Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

lịch sử học thuyết KT

No description
by

kimyen tran

on 11 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of lịch sử học thuyết KT

Ý nghĩa của việc nghiên cứu ở Việt Nam
Trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển:
Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm kinh tế:
Ngày 12 tháng 12 năm 2015
Số Đặc Biệt
1. Trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển:

2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu kinh tế chính trị tư sản cố điển trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam
Ý nghĩa
Báo Kinh tế
Trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển và những bài học rút ra đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam
Đặc điểm kinh tế:
Đối tượng kinh tế:
Các lý thuyết kinh tế chính trị
tư sản cổ điển qua các giai đoạn:
Thế kỷ thứ XVII
Trường phái
trọng nông
Mục tiêu
Phương pháp
Chủ nghĩa
trọng thương
chủ nghĩa trọng thương
tư bản
chủ nghĩa
Lý thuyết giá trị - lao động
Lý thuyết về tiền tệ
Lý luận về tiền lương
Lý luận về lợi nhuận, lợi tức, địa tô
Lý thuyết trật tự tự nhiên
Biểu kinh tế của F. Quesnay
Lý thuyết về tư bản
Adam Smith
Bàn tay vô hình
Phân công lao động
Tiền tệ
Lý luận về thuế khóa
David
Ricardo
Lý luận về thuế khóa
Lý luận về lợi thế so sánh
Kinh tế thị trường ở Việt Nam:
Khái niệm
Các đặc trưng cơ bản của
KTTT theo định hướng XHCN
ở Việt Nam
Kinh tế thị trường theo định hướng
Xã hội chủ nghĩa:
"...một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Vị trí đặc thù của kinh tế thị trường trong công cuộc xây dựng CNXH
đối với việc nghiên cứu
đối với việc
sản xuất
kinh doanh
vai trò của
nhà nước
Xin chân thành
cảm ơn
thầy và các bạn!
Mục tiêu phát triển của nền kinh tế
Lực lượng sản xuất của nền kinh tế thị trường XHCN
Đa dạng hình thức sơ hữu
Vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước trong nền kinh tế
Giải quyết hài hòa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và mục tiêu bảo dảm công bằng xã hội.
Đa hình thức phân phối thu nhập
Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó
người mua và người bán tác động với nhau
theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định
giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
Chuyển từ lĩnh vực lưu thông sang
lĩnh vực sản xuất
Luận chứng cương lĩnh kinh tế và các chính sách kinh tế của giai cấp tư sản
Cơ chế thực hiện lợi ích kinh tế trong xã hội tư bản nhằm phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản trên cơ sở phát triển lực lượng sản xuất
Phương pháp trừu tượng hóa
Bản chất và những quy luật vận động của các hiện tượng và các quá trình kinh tế trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
Full transcript