggi na mahal pa rin niya si Graciakung kaya’t naglakas-loob na siyang bumukod ng bahay kay Nyora Tentay nang bumalik na sa katinuan ang matanda. Ayaw na niyangmaging alipin ng salapi ng kanyang ina.Napatunayan na sa korte na si Caridad ang tunay na may-ari nglupang inaangkin ni Nyora Tentay, sa tulong ng pagtestigo ni Tisya,asawa ng yumaong si Osyong na naging katuwang sa pagbabantay noonsa lupa. Wala ng magagawa pa ang matanda kundi tanggapin angkanyang pagkatalo. Nagbabadya ito ng mabuting simulain, total ay hindina pinayagan ang mga iskwater sa Canal de la Reina. Malinis na talagaang lugar.Karagdagan sa kagalakan ng pamilya de los Angeles ay angpagkamit ni Leni sa unang pwesto ng Medical Board Exam bilang babaeat pinakabatang doctor. Kasama sa pagbati at pagbisita ni Gery kay eniang ama nitong si Victor.Ang naging wakas ng nobela ay tipikal na hinahanaphanap ng mgaPilipino na pagsikat ng araw matapos ang malakas na unos. Nagkasundona ang pamilya de los Angeles at ang pamilya Marcial mula nang ikasalang anak ni Caridad at Salvador na si Leni, at ang anak ni Victor atGracia na si Gery. Ang dalawa ay magkakaroon na ng sariling klinika nadisenyo ni Junior. Si Junior naman ay pinayagan nang kumuha ng kursongabogasya matapos ang kasalukuyang kursong arkitektura. Si Ingga aybumalik na sa kanyang probinsya. Si Nyora Tentay ay tinanggap na angpagkatalo. At si Victor at Gracia naman ay nagkakasundo na rin.Sa Canal de la Reina nangyari ang masalimuot na bagay, ngunitkaloob pa rin na dito umusbong ang pagbangon at pag-asa sa masmasiglang bukas. Ngunit hindi pa roon matatapos ang lahat; sapagkatnagbabadya ang pagdedeklara ng Martial Law sa bansa.
JONI ANN H. GUERRERO
SHIELLA MAE F. VILLANUEVA
BRENADEL ANNE B. LIMUECO
MARIE ANTOINETTE N. VERZO
SUMULAT
Kahirapang dinaranas
Paano bibigyang lunas?
Tila walang katuparan
Ang pag-angat sa lipunan
May mga taong sadyang nadarapa
Sa halip na sila'y tulungan,
Lalong nilulubog sa utang
Pagkapit nila sa patalim higpitan pa
Full transcript