Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biologi

No description
by

Malene Thomsen

on 27 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biologi

- Biotop Feltarbejde Disposition Vegatationsanalyse
Dyreliv
Mikroklima
Jordbundsforhold Dyrelivet Artsliste Vegetationsanalyse Bille: nébria brericalis (løbebille)
To udifinerbare edderkopper Mikrobiel aktivitet/jordrespiration Tabel over arter Søjlediagram Vores økoline er højdegradient, hvis vi bevæger os langs økolinen kommer vi højere og højere op. Mikroklima Planter har udviklet et samliv med svampe
Sikre træerne de nødvendige næringssalte
Svampens hyfer og træernes rødder vokser sammen
Svampen hjælper planten med at optage vand og næringsioner fra jorden
Kapillarrørsvirkning:
Grunden til at vandet kan stige op i planten.
For at dette kan finde sted er transpiration fra bladene en nødvendighed.
Det gør planten i stand til at hive/trække i den sammenhængende vandsøjle i de tynde vedkar fra roden og helt op til plantens top.
Denne bevægelse gøres stærkere af osmose.
Dette skyldes at fordampningen laver en opkoncentration af næringssalte væsken der er tilbage i bladene. Forsøget mislykkedes Jordbundsforhold Ud fra vores diagram, kan vi se, at det er varmest 20 cm under jorden. Mens det er koldest på jordoverfladen. Alle temperatur over jordoverfladen har den samme temperatur. Udfra vores diagram, kan vi se, at lysintensiteten er langt over dobbelt så høj på parkeringspladsen, end den er inde i nåleskoven. Skoven skaber sit eget klima - skovklima
Træerne er skyld i dette(blad = skygge og læ)
Træerne er en forbindelse mellem himmel og jord
De fordamper vandet der måtte være i jorden
De afgiver ilt og CO2
De danner levested for dyr og planter Stoftransport hos planterne
På grund af en aktiv transport fra celle til celle ender plasmodesmer i planterodens vedkar.
Ionerne rives herefter med vedkarrenes væske og ud i alle planternes dele.
Under denne aktive transport optages ionerne, mens vandet følger passivt, som virkning af osmose. Vedkar er lange og døde celler med fortykkede vægge.
De kan findes inderst i rodens vedvæv, og i ledningstrængende i blade og stængler.
Nærings-ioner og vand transporteres fra roden. Dette optages via plantens vedkar til alle plantens dele I ledningstrængende findes der også et andet transport system (sikar)
Sikar er lange levende celler.
Sikkarene er transportvejen for de organiske stoffer, det kan f.eks. være glukose, som planterne producer ved fotosyntesen.
Glukosen tranporteres gennem sikkarene rundt i planterne og ned i roden, som har brug for glukosen til respiration, når der skal skaffes energi til bl.a. aktiv optagelse af næringssalte. EKSEMPEL:
En plante dør hvis den dækkes af en plastikpose, eller får for meget vand. Det skyldes at planten bliver mættet af vanddamp, og derfor ikke vil være i stand til at lave en fordampning. Eksempel:
I landbruget benytter man fungicider til at dræbe skadelige svampe, men fungicider vil på sigt også kunne dræbe de mykorrhizadannende svampe, det vil sige at det kan skade høstudbyttet. TEMPERATUR I SKOVEN
Skoven er samfund, hvor træer udgør hovedbestanden.
Skoven er naturligt over næsten hele jorden
Undtagelser:
Temperaturen er for lav
Temperaturen er skyld i for tørt klima
LYSINTENSITET
lyset er en vigtig del for skoven, træer og planter.
Full transcript