Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BATAS JONES 1916 ni William Jones

No description
by

jairus infante

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BATAS JONES 1916 ni William Jones

Gawa ni William Jones BAtas Jones ng 1916 Ano ang Batas Jones? ang Batas Jones o Philipiine autonomy act ay ang batas na nagbibigay sa pilipino ng kalayaang magsarili at pangako ng pagkakaloob ng kasarinlan sa Pilipinas sa lalong madalin panahon kapag nagkaroon na ang bayan ng isang matatag na Pamahalaan. ANG UNANG SAPAGKAT SA BATAS JONES 1916 Sapagkat, tulad ng dati, layunin na ng mga tao ng United States na alisin ang soberanya ng United states sa Philippine Islands at kilalanin ang kanilang kalayaan kapag naitatag na roon ang isang matibay na pamahalaan. ANG IKALAWANG SAPAGKAT NG BATAS JONES 1916 sapagkat para sa mabilis na pagtatamo ng layuning iyon, kanais-nais ilagay sa mga kamay ng mga tao sa Pilipinas ang mas malawak na kontrol sa kanilang gawain at suliraning lokal na mabibigay na sa kanila nang hindi, sa ngayon, nasasagkaan ang mga karapatan ng soberanya ng mga tao ng United States. ANG IKATLONG SAPAGKAT NG BATAS JONES 1916 1. Sapagkat hindi naging balak ng mga tao ng united states sa pagsisimula ng digmaan laban sa Spain na gawin iyong digmaan ng pananakop o para sa pagpapalawak ng teritoryo. Seksyon 1. Ang Pilipinas Isasabatas ng Senado at ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng United States of America sa Kongresong tinipon. Ang pangalang Pilipinas na ginamit sa batas na ito ay tumutukoy at ibinibilang ang philippine Islands na isinuko sa Pamahalaan ng United States sa pamamagitan ng tratado ng kapayapaang nilagdaan ng United States at Spain noong ikalabing isa ng Abril labinwalong daan at siyamnapu't siyam. ( 11 April 1816 ) na ang mga hangganan ay tinutukoy sa Artikulo IIII ng nabanggit na tratado, kasama ang mga pulong tinutukoy sa tratado sa pagitan ng Spain at United States. seksyon 2. Pakakamamayan at naturalisasyon ng Pilipinas lahat ng nakatira sa Philippine Island na dating sakop ng Espanya noong Ikalabing isa ng Abril labinwalong daan at siyamnapu't siyam at pagkatapos nanirahan sa nabanggit na Islands, at ang kanilang mga anak na isinilang pagkatapos, ay ituturing na mga mamamayan ng Philippine Islands, liban doon sa mga pumili na ipagpatuloy ang kanilang katapatan sa korona ng Espanya. Sa kondisyon, na ang Lehislatura ng Pilipinas na itinakda rito ay binigyan ng awtorisasyon na isabatas kung paano matatamo ang pagakakamamamayan ng Pilipinas. Seksyon 3. Katipunan ng mga Karapatan A. Tamang Proseso at eminent domain. Na walang batas na gagawin sa mga nabanggit na Islands na aalisan ang alinmang tao ng buhay, kalayaan at ari-arian nang walang tamang proseso sa batas o hindi ibibigay sa alinmang tao doon ang pantay na proteksyon ng mga batas. Hindi kukunin ang pribadong ari-arian para gamitin ng publiko nang walang makatarungang bayad. B. mga karapatan ng mga akusado ng krimen. Na sa lahat ng mga prosekusyong kriminal, ang akusado ay may karapatang marinig sa pamamagitan nya o ng kanyang abogado, hingin ang kalikasan at dahilan ng akusasyon laban sa kanya, magkaroon ng mabilis at bukas na pandinig makita ang mga saksi nang harapan. obligasyon ng kontrata na walang ipapasang batas na sisira sa obligasyon ng mga kontrata. pagkakulong sa utang. Na walang tao ang ikukulong dahil sa utang. at doon nagtatapos ang aming Report!
Full transcript