Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Politik - om att vilja och styra

Med utblick i världen, samt ett historiskt och ideologiskt perspektiv.
by

Rolf Fält

on 7 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Politik - om att vilja och styra

Kriminalitet
Marxism
Liberalism
Konservatism
Social-
konservativ
Värde-
konservativ
Kommunist
Socialist
Social-
liberal
Nyliberal
Ekonomisk
politik
Mat 19:23 & 21:12
Body
Body
Verkligheten
Liberalism
Konservatism
-De materiella villkoren styr vår verklighet
1700
2000
1800
POLITIK
- Vad är vår natur?
-Vad styr vårt agerande?
-Vad driver utvecklingen i samhället?
-Individens vilja
styr vår verklighet!
-Samhällets normer styr vår verklighet
Marxism
Industrialisering och imperialism
- vetenskap och förtryck
1900
Världskrigen och kalla kriget
- ideologiernas kamp
Politik i världen
Politik i praktiken
Politisk utveckling
Politisk ideologi
Demokraterna
Republikanerna
Kommunistpartiet
Sverige
USA
Alliansen
Moderaterna (M)
Kristdemokraterna (KD)
Folkpartiet (FP)
Socialdemokraterna (S)
Miljöpartiet (MP)
Vänsterpatiet (V)
Sverigedemokraterna (SD)
- John Stuart Mill
Negativa rättigheter
Positiva rättigheter
Frihet från förtryck
Frihet till rättigheter
Samhället måste ha något som håller ihop det för att existera.
Marxism
Liberalism
Konservatism
Social-
liberal
Nyliberal
Kommunist
Socialist
1917
Adolf Hitler
Vladimir Lenin
Vietnamnkriget
Sovjet i

Afghanistan
1972
1989
Karl Marx
Koreakriget
1950
Första världskriget
Upplysning och revolution
Nya stater nya lagar.
Karl Marx
John Stuart Mill
"Om friheten"
1806 - 1873
"Om friheten"
Liberalismen menar att varje människa har samma rättigheter, oberoende av exempelvis religion, kön, sexuell läggning och etnicitet.
Demokrati och mänskliga rättigheter
Vad vill liberaler?
Hur ska vår frihet skapas?
För liberaler är demokratin, med fri och allmän rösträtt viktig – bara ett land som är demokratiskt kan vara rättvist.
Klassiska liberala frågor är sedan länge :
religionsfrihet
tryckfrihet
yttrandefrihet
äganderätt
Varje land måste därför enligt liberaliserna utgå från dessa punkterna för att skapa ett så bra samhälle som möjligt.
Förtryck
Frihet
Det är allas ansvar att se till att de mänskliga rättigheterna följs!
Därför SKA vi ha :

Skola
Sjukvård
Sportklubbar
Kulturliv
En
auktoritet
som verkligen vet vad det
goda
är ska skapa normerna.
Normerna är
permanenta

värderingar
som bör vara samhällets grund!
Milton Friedman
Ronald Reagan
Kapitalism
Marxism
Kommunism
Nazism
"Det gamla samhället"
Merkantilism
Andra världskriget
1945
Även om förespråkare för negativa och postiva rättigheter har olika syner på vad frihet kan vara så är de båda överens om hur den ska skapas:
Genom en fri marknaden!
Edmund Burke
1729-1797
"Frihet måste vara begränsad för att kunna ägas"
Det finns ett
egenvärde
att leva i ett samhälle.
Därför måste politiken gå ut på
att bevara dessa värderingarna!
Att avskaffa moral skapar inte frihet utan...
Arbetarna har inget att förlora i revolutionen mer än sina bojor.

Men de har en värld att vinna.
1818-1883
• Landet ska sträva efter att producerar allt som det behöver själv

• Höga tullar för att skydda landet mot utländsk konkurrens

• Produktionen styrs till stor del av staten

• Skråväsen i städerna kontrollerar produktionstekniken

• Landet ska göras oberoende av andra länders handel
Socialliberalism
Nyliberalism
Privat äganderätt
Individens frihet och rättigheter
En stat som tar hand om grundläggande uppgifter
Liberalism i ett nötskal
- de materiella villkoren styr oss
- de materiella
villkoren styr oss
-samhällets normer styr oss
- individens vilja styr oss
- individens vilja styr oss
-samhällets normer styr oss
- Hur ska man hantera kriminalitet?
- Varför begår man brott?
Socialister
Socialkonservativ
Social
liberala
Social
liberala
Nyliberala
Värdekonservativa
Nyliberala
Social
liberala
?
"Proletariatets diktatur"
Enpartistat
Avkolonisering

Människor har grundläggande materiella behov

Människan är en social varelse
Analysen
Antites
Syntes
Tes
Spelet gynnar de som redan äger
Marknadens lagar fungerar inte!
The Game is rigged!
Det kapitalistiska systemet är orättvist
- spelet gynnar alltid vissa parter

Det kapitalistiska systemet är ohållbart
- det går inte att ha evig tillväxt
Socialism &
Kommunism
Kapitalismens 9 budord

1. Antalet av säljare och köpare på marknaden måste vara så stort att ingen av dem på egen hand kan påverka priset.

2. Säljare och köpare får inte samverka med varandra.

3. Varorna måste vara enkla och homogena, så att de kan säljas och köpas i många olika kvantiteter.

4. Konsumenterna skall ha fullständig information om varorna och vad som händer på marknaden.

5. Alla tillverkare på marknaden skall ha information om tillgänglig teknik så att de kan välja den bästa.

6. Det skall vara möjligt för företag att fritt och snabbt ta sig in på en marknad.

7. Anpassningen till nya villkor måste gå snabbt.

8. Företag får inte kosta för mycket att starta upp och driva, det måste råda en balans genom konkurrens.

9. Marknadskrafterna får inte sättas ur spel av regleringar, inte heller av diskriminering eller politiskt förtryck.
Vi behöver en annan samhällsekonomi! Kapitalism slösar med naturresurser och mänskliga resurser.
Ju högre upp desto bättre betalt.

Men inte nödvändigtvis pga
kompetens eller meriter.
Människor som "bor ivägen"
för naturresurser måste bort.
För annars kan inte produktion och tillväxt fortsätta.
Hur slipper man
fängelse?
Betala.
Kontakter.
Spelet skapar vinner och förlorare
KLASS
Arbetarklass
Medelklass
Överklass
Trasproletär

nu
Rockerfeller
JP Morgan
Hamptons
Medelklass
Trasproletär
Dubai
Kina
Bangladesh
Sydafrika
Av var och en efter ens förmåga, till var och en efter ens behov.
Tygla kapitalet, låt staten begränsa marknadens frihet.
Kräv att folket ska styra hela näringslivet, staten tar över allt.
- Karl Marx
Kina
Centerpartiet (C)
Värdekonservativa
Parlamentarisk demokrati och proportionella val
Ekonomiskt
Socialt
Konstitutionell monarki
med
Tyskland
Iran
Nordkorea
"Proletäriatets diktatur"
(fast on drugs)
Förenade Arab Emiratet
Konservativ
Liberal
Progressiv
Socialist
MP
S
C
FP
M
SD
KD
V
Förbundsrepublik med parlamentarism
Federation av monarkier
Teokratisk ledare
Islamsk republik
Folkvalda presidenten
- Lite makt
Islamska ledaren (
ayatollah
)
- Mycket makt
Konstitutionell federal republik med presidentialism
Liberalism
- om att
vilja
och
styra

Angela Merkel
Konservativa & kristna styr
Demokrati
Demokrati
Demokrati
Diktatur
Diktatur
Diktatur
Diktatur
Kim Jong-un
Förbundskansler
Socialism
Kommunism
Klasskillnader ska minskas
Reglerad marknad, stark stat
Öppen demokrati och yttrandefrihet

Klasskillnader ska utrotas
Avskaffa marknaden, staten äger allt
All representation sker via partiet

Antilla, Mumbai
Marxistiska utgångspunkter
Större stat
Kollektiv frihet
Människan är formbar
Mindre stat
Individuell frihet
Människan är förnuftig
Jag är nationalist!
MILJÖ!
Vänster
Höger
Industriella revolutionen
Arbetarrörelsen
ska ni kunna!
Pyonyang
Revolutionerna har kastat bort förtrycket från kyrkor och kungar, men människan är ännu inte fri...
Det behöver

normer
!
Kanske en upplyst man eller kanske till och med Gud!
Som
kärnfamiljen
.
Eller kärleken till sitt
land
.
KONSERVERA!
...dåligt.
Socialism
Amerikanska revolutionen
Franska revolutionen
It's all about the money!
Adam Smith
Nationernas välstånd
...och handel och arbetsuppdelning.
KONSERVERA samhällets gunder.

Bevara moralen
Bevara landets gärna
Långsama förändringar!
Vi byter friheter mot rättigheter.
Om alla är fria blir vi alla rikare och lyckligare.

Därför är det viktigt med:
Yttrandefrihet
Handelsfrihet
Låga skatter
Konservatism
Edmund Burke
"Om franska revolutionen"
Kapitalism är ohållbart och ojämlikt!
Kommunism
"Kapitalet"
Lagstifta så att kapitalismen fungerar för alla.
Folket ska ta över staten och ägandet så att alla äger allt.
VS
Liberal demokrati
VS
Full transcript